AET Cố ại y V Bnh
MACV-SOG  -  Biệt Kch Li Hổ
Nha Kỹ Thuật, Bộ Tổng Tham Mưu,
Qun Lực Việt Nam Cộng Ha

Chiến hữu Nha Kỹ Thuật thăm viếng
Đại y Biệt Kch Li Hổ V Bnh
ngy 19 thng 9 năm 2004. 
Lễ Phủ Kỳ

AET Bắc ẩu
 


 


 

 


Guestbook

 

Xin vui lng lưu bt tưởng niệm đến cc vị Anh Hng của QLVNCH 
v cc đồng bo nạn nhn đ bị cộng sản st hại tại Huế.

 

Biệt Hải - Sở Phng Vệ Duyn Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Trường V Khoa Thủ ức

Cố ại T Ng Thế Linh

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Memorial Sitemap

Việt Nam Cộng Ha mun năm

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later