Sở Pḥng Vệ Duyên Hải
Nha Kỹ Thuật, Bộ Tổng Tham Mưu

Coastal Security Service
(Strategic Technical Directorate)
Sea Commandos - UDT Seals Teams:
Mercury, Ronumbus, Vega, 
Nimbus, Cancer, Cumulus
 

Chỉ Huy Trưởng Sở Pḥng Vệ Duyên Hải:
Đại Tá Ngô Thế Linh (1964-1966)
Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại (1966-1970)
HQ Đại Tá Nguyễn Viết Tân (1970-1975)

Coastal Security Service Commander:
Colonel Ngo The Linh (1964-1966)
Admiral Ho Van Ky Thoai (1966-1970)
Navy Captain Nguyen Viet Tan (1970-1975)visited this page

 

 

1969, tuyên dương công trạng trước Quân Đội, Trung Tá Ngô Thế Linh

nguyên Chỉ Huy Trưởng Sở Pḥng Vệ Duyên Hải, Nha Kỹ Thuật,

Bộ Tổng Tham Mưu, Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.

 

 

Chỉ Huy Trưởng của Lực Lượng Biệt Hải
trực thuộc Sở Pḥng Vệ Duyên Hải:
Trung Tá Trương Duy Tài
Trung Tá Trần Bá Tuân
Hải Quân Trung Tá Nguyễn Hữu Hùng
Hải Quân Trung Tá Hồ Văn Tánh

Sea Commando under CSS
Lieutenant Colonel  Truong Duy Tai
Lieutenant Colonel  Tran Ba Tuan
Navy Lieutenant Colonel  Nguyen Huu Hung
Navy Lieutenant Colonel  Ho Van Tanh

(Pictures are courtesy of former Sea Commando Nguyễn Trâm,
articles are courtesy of former CSS Commander Nguyễn Thanh Hoài)
email to former Sea Commando Nguyễn Trâm

Colonel Ngo The Linh

Memorial Sitemap


Guestbook

 

All pictures and articles are properties of Sea Commando Family.
For permission to copy or re-print, please contact   ngoxhung@pacbell.net


 

 

 

Paradise island (Cù Lao Chàm)

 

Major Ngo The Linh (wearing the Red Beret standing in the middle)

at the Graduation for Vietnamese Navy Seal in 1963. 
 
Tổ Quốc Ghi Ơn
Lực Lượng Biệt Hải

MACV-SOG / OPLAN 34 / OPLAN 35

Cố Chỉ Huy Trưởng NGÔ THẾ LINH

Va` những Anh Hùng Biệt Hải đă hy sinh cho Tổ Quốc

Remembering CSS fallen Sea Commandos:


MERCURY
ROMULUS
CUMULUS

Lê Ánh
Nguyễn Văn Miễn
Nguyễn Văn Vượng
Nguyễn Phi Hùng
Nguyễn Văn Nhỏ
Đoàn Ngọc Hoàn
Trần Văn Lai
Nguyễn Tín

Nguyễn Cháu
Phạm Việt
Trần Thưởng
Lê Văn Quốc
Phan Cẩm
Đổ Kích
Nguyễn Văn Hảo
Nguyễn H. Hùng
Hoàng Thành

Đào Hữu Tuyên
Lê Thế Vị
Nguyễn Xuân Tam
Nguyễn Học
Vũ Văn Sắc
Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Giới
Nguyễn Ly
Nguyễn Văn Phước

 
NUMBUS
VEGA
CANCER

Nguyễn Hữu Tuyến
Lê Văn Tiến
Nguyễn Hữu Sắc
Phạm Tiếp
Nguyễn Hùng
Nguyễn Cam
Nguyễn Cường
Lê Văn Việt

Nguyễn Hữu Từ
Nguyễn Văn Trường
Lê Văn Vui
Lê Văn Đáng
Lê Thành Mỹ
Nguyễn Văn Thế Giới
Nguyễn Đức Bằng
Nguyễn Hữu Kế
Huỳnh Văn Tâm
Vơ Chàng

Toán bị bắt tại Thanh Hóa 
năm '64,  thả tù năm '84, 
một số anh em Biệt Hải 
chết trong tù csbv

Captured at Thanh Hoa 
in '64, released in '84, 
many Sea Commandos 
were tortured and
died in prisons.Sea Commando Nguyễn Trâm standing on the left is
Representative of former CSS Sea Commando Association
to contact him, please email to  ngoxhung@hotmail.com

CSS Sea Commando Association is trying to get in touch with CSS Advisors:
Major Taylor, Captain Tom Norris, Sargent Salem, Mr. Smith, 
Mr. Scott (Phan Thiet 68-69) and other American NAD personnel who worked 
at Camp Fay - 9th (Son Tra) and Camp 6th (My Khe). 
 

Biệt Hải làm Lễ Giỗ cho Đồng Đội (7/02/1998)
Sea Commando Re-Union and Memorial for comrades
 


 

Biệt Hải làm Lễ Giỗ cho Đồng Đội - bài tường tŕnh

Điếu Văn cho các Đồng Đội tử trận trong cuộc chiến
 


Gia Đ́nh Biệt Hải xum họp làm Lễ Giỗ cho Đồng Đội đă hy sinh
Remembering those who died in the North Sea.
 


Col. Thomas Henry (SOG), Col. Jack Isler (SEAL), Col. Ngô Thế Linh (Biệt Hải)
 


Colonel Ngô Thế Linh and Admiral Lyon (US Navy)
two former Commanders catching up after 25 years
 


Đại Tá Ngô Thế Linh nói vài lời về đơn vị Pḥng Vệ Duyên Hải
(CSS Commander Ngo said a few words about Coastal Security Service)
 


Colonel Jack Isler (MACVSOG), U.S. Congress Representative Bob Dornan,
Colonel Thomas Henry (US Seals), Colonel Ngô Thế Linh (STD Commander)
 


Major Ngô Thế Linh 1964 at Da Nang - CSS Chief (1964-1966)
 

Vice Admiral Hồ Văn Kỳ Thoại (third from left), CSS Chief (1966-1970)
 


Coastal Security Service Commanders at Đà Nẵng, 1964.
(left to right: unknown, Captain Trương Duy Tài - Sea Commandos Commander,
Captain Lâm Nhật Ninh, Major Ngô Thế Linh CSS Commander,
and his attache, 2nd Lieutenant Trần Kim Khánh)
 

Lieutenant Colonel Tran Ba Tuan
Commander of Sea Commando Forces
 

Lieutenant Colonel Tran Ba Tuan
decorated Biet Hai and Navy personnel after
a succesful sea commando raid to North Vietnam
 

Biet Hai (sea commandos) and U.S. advisors
after a successful mission - displaying a captured NLF flag.
 

Major Taylor, a very well-known Biet Hai's Advisor
 

Sea Commando (Biet Hai) and U.S. Advisors
 

Sea Commando (Biet Hai) in action
 

Sea Commando (Biet Hai) in action
 
 

Sea Commando (Biet Hai) insertion
 

Air patrol above Da Nang base
 

Studies & Observation Group (SOG) Officers
 

Biet Hai (sea commandos) and U.S. advisors
dynamited fresh fishes for CSS Chief welcoming party.


MACV-SOG and Sea Commando 30 years later, a Happy Re-Union:
Colonel Jack Isler and Nguyễn Kha and Nguyễn Trọng Nguyên.
 


Sea Commando Nguyễn Trâm and a teammate in a mission.

 


Site Map

BH page 2


 


 

 

Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

 


View and sign Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

Please visit and sign our guestbook to honor the ARVN Heoes

and to remember the thousands of civilians murdered in Hue City in 1968.

 

since Memorial Day 1999

 

Memorial homepage

Sitemap

Liberation - Giải Phóng

 

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Tiễn biệt Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Hoài cảm của T.70

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

 Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản

50 Năm Tội Ác Cộng Sản (html)

A life for Freedom and Democracy

TAPS - Colonel Ngô Thế Linh

Sea Commandos - Coastal Security

Strategic Technical Directorate

History of Strategic Technical Directorate

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Sacred Sword of the Patriots League

Presidential Unit Citation for SOG

An ARVN Hero by T.70

Thu Duc ARVN Military Officer Academy

Viet Cong "Strategy of Terror"

President Ngo Dinh Diem (54-63)

President Nguyen Van Thieu (67-75)

VN Coastal Raiders part 1, part 2, part3

The Lost Commandos (MACV-SOG)

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

Campaign for the Vietnamese Yellow Flag

Boat People tragedy

50 Years of VN Communist Crimes

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later.