AET Cố Đại Úy Vơ B́nh
MACV-SOG  -  Biệt Kích Lôi Hổ
Nha Kỹ Thuật, Bộ Tổng Tham Mưu,
Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa 
 
 

UNICODE FONT
 

   VƠ B̀NH, LẦN CHIA TAY VĨNH CỬU
 

   Tôi không nghĩ rằng tôi phải viết những ḍng nầy về anh. Tôi không thể nghĩ như vậy được! Anh c̣n trẻ quá, đúng hơn là chưa già. Gặp lại anh hơn nửa năm trước đây, dịp lễ Quốc khánh Hoa Kỳ, anh c̣n rất phông độ. Từ khi ra tù, tôi và anh gặp nhau 2 lần. Lần đầu ở trại tỵ nạn Singapore, khi anh vừa hoàn tất chương tŕnh ESOL ở trại tỵ nạn Ga Lang chuyển sang, chờ máy bay đi định cư ở Hoa kỳ. Giữa hai lần gặp không thấy anh có ǵ thay đổi nhiều. Thể chất vẫn phông độ. Ngôn ngữ vẫn mạch lạc, rơ ràng và dứt khoát. Thái độ dứt khoát rất nhà binh như nơi anh xuất thân AET và như anh đă từng xử sự trong khi lâm chiến! 

   Công vụ của anh đă dạy anh kinh nghiệm sống với núi rừng, đương đầu với những khó khăn trùng điệp trong đơn lẻ để t́m sự sống c̣n. Kinh nghiệm nầy đă giúp anh trong năm tháng lao tù. Cùng chung tù với anh từ trại Khe Tối, Hoàng Liên Sơn cho đến khi chia tay. Ngày đó tôi và anh dù chỉ biết nhau chứ không quen thân v́ dưới những đôi mắt cú vọ của quản giáo mỗi tù nhân phải sống khép kín và phấn đấu riêng để tồn tại. 

   Thái độ một Vơ B́nh lặn lội trong rừng sâu để t́m dấu vết địch trước kia, rồi một Vơ B́nh cũng lặn lội trong rừng sâu nơi lao tù cho đến một Vơ B́nh thích lái xe đường dài, đi gần khắp nước Mỹ, không khác nhau là mấy. Rời chiến trường với cấp bậc Đại úy thuộc Nha Kỹ Thuật khi miền Nam sụp đổ, bỏ các trại giam khổ sai từ Nam ra Bắc phía sau lưng, vượt biển và đến ngày định cư anh vẫn giữ nguyên một hoài băo: sẽ có một ngày về quang phục quê hương! 

   Anh vẫn hành tŕnh trên con đường dài anh đă chọn, con đường dài trong tổ chức chính trị anh đă dấn thân cũng như con đường dài anh dong ruỗi trên gần khắp Hoa Kỳ để kết hợp bằng hữu anh em. 

   Sự chiến đấu của một người sa cơ thất thế nhưng vẫn bền vững và liên tục như anh la ụsự chiến đấu của một kẻ sĩ! 

   Sau 18 năm định cư ở Hoa Kỳ có rất nhiều người Việt Nam thành công về vật chất. Sự thành công nầy là một điều tốt đẹp nhưng đôi khi chính khối của cải vật chất có được lại là một gánh nặng kèm hăm tính dấn thân cho hoài băo! Vơ B́nh khác hơn một số người, anh không cay đắng về cái nghèo của bản thân, điều mà anh không quan tâm lắm, nhưng anh cay đắng v́ đời sống thừa mứa vật chất đă cướp đi khá nhiều tính chiến đấu của một số anh em. 

   Tổ chức chính trị mà anh đang theo đuổi cũng gặp trở ngại, anh buồn nhưng không bỏ cuộc! Không thành công ở phương hướng nầy th́ t́m phương hướng khác, vẫn lặn lội t́m kiếm như đă từng lặn lội t́m phương hướng trong rừng khi đang c̣n chiến đấu trên chiến tuyến! Anh không đeo cái gánh nặng vật chất trên vai nên không có ǵ tŕ kéo bước chân anh. Anh vẫn giữ nguyên vẹn một hoài băo!

   Hôm ở San Jose, một số anh em cựu tù nhiều nơi trên nước Mỹ t́nh cờ hội ngộ tại nhà anh. Đêm đó không phải chỉ có vợ chồng anh đón khách nhưng cả căn nhà nhỏ bé của anh chị đều mở tung các cửa pḥng tiếp khách. Căn nhà của anh chị hoàn toàn dành cho khách không c̣n chỗ riêng tư, kể cả pḥng ngũ riêng của anh chị! Vợ chồng anh đă giăi bày thật trọn vẹn tấm ḷng với anh em khi gặp lại! 

   Đêm vui. Vơ B́nh hát t́nh ca, hát nhạc về tù và ngâm thơ rất hay. Một Vơ B́nh khắc khoải , ưu tư v́ hoài băo tạm để qua một bên. Một Vơ B́nh thích phân tích, lư luận về những diễn biến chính trị tạm để qua một bên. Đêm nay, chỉ c̣n một Vơ B́nh nghệ sĩ. Một Vơ B́nh tay súng tay đàn. H́nh ảnh hào hoa của một người lính chiến Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa vẫn c̣n đó. 

   Nhận tin anh đang hấp hối, ḷng dạ tôi bời bời dù đă biết trước sự việc sẽ phải đến! HH và tôi xem lại cuốn video anh thu h́nh đêm hội ngộ gữi cho. Về kỷ thuật lắp ráp, cắt xén khá chuyên nghiệp. Nghe lại bài hợp ca Ta Sẽ Thắng của Cục Chính Huấn thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị QL VNCH , anh lồng vô để mở đầu cuốn băng, tôi thật sự xúc động như mấy mươi năm mới được nghe lại! Ta Sẽ Thắng, tôi cũng tin như anh. Nhất định ta sẽ thắng nhưng yếu tố thời gian đă không c̣n giá trị với anh nữa! Anh tin như vậy là đủ rồi. Anh biết như vậy là đủ rồi. C̣n bao giờ là thời điểm anh không cần biết nữa! 

   Đă biết đời là cơi tạm nhưng trong số anh em cũng không ai muốn xí phần sớm nơi cơi vĩnh hằng như anh! Mọi việc rồi sẽ qua đi. Cái tên Vơ B́nh rồi cũng sẽ tan biến như bọt nước nơi cơi vô cùng ngày tháng nhưng trong giây phút nầy tôi tin chắc rằng nó sẽ được tồn tại trong chỗ anh em!

   Vơ B́nh ơi, hăy đi đi! Mày không c̣n vướng bận ǵ nơi cơi tạm nầy nữa! Vĩnh biệt.
 

HỒ PHÚ BÔNG 
 
 
 
 

VIQR FONT
 

   VO~ BI`NH, LA^`N CHIA TAY VI~NH CU+?U
 

   To^i kho^ng nghi~ ra(`ng to^i pha?i vie^'t nhu+~ng do`ng na^`y ve^` anh. To^i kho^ng the^? nghi~ nhu+ va^.y ddu+o+.c! Anh co`n tre? qua', ddu'ng ho+n la` chu+a gia`. Ga(.p la.i anh ho+n nu+?a na(m tru+o+'c dda^y, di.p le^~ Quo^'c kha'nh Hoa Ky`, anh co`n ra^'t pho^ng ddo^.. Tu+` khi ra tu`, to^i va` anh ga(.p nhau 2 la^`n. La^`n dda^`u o+? tra.i ty. na.n Singapore, khi anh vu+`a hoa`n ta^'t chu+o+ng tri`nh ESOL o+? tra.i ty. na.n Ga Lang chuye^?n sang, cho+` ma'y bay ddi ddi.nh cu+ o+? Hoa ky`. Giu+~a hai la^`n ga(.p kho^ng tha^'y anh co' gi` thay ddo^?i nhie^`u. The^? cha^'t va^~n pho^ng ddo^.. Ngo^n ngu+~ va^~n ma.ch la.c, ro~ ra`ng va` du+'t khoa't. Tha'i ddo^. du+'t khoa't ra^'t nha` binh nhu+ no+i anh xua^'t tha^n AET va` nhu+ anh dda~ tu+`ng xu+? su+. trong khi la^m chie^'n! 

   Co^ng vu. cu?a anh dda~ da.y anh kinh nghie^.m so^'ng vo+'i nu'i ru+`ng, ddu+o+ng dda^`u vo+'i nhu+~ng kho' kha(n tru`ng ddie^.p trong ddo+n le? dde^? ti`m su+. so^'ng co`n. Kinh nghie^.m na^`y dda~ giu'p anh trong na(m tha'ng lao tu`. Cu`ng chung tu` vo+'i anh tu+` tra.i Khe To^'i, Hoa`ng Lie^n So+n cho dde^'n khi chia tay. Nga`y ddo' to^i va` anhu` chi? bie^'t nhau chu+' kho^ng quen tha^n vi` du+o+'i nhu+~ng ddo^i ma('t cu' vo. cu?a qua?n gia'o mo^~i tu` nha^n pha?i so^'ng khe'p ki'n va` pha^'n dda^'u rie^ng dde^? to^`n ta.i. 

   Tha'i ddo^. mo^.t Vo~ Bi`nh la(.n lo^.i trong ru+`ng sa^u dde^? ti`m da^'u ve^'t ddi.ch tru+o+'c kia, ro^`i mo^.t Vo~ Bi`nh cu~ng la(.n lo^.i trong ru+`ng sa^u no+i lao tu` cho dde^'n mo^.t Vo~ Bi`nh thi'ch la'i xe ddu+o+`ng da`i, ddi ga^`n kha('p nu+o+'c My~, kho^ng kha'c nhau la` ma^'y. Ro+`i chie^'n tru+o+`ng vo+'i ca^'p ba^.c DDa.i u'y thuo^.c Nha Ky~ Thua^.t khi mie^`n Nam su.p ddo^?, bo? ca'c tra.i giam kho^? sai tu+` Nam ra Ba('c phi'a sau lu+ng, vu+o+.t bie^?n va` dde^'n nga`y ddi.nh cu+ anh va^~n giu+~ nguye^n mo^.t hoa`i ba~o: se~ co' mo^.t nga`y ve^` quang phu.c que^ hu+o+ng! 

   Anh va^~n ha`nh tri`nh tre^n con ddu+o+`ng da`i anh dda~ cho.n, con ddu+o+`ng da`i trong to^? chu+'c chi'nh tri. anh dda~ da^'n tha^n cu~ng nhu+ con ddu+o+`ng da`i anh dong ruo^~i tre^n ga^`n kha('p Hoa Ky` dde^? ke^'t ho+.p ba(`ng hu+~u anh em. 

   Su+. chie^'n dda^'u cu?a mo^.t ngu+o+`i sa co+ tha^'t the^' nhu+ng va^~n be^`n vu+~ng va` lie^n tu.c nhu+ anh la u.su+. chie^'n dda^'u cu?a mo^.t ke? si~! 

   Sau 18 na(m ddi.nh cu+ o+? Hoa Ky` co' ra^'t nhie^`u ngu+o+`i Vie^.t Nam tha`nh co^ng ve^` va^.t cha^'t. Su+. tha`nh co^ng na^`y la` mo^.t ddie^`u to^'t dde.p nhu+ng ddo^i khi chi'nh kho^'i cu?a ca?i va^.t cha^'t co' ddu+o+.c la.i la` mo^.t ga'nh na(.ng ke`m ha~m ti'nh da^'n tha^n cho hoa`i ba~o! Vo~ Bi`nh kha'c ho+n mo^.t so^' ngu+o+`i, anh kho^ng cay dda('ng ve^` ca'i nghe`o cu?a ba?n tha^n, ddie^`u ma` anh kho^ng quan ta^m la('m, nhu+ng anh cay dda('ng vi` ddo+`i so^'ng thu+`a mu+'a va^.t cha^'t dda~ cu+o+'p ddi kha' nhie^`u ti'nh chie^'n dda^'u cu?a mo^.t so^' anh em. 

   To^? chu+'c chi'nh tri. ma` anh ddang theo dduo^?i cu~ng ga(.p tro+? nga.i, anh buo^`n nhu+ng kho^ng bo? cuo^.c! Kho^ng tha`nh co^ng o+? phu+o+ng hu+o+'ng na^`y thi` ti`m phu+o+ng hu+o+'ng kha'c, va^~n la(.n lo^.i ti`m kie^'m nhu+ dda~ tu+`ng la(.n lo^.i ti`m phu+o+ng hu+o+'ng trong ru+`ng khi ddang co`n chie^'n dda^'u tre^n chie^'n tuye^'n! Anh kho^ng ddeo ca'i ga'nh na(.ng va^.t cha^'t tre^n vai ne^n kho^ng co' gi` tri` ke'o bu+o+'c cha^n anh. Anh va^~n giu+~ nguye^n ve.n mo^.t hoa`i ba~o!

   Ho^m o+? San Jose, mo^.t so^' anh em cu+.u tu` nhie^`u no+i tre^n nu+o+'c My~ ti`nh co+` ho^.i ngo^. ta.i nha` anh. DDe^m ddo' kho^ng pha?i chi? co' vo+. cho^`ng anh ddo'n kha'ch nhu+ng ca? ca(n nha` nho? be' cu?a anh chi. dde^`u mo+? tung ca'c cu+?a pho`ng tie^'p kha'ch. Ca(n nha` cu?a anh chi. hoa`n toa`n da`nh cho kha'ch kho^ng co`n cho^~ rie^ng tu+, ke^? ca? pho`ng ngu~ rie^ng cu?a anh chi.! Vo+. cho^`ng anh dda~ gia~i ba`y tha^.t tro.n ve.n ta^'m lo`ng vo+'i anh em khi ga(.p la.i! 

   DDe^m vui. Vo~ Bi`nh ha't ti`nh ca, ha't nha.c ve^` tu` va` nga^m tho+ ra^'t hay. Mo^.t Vo~ Bi`nh kha('c khoa?i , u+u tu+ vi` hoa`i ba~o ta.m dde^? qua mo^.t be^n. Mo^.t Vo~ Bi`nh thi'ch pha^n ti'ch, ly' lua^.n ve^` nhu+~ng die^~n bie^'n chi'nh tri. ta.m dde^? qua mo^.t be^n. DDe^m nay, chi? co`n mo^.t Vo~ Bi`nh nghe^. si~. Mo^.t Vo~ Bi`nh tay su'ng tay dda`n. Hi`nh a?nh ha`o hoa cu?a mo^.t ngu+o+`i li'nh chie^'n Qua^n Lu+.c Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a va^~n co`n ddo'. 

   Nha^.n tin anh ddang ha^'p ho^'i, lo`ng da. to^i bo+`i bo+`i du` dda~ bie^'t tru+o+'c su+. vie^.c se~ pha?i dde^'n! HH va` to^i xem la.i cuo^'n video anh thu hi`nh dde^m ho^.i ngo^. gu+~i cho. Ve^` ky? thua^.t la('p ra'p, ca('t xe'n kha' chuye^n nghie^.p. Nghe la.i ba`i ho+.p ca Ta Se~ Tha('ng cu?a Cu.c Chi'nh Hua^'n thuo^.c To^?ng Cu.c Chie^'n Tranh Chi'nh Tri. QL VNCH , anh lo^`ng vo^ dde^? mo+? dda^`u cuo^'n ba(ng, to^i tha^.t su+. xu'c ddo^.ng nhu+ ma^'y mu+o+i na(m mo+'i ddu+o+.c nghe la.i! Ta Se~ Tha('ng, to^i cu~ng tin nhu+ anh. Nha^'t ddi.nh ta se~ tha('ng nhu+ng ye^'u to^' tho+`i gian dda~ kho^ng co`n gia' tri. vo+'i anh nu+~a! Anh tin nhu+ va^.y la` ddu? ro^`i. Anh bie^'t nhu+ va^.y la` ddu? ro^`i. Co`n bao gio+` la` tho+`i ddie^?m anh kho^ng ca^`n bie^'t nu+~a! 

   DDa~ bie^'t ddo+`i la` co~i ta.m nhu+ng trong so^' anh em cu~ng kho^ng ai muo^'n xi' pha^`n so+'m no+i co~i vi~nh ha(`ng nhu+ anh! Mo.i vie^.c ro^`i se~ qua ddi. Ca'i te^n Vo~ Bi`nh ro^`i cu~ng se~ tan bie^'n nhu+ bo.t nu+o+'c no+i co~i vo^ cu`ng nga`y tha'ng nhu+ng trong gia^y phu't na^`y to^i tin cha('c ra(`ng no' se~ ddu+o+.c to^`n ta.i trong cho^~ anh em!

   Vo~ Bi`nh o+i, ha~y ddi ddi! Ma`y kho^ng co`n vu+o+'ng ba^.n gi` no+i co~i ta.m na^`y nu+~a! Vi~nh bie^.t.
 

HO^` PHU' BO^NG
 


 
Lễ Phủ Kỳ

AET Bắc Đẩu
 

 


 

 

 


Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

 

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Memorial Sitemap

Việt Nam Cộng Ḥa muôn năm

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later