Freedom and Democracy for Vietnam.....   "Một cuộc đời cho Dân Chủ và Tự Do".... Please sign guestbook to honor the Heroes who made the sacrifice so others may live in Freedom.... 

English

Vietnamese

Commando pictures
TAPS

Site Map
Links

 

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn

Đại Tướng Cao Văn Viên

  

Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận
 
Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 
Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ

Chuẩn Tướng Trần Văn Hai

Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

   

Thủ Đức Nam Định

Anh Linh Tử  Sĩ Lôi Hổ

Tổ Quốc Ghi Ơn
 
Người Ra Biển Bắc (SPVZH)
Biệt Hải - Sea Commandos
Paradise island (Cù Lao Chàm)
Director William E. Colby
81 Biệt Cách Dù - LLĐB

An ARVN Hero by T.70

Sea Commandos - MACV-SOG

since Memorial Day 1999

 

  

 

 

HCM: Một Anh Hùng Hay Gian Hùng

Phan Đ́nh Hưng

 

Vietnam Center & Archive

Vietnam War Resources

Dr. Dang Thuy Tram Diaries

 

Bury Me With Soldiers

Vietnam War Memorial in Westminster, CA

SOG awarded Presidential Unit Citation

SOG Presidential Unit Award pictures

Tribute to South Vietnamese commandos

Coastal Security Service Meritorious Citation

 

MACV-SOG The Legacy,  

Maps of Vietnam

History of Strategic Technical Directorate

Early Covert Actions on HCM Trail

Spies and Commandos,  

MACV-SOG pictures

The Lost Commandos (MACV-SOG)

Skyhook system trainging in Long Thanh

"The price of Peace" - No peace, no honor

VC threatened to shoot demonstrators

 

5th Special Forces in Vietnam

Lieutenant Colonel Robert McKnight

Special Forces links,  

Brothers-In-Arms,

Operation Vulcan,  

Air America - C-54s

The Sacred Sword of the Patriots League

Psychological Warfare in Vietnam

Son Tay Raid - Lt General LeRoy J. Manor

Ivory Coast - Commandos Raid, Son Tay, 1970

Secret Soldiers - Shadow Warriors

VN Coastal Raiders part 1,   part 2,   part3

The Secret Side of the Tonkin Gulf Incident

CIA Air Operations in Laos, 1955-1974

The Price We Paid,  

Money for Guns (PSYOP)

 

A Call For Democracy

Tuần Lễ Dài Nhất Của Phan Văn Khải

VC Phan Van Khai met angry protest in Seattle

Protest at the White House when Khai visited

Court Date for POW/MIA Activist Jerry Kiley

Cuộc Biểu T́nh Chống Đối Phan Văn Khải

Thách thức Thú Tướng Phan Văn Khải

Một Chuyến Đi Cầu Viện Nhục Nhă

  

50 Years of VN Communist Crimes

Vietnam: A History To Be Rewritten

Interviewing Ambassador William E. Colby

Turning Points in the Vietnam War

Son Tay Raider Association

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

U.S. Army - Special Forces (1961-1971)

Jane Fonda broadcast from Hanoi, 8- 22-1972

Quốc Kỳ và Quốc Ca Việt Nam

Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời..

Việt Nam Quê Hưong Yêu Dấu

Những Anh Hùng QLVNCH

Anh Hùng Trần Văn Bá

Chân Dung Người Lính QLVNCH

Quân Lực VLVNCH Tự Truyện

Nha Kỹ Thuật - BTTM - QLVNCH

Quân Đội Việt Nam Cộng Ḥa

Nhu Cầu Bảo Vệ Lằn Ranh Quốc / Cộng

Công Tác Phổ Biến Bài Lằn Ranh Quốc / Cộng

Thousands protest at SBS, Sydney, Aus
No Viet Cong Propaganda !!!

Tuổi Trẻ Là Tương Lai Của Việt Nam !!!

Những người Việt tỵ-nạn ngây thơ...

Chống Cộng Cực Đoan - Gọi Đàn

Mỗi người một lá cờ, mỗi nhà một lá cờ

Biệt Hải (Nha Kỹ Thuật) QLVNCH

Anh Hùng Biệt Hải, anh là ai?

Biệt Hải Trên Vùng Biển Băo Tố

Một Chuyến Đổ Bộ vào Thanh-Hóa

Chuyến Công Tác ở Bầu Tró Đồng Hới

Đại Úy Nguyễn Phan Tựu - Sở Công Tác

  

Cố Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Cố Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu

Cố Đại Tá Lê Quang Tung

Cố Đại Tá Hồ Tấn Quyền

Cố Đại Tá Trần Văn Hổ

Cố Đại Tá Hồ Tiêu

Cố Đại Tá Phạm Văn Sơn

Cố Trung Tá Nguyễn Hương Rĩnh

Cố Trung Tá Đào Đăng Đại

Cố Thiếu Tá Hồ Đăng Nhựt

Cố Đại Úy Vơ B́nh

Cố Đại Úy Hoàng Công Khâm

Người tù trại Phong Quang - Mai Văn Tuấn

Đặng Chí B́nh ra mắt hồi kư "Thép Đen" tập IV

 

Vị Giám Mục Uy Dũng

Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền

Linh Mục Bửu Đồng (Tết Mậu Thân)

Linh Mục Nguyễn Văn Lư

Thương Binh QLVNCH gởi cho các Anh

Giúp đở các Thương Binh ở quê nhà

B́nh Luận về TPB QLVNCH

 

Bài Thơ Nỗi Ḷng - Chí Sĩ Ngô Đ́nh Diệm

Vấn Đề NĐD được cử làm Thủ Tướng
TT Ngô Đ́nh Diệm: Thử thách đầu tiên
TT Ngô Đ́nh Diệm: Giai đoạn cực kỳ gây cấn
TT Ngô Đ́nh Diệm: Tái thiết miền Nam

Ṿng Hoa Tưởng Nhớ
Cái Chết của TT Ngô Đ́nh Diệm
Cuộc đảo chánh ám sát TT Ngô Đ́nh Diệm

Phỏng vấn hai cựu tướng Khiêm và Xuân
Bài học từ một sự tuẫn tiết
Bốn mươi năm ngậm ngùi
Cầu nguyện với Cố TT Ngô Đ́nh Diệm
Về những đàn anh lớn,
  Bọn ác ôn côn đồ
Những bí mật được tiết lộ sau 40 năm
Những Giờ Định Mệnh
   Nghĩa Biển T́nh Sông

Bốn mươi năm sau tỉnh hay mê

CS nghĩ sao về Cố TT Ngô Đ́nh Diệm?

  

  

Nha Kỹ Thuật, BTL Chiến Tranh Ngoại Lệ

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Lễ Truy Điệu Biệt Kích Dù Nha Kỹ Thuật

Sanh Nam Tử Bắc (Biệt Kích Nha Kỹ Thuật)

Người Lính Nghĩa Quân Trong Tim Tôi

Người Lính già và Màu Cờ Tổ Quốc

SVSQ Trần Văn Quí đem mồ hôi pha máu

Chút t́nh riêng cho Thiếu Sinh Quân

Những Câu Chuyện Tù (Hưng Việt)

Thiên Thần Mũ Đỏ, ai c̣n ai mất

 

Liberation - Giải Phóng (pictures)

50 Năm Tội Ác Cộng Sản Việt Nam 

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Báo chí ngoại quốc viết về Mậu Thân

Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tết Mậu Thân

Đại Lộ Kinh Hoàng - Quảng Tri

Hồi Kư của Người Lính Già

Đấu Tố Phản Động

 

Lễ Thượng Kỳ VNCH, San Jose, CA

Cờ Vàng, biểu tượng của Quê Hương
Thế Chủ Động Của Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
Lá Cờ Vàng - Tổ Quốc Việt Nam

Danh xưng thích đáng của Lá Cờ

Chàng trai Việt và lá cờ VNCH

 

Viet Cong "Strategy of Terror"

Rally to an Old Flag

National Flag of Free Vietnam

The Liberty-Entrenched Nationalist Flag

Nhân Quyền cho VN (DB Chris Smith)

Quan Tài Chôn Cờ Đỏ

 

Boat People - Tưởng Niệm Thuyền Nhân

VC destroyed Boat People Memorial in Bidong

Việt Cộng không khi nào nhận lỗi - Pulau Bidong

Diễn Viên Quá Tồi Trong Một Tṛ Chơi Lớn

 

The Suffering of Vietnamese Boat People

Những chuyện hải hùng của Thuyền Nhân

Ngày 30 Tháng Tư và Thuyền Nhân

Khóc người đáy biển (NMH)

Boat People - Thuyền Nhân

VC hăm dọa bắn NVQG

 

 

Việt Tân diễn hành Tự Do 30 tháng Tư

 

 

30 Tháng Tư, Biểu T́nh Quốc Hận

Chuyện Buồn Tháng Tư

ACR 220, Black April - Tháng Tư Đen

 

 

 

  

VIỆT NAM

 

Tự Do
Dân Chủ
Nhân Quyền


Freedom
Democracy
Human Rights

 

VIỆT NAM MUÔN NĂM,

DÂN TỘC TRƯỜNG TỒN.

LONG LIVE VIETNAM


Colonel NGO THE LINH
Một cuộc đời cho Dân Chủ và Tự Do
A life for Freedom and Democracy
TAPS - Colonel Ngô Thế Linh
Hoài cảm của T.70

 

 

 

 

Major Ngô Thế Linh, Chief of Special Branch in Thailand, 1964.

 

 

 

1969, tuyên dương công trạng trước Quân Đội, Trung Tá Ngô Thế Linh

nguyên Chỉ Huy Trưởng Sở Pḥng Vệ Duyên Hải, Nha Kỹ Thuật,

Bộ Tổng Tham Mưu, Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.

 

 

 

'Hùm Chết Để Da, Người Chết Để Tiếng'

Thương tiếc và tưởng nhớ 50 năm Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm

vị Tổng Thống khai sinh nền đệ Nhất Cộng Ḥa.

(Bài giảng của Linh Mục Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh)

 

Trung Tá Nguyễn Văn Long: Bảo Quốc công thần

 

 

Tôi Nhớ Tên Anh (QLVNCH)

 

 

 

 

Five Generals and one Colonel committed suicide

rather being captured by the VC on April 30th, 1975:

 

Major General Nguyen Khoa Nam,

Major General Pham Van Phu,

Brigadier General Le Van Hung,

Brigadier General Le Nguyen Vy,

Brigadier General Tran Van Hai,

Colonel Ho Ngoc Can (death by firing squad,

requested not to be blind folded).

 

 

 

 

 

Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

 

 

5 Vị Tướng VNCH Tuẫn Tiết

Trung Tá Nguyễn Văn Long CSQG

Hải Quân Thiếu Tá Lê Anh Tuấn

Thiếu Tá Vơ Đằng Phương

30-4-75 Một Bức Tường Đá Hoa

Suicide on April 30th, 1975

 

Tưởng Niệm Những Anh Hùng trọng Tiết Tháo Chiến Sĩ ...

 

 

 

Tài liệu sau 1975 về Cựu Trung Tướng Đặng Văn Quang

 

Đời bi kịch của một vị Tướng VNCH - Đặng Văn Quang

 

Bí Ẩn Về Trung Tướng Đặng Văn Quang

A Cautionary Tale - Lt General Dang Van Quang

 

Người CS Có Phải Là Người VN Hay Không?

Người Lính Không Có Số Quân - Trần Như Xuyên

Đọc cho vui: "Nổ, Con Ếch Muốn To Bằng Con Ḅ"

Sleeping With The Enemy (by Senator Jim Webb)

 

 

Betrayed and Abandoned

April 30th, 1975, aboard USS Blue Ridge:

U.S. Ambassador to South Vietnam Graham Martin said

"If we had done as a nation the things I think we said we should do

--if we had kept our commitments --we wouldn't have to evacuate."

(a pictorial Powerpoint presentation by Phan Thanh)

 

 

 

FREEDOM IN VIETNAM ???

A historical picture

Catholic Priest Nguyen Van Ly (Prisoner of Conscience by Amnesty International)

not allowed to speak during his quick trial in Hue in 2006.

Catholic priest Father Ly was arrested in May 2001 and was sentenced to 15 years imprisonment, plus five years probation on release, under national security legislation. Father Nguyen Van Ly has been an outspoken and persistent critic of government religious policies and human rights in particular with regard to confiscation of church property since 1975. He had previously spent one year in detention without trial in the late 1970s and was then sentenced to 10 years' imprisonment on account of his peaceful dissenting views in 1983. Amnesty International adopted Father Ly as a prisoner of conscience on both occasions.

From Feb 2003 to Novermber 2009,  9 States, 3 Counties and 77 Cities have adopted Resolutions recognizing the Vietnamese Flag. Republican Central Committees adopted 3 similar Resolutions. The Vietnamese Yellow Flag is displayed at Memorial sites at Westminster, California and Cabramatta, Australia.

    

Tại Hoa Kỳ, 9 Tiểu Bang, 3 Quận Hạt, 77 Thành Phố đă thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam. Đảng Cộng Ḥa cũng ra 3 Nghị Quyết tương tự. Quốc Kỳ Việt Nam tung bay ngạo nghễ tại hai Đài Tưởng Niệm Chiến Binh: Việt Mỹ tại Westminster (USA) và Việt-Úc tại Fairfield (Cabramatta-AUS).

 

Cities & States recognizing the Vietnamese Yellow Flag

Chiến Dịch Vận Động Vinh Danh Lá Cờ Vàng VNCH

 

 

 

 

   Con có một Tổ Quốc (Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận)
 

 

 

 

Vietnamese flag flying behind Pope Benedict XVI in Cologne

 

 

 

 

 

Major Ngo The Linh in Da Nang, 1963

 

 

Remembering the fallen ARVN Soldiers

Người Lính VNCH

 

 

ARVN STD-SOG parachute

 


Vietnam - MACV-SOG

 

 

 

 

 

MACV-SOG Commandos

MACV-SOG Photos

 

Biệt Kích Nha Kỹ Thuật

 

Vietnam Psychological Warfare links:

 

The Montagnards
Viet Nam Leaflets
PSYOP O-2B Aircraft
The Search for Hanoi Hannah by Don North
Tet PSYOP by Herb Friedman
North Vietnam's PSYOP Leaflets
Project Quick Speak Vietnam War
PSYOP in Laos by Herb Friedman
The Death Card by Herb Friedman
Cambodia PSYOP by Herb Fiedman
The Armed Propaganda Teams of Vietnam
Winning Hearts and Minds by Herb Friedman
The Use of Superstitions in PSYOP in Vietnam
Anti-Viet Cong Atrocity PSYOP by Herb Friedman
Allies of the Republic of Vietnam by Herb Friedman
The Ho Chi Minh Trail Campaign by Herb Friedman
The Chieu Hoi Program of Vietnam by Herb Friedman
PSYOP Order of Battle for Vietnam by Herb Friedman
The NVA Soldier in South Vietnam as a PSYOP Target
Allied Weapons of the Vietnam War by Herb Friedman
Reward Leaflets of the Vietnam War by Herb Friedman
The North Vietnam Leaflet Campaign by Herb Friedman
Australian PSYOP of the Vietnam War by Herb Friedman
PSYOP of the Strategic Hamlet in Vietnam by Herb Friedman
Vietnam War "Flag" Safe Conduct Passes by Herb Friedman
The 24th PSYOP Detachment in Vietnam by Herb Friedman  
The Wandering Soul PSYOP Tape of Vietnam by Herb Friedman
Propaganda Banknote Leaflets of the Vietnam War by Herb Friedman
MACV-SOG - The Sacred Sword of the Patriot League by Herb Friedman
The Strange Case of the Vietnamese "Late Hero" Nguyen Van Be by Herb Friedman
Psychological Operations Command & Control in Vietnam by Herb Friedman & Ed Rouse
National Liberation Front (NLF), Anti-American Leaflets of the Vietnam War by Herb Friedman
Fighting Words and Images, The use of Leaflets in the Propaganda War in Vietnam 1945 to 1975 by Dr. Rod Oakland  

 
 

 

Please bookmark this page,
more pictures & articles to be added later.


Special Forces Search Engine
Put Key Words below: or by Category