The Republic of Viet Nam
President Ngo Dinh Diem
 
 


 

Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Một Ḷng V́ Nước V́ Dân

(1/03/1901 - 11/02/1963)

visited President Ngo Dinh Diem webpage

 

 

 

Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi trước khi di dời.

(Mộ ông Ngô Đ́nh Diệm ngoài cùng, bên phải).

 

'

'Hùm Chết Để Da, Người Chết Để Tiếng'

Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

Frankfurt/Đức Quốc, thứ năm ngày 31-10-2013

Lời ngỏ:

Viết, để thương tiếc và tưởng nhớ 50 năm vị Tổng Thống khai sinh đệ Nhất Cộng Ḥa, đă chịu chết để bảo tồn sức mạnh đoàn kết của quân đội và toàn dân. Người chịu nộp ḿnh, để minh chứng cho một quốc gia độc lập chủ quyền, quyết không làm tay sai cho ngoại bang.

Cầu nguyện cho Người, nhưng đồng thời, chúng ta cũng cầu xin cùng Người, cầu bầu cùng Chúa cho dân tộc chúng ta, nối bước theo gương người, biết tránh hiểm họa ngoại bang mà đồng hành với dân tộc. Với tinh thần chí sĩ Ngô Đ́nh Diệm, chúng ta sẽ thoát khỏi ngoại bang mà làm chủ quyền đất nước. Chủ đích chính sách của cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm là muốn đoàn kết dân tộc. Muốn dân tộc thoát khỏi lệ thuộc ngoại bang, phải trung thành theo sách lược của cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm.

Tưởng nhớ 50 năm một vị ái quốc vong thân, hết ḷng v́ dân.

Tưởng nhớ 50 năm một nhân tài lănh đạo tài ba xuất chúng.

Tưởng nhớ 50 năm một Ky-tô giáo sống thánh thiện gương đức mẫu mực.

Tưởng nhớ 50 năm đến một vị anh hùng dân tộc, chống giặc ngoại xâm, quyết không làm tay sai cho ngoại bang. Muốn dành quyền độc lập và tự chủ cho toàn dân, theo tinh thần Lư Thường Kiệt: „Nam quốc sơn hà, Nam đế cư!“

Tưởng nhớ 50 một lănh tụ thông minh can đảm và bao dung vị tha, biết dung ḥa tam giáo đồng thịnh.

(Bài viết này dựa qua bài giảng vào thứ bảy, ngày 03 tháng 11 năm 2012, tại Frankfurt/Đức Quốc Lễ giỗ Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, cùng những sĩ quan binh sĩ đă bị giết chết, v́ trung thành với chính sách của Người, qua chính biến 01/11/1963).

 

Kính thưa quí ông bà,

anh chị em thân mến trong Chúa!

Cha ông chúng ta thường nói: “Hùm chế để da, người chết để tiếng”. Quả thật đúng vậy!

Công b́nh mà nói, khi tại thế, người nào có hành động ác độc xảo trá điêu ngoa, th́ đến khi chết, trong một thể chế văn minh thời đại, không ai dám tổ chức những buổi lễ để tưởng nhớ đến những vong hồn như thế. V́, thường đời, người ta cũng rất muốn xa lánh những kẻ độc tài gian ác dữ tợn như vậy. Và họ cũng sẽ rất xấu hổ, nếu tưởng nhớ công khai những thành phần như thế. Ví dụ, tại nước Đức, th́ nay, không ai dám tưởng nhớ đến việc làm của Hitler, cho dù công tŕnh xây đường tốc hành có thể là “sáng kiến” của Hitler. “Sáng kiến” này đền bù sao cho được những điều ác độc thiệt hại do Hitle đă gây ra! Xưa kia, trong thể chế độc tài là “vua”, th́ nay, trong một chính quyền dân chủ văn minh, th́ là “giặc”. V́ vậy, ngay cả trong nhà thờ, cũng không Linh mục nào dám cầu cho Hitler, cho dù, nghĩa tử là nghĩa tận đấy, và cho dù, họ c̣n luôn được kêu gọi thương yêu kẻ thù, và cầu nguyện cho họ nữa.

Nhưng, từ khi nước Đức thoát khỏi chế độ kỳ thị chủng tộc Đức quốc xă, th́ không tôn giáo nào cầu nguyện cho Hitler và truy điệu tưởng nhớ đến Hitler. Đă vậy, c̣n bị người đời tiếp tục nguyền rủa. Nếu có chăng, th́ những nhóm Skinhead, nhóm đầu trọc tân Đức quốc xă bài ngoại. Nhưng nhóm côn đồ này đă luôn bị kiểm soát của chính quyền. Và chính quyền dân chủ Đức đă phải loại những tổ chức này khỏi ṿng Pháp luật.

Hay tại những nước Hồi Giáo, như nước Irak và Libyen, th́ chắc hẳn, không ai dám công khai làm lễ cũng điếu cho Sadam Hussein, hay Muammar Gaddafi. Sự phân biệt trắng đen, tà hay chính, danh nhân hay qủy thần, tốt lành hay gian ác, được minh định thật rơ trong một nước văn minh dân chủ tự do. Chỉ trong một nền dân chủ độc lập tự do, th́ chân lư mới thực thật sự sáng ngời!

Cũng giống như vậy! Khi cố Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm và bào đệ là Ngô Đ́nh Nhu, và sau này, là người em út Ngô Đ́nh Cẩn, bị đấu tố kết án tử h́nh, dưới chế độ bù nh́n tay sai Nguyễn Khánh, th́ một chế độ ác thần bao trùm trên một nửa giang sơn, miền Nam Việt Nam. Một chính sách “đào tận gốc, trốc tận rễ!” Cách khủng bố đe dọa man rợ này, thật sự đă làm cho mọi người có liên hệ hay ái mộ, và phục vụ dưới thời đệ Nhất Cộng Ḥa, dưới sự lănh đạo của cố Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm, cũng phải khiếp sợ.

Và cũng từ thời điểm đó, từ ngày 02 tháng 11 năm 1963, ngày Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm, bị chính chân tay thân hữu giết dă man, th́ tại miền Nam, không một ai dám truy điệu cho cố Thổng thống. Và ngay trong nhà thờ, cũng chẳng vị Linh mục nào dám dâng lễ cầu hồn cho một vị Tổng thống anh minh. Tại sao vậy? Chính v́, mọi người khiếp sợ chế độ tay sai Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh và Nguyễn Văn Thiệu như một hung thủ. Những chế độ này là thành phần phản bội, trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào một cuộc sát hại man rợ một chính quyền chính pháp chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Qủa là qúa bất nhân thất nghĩa!

Dĩ nhiên, ngày nay, trong nước, dưới chế độ Cộng sản độc tài gian ác cũng không có ai dám công khai làm lễ cầu hồn cho cố Tổng thống. Sao vậy? V́ xưa kia, chế độ này cũng chủ mưu, cấu kết với những thành phần phản bội, giết Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm. Họ coi Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm như là một địch thủ thật đáng kính ngại. Mà nếu không hạ được đối thủ này, th́ Cộng sản, cầm chắc cái thua. V́ thế, Cộng sản đă phải đi đêm với chính quyền Diệm, t́m hiểu về chính sách chiêu hồi. (May thay, vào trong vài năm gần đây, cũng có một vài Linh Mục ḍng Chúa Cứu Thế, đă mạnh dạn đến Nghĩa trang Lái Thiêu, tỉnh B́nh Dương dâng lễ cầu hồn cho Huynh đệ và bào đệ. Một nghĩa cử gương mẫu thật đáng khâm phục và ngưỡng mộ).

Nhưng, từ khi, người Việt Nam băng rừng vượt biển đến vùng đất tự do, th́ mọi nơi trên thế giới, nơi đâu có người Việt, th́ nơi đó, mọi người, nhằm ngày lễ Các đảng Linh Hồn, nhằm đúng ngày Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm bị giết chết thảm thương, truy điệu cho Người. Người Công giáo th́ xin lễ cầu cho Người. Cầu cho linh hồn Gioan Baotixita, và cầu nguyện cho bào đệ là linh hồn Giacôbê, cũng như cầu cho những vong linh tử sĩ, v́ trung thành với Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, trung thành với lẽ phải và sự thật, đă bị giết chết hoặc thủ tiêu một cách oan trách.

Dưới một thể chế dân chủ văn minh tự do, th́ mới rơ trắng đen. Họ tưởng niệm ngày giỗ công khai, và hằng trăm ngàn người không sợ hăi e ngại tham dự. Họ không mắc cở và xấu hổ, khi cầu hồn cho Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và cho hai bào đệ là Ngô Đ́nh Nhu và Ngô Đ́nh Cẩn cùng với những nhà ái quốc, bị tử vong qua biến cố 02/11/1963. Ngược lại, họ c̣n vinh dự và vinh danh những vị anh hùng cứu nước này, chống giặc ngoại xâm, chống lại chế độ tay sai cho đệ tam quốc tế Cộng sản. Chính Tổng Thống Diệm là người đă muốn dân tộc được độc lập, quốc gia phải có chủ quyền, và người dân Việt Nam phải có quyền tự quyết, sánh vai hiên ngang khắp năm Châu.

Tổng Thống Diệm là người có chính sách độc lập rất chân chính. Đến ngay cả một nước hùng mạnh về quân sự cũng như kinh tế như nước Mỹ, hay Pháp, Người cũng không muốn lệ thuộc. Tổng thống Diệm muốn thoát khỏi ṿng lệ thuộc ngoại bang, cho dù đó là những nước văn minh thân hữu. Giành độc lập, tự lập cánh sinh, đó là chính sách tự lực tự cường, lấy dân làm chủ và tạo ư chí trưởng thành và quật cường của một nước muốn văn minh giầu sang độc lập và có chủ quyền. Đó là một chính sách đào tạo một công dân ư thức và trách nhiệm của người con dân nước Việt.

Dưới chế độ Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh và Nguyễn Văn Thiệu, th́ những phản tướng này chỉ là tay sai đâm thuê chém mướn. Riêng chế độ Cộng sản, th́ dưới chiêu bài “giải Phóng khỏi đế quốc Mỹ ngụy”, th́ cán bộ Cộng sản lại là những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống. Nhóm phản tướng/tá và cán bộ Cộng Sản đồng tội là rước voi dày mồ, dâng đất hiến biển cho tầu Cộng thật rơ. Chế độ Cộng sản cũng từng chủ mưu, cấu kết với những thành phần phản bội, giết Tổng thống Diệm đó sao!? Qủa rơ! Ai tham gia vào cuộc gọi là “cách mạng ngày 01 tháng 11 năm 1963”, đều có thể bị xem là những thành phần phản quốc hại dân, gián tiếp làm tay sai Tầu cộng. Sự nhẹ dạ và u mê của họ là một đại họa cho dân tộc.

V́ vậy, kẻ nào nhúng tay giết Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, một chiến sĩ chống cộng quyết liệt, đều là cá ṃi một lứa. Không ai có thể danh chính ngôn thuận đích thực chống cộng thành công được, nếu đă nhúng tay giết Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm. V́ ba đỗi này: Một, họ là Cộng sản. Hai là tay sai cho Cộng sản. Ba là làm tay sai cho ngoại bang.

Giết Tổng Thống Diệm với chiêu bài xây dựng một nền dân chủ tự do, là một sự xảo trá trắng trợ bẩn thỉu trong lịch sử Việt Nam. Làm sao những kẻ này có thể lập một nền thể chế dân chủ công bằng, khi chính họ đă phá sập nền tự do dân chủ?! Họ phá đi, những ǵ họ muốn xây dựng được sao? Họ nghĩ rằng, giết được Tổng Thống Diệm là thoát được độc tài?! Cứ nh́n ḿnh trước, rồi hăy trách người sau! Hăy nh́n những “lănh tụ” lên làm “vua” sau biến cố 01/11/1963! Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa!?

Nếu cho rằng, Tổng Thống Diệm là “vỏ dưa” cần phải tránh, th́ hỗi ơi, họ đă gặp “vỏ dừa”. Cộng sản là “vỏ dừa”. Vậy khi gặp phải “vỏ dừa”, th́ thái độ họ thế nào? Một là họ chống có lệ, hai là đồng hóa với “vỏ dừa” từ trong ruột.

Kết qủa lănh đạo của những thành phần phản bội dân tộc, lịch sử đă chứng minh. Ai tài, ai ngu dốt, ai độc tài cục bộ, ai dân chủ tự do, ai nhẹ dạ làm tay sai. Lịch sử đă chứng minh qúa rơ!

Những ngôi mộ dù sang trọng, những Lăng tự dù to lớn vĩ đại, thí dụ như Kim Tự Tháp, vẫn chưa bộc thoát, mà đúc kết cho rằng, đó là một danh nhân lỗi lạc. Một lăng tẩm đồ sộ chứa đầy vàng bạc vẫn chưa kết luận cho việc làm nhân ái, thiện đức của người chết. Nh́n ḱa, lăng Hồ Chí Minh hay Lenin! Họ chết, nhưng chưa chôn. Và cả thế giới văn minh đă và đang nguyền rủa, mặc dù những h́nh tượng, những lăng tẩm to lớn này, vẫn sừng sững ra đấy. C̣n Tổng Thống Diệm đă chôn, nhưng chưa chết!

Ngược lại, chính những lăng tẩm to lớn kia, không xóa đi được tội ác diệt chủng chống nhân loại. Nó không thể làm mờ đi tội ác của họ. Thường, th́ những lănh chúa độc tài gian ác, muốn tay chân thuộc hạ của ḿnh tâng bốc. Họ muốn được thần dân sợ hăi mà tôn phục họ bất diệt, nên mới có những lăng tẩm tốn kém bao nhiêu tiền thuế của dân. Nhưng dưới những lăng tẩm to lớn kia, th́ những bạo chúa hung tợ này, đă chết thật sự từ lâu trong ḷng họ.

Hăy nh́n kỹ những danh tướng và Tổng thống vĩ nhân tại những nước văn minh tại Âu Châu hay Mỹ quốc! Khi chết đi, hậu thế để lại chỉ là những tấm mộ thật b́nh thường. Nhưng, tiếng tăm danh tốt của họ, cả ngàn đời không phai.

Nh́n qua khía cạnh tôn giáo, thí dụ Thiên Chúa giáo. Đức Chúa Giêsu khi chết, cũng chỉ được táng xác trong mồ. Được đậy kín bởi tảng đá lớn. Nhiều những vị Giáo hoàng vĩ đại, như hai chân phước Giáo Hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolo II, sẽ được phong thánh vào ngày 27 tháng 4 năm 2014. Hăy nh́n những tấm mộ đơn sơ này! Cũng vậy, một sự ngoài ư muốn. Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và bào đệ Ngô Đ́nh Nhu cũng chỉ được chôn cất trong một ngôi mộ đơn sơ, được cải từ nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, đem về chôn tại nghĩa địa Lái Thiêu. Đă vậy, trên tấm mộ của họ, không được ghi khắc tên tuổi của họ. Đó là kết qủa hành động man rợ mất nhân tính của những kẻ đâm thuê chém mướn, những kẻ làm tay sai cho Tầu Cộng. Chết rồi, mà Cộng sản vẫn c̣n sợ tên tuổi của Ngài! Rơ mới biết uy quyền của Người uy linh thế nào.

Mặc dù thế, Tổng Thống Diệm là người ăn ở rất có hậu và đức hạnh. Ông đă cống hiến công lớn cho quốc gia dân tộc, th́ tên tuổi của Người đă khắc ghi xâu trong tâm hồn của những người yêu nước, yêu quê hương, yêu CÔNG LƯ, yêu SỰ THẬT và yêu LẼ PHẢI! Tại sao vậy?! V́, Tổng Thống Diệm là một vị lănh đạo nhân đức như một bậc hiển thánh. Có người cho rằng, Tổng Thống Diệm qúa hiền từ và nhân hậu, nên bị lợi dụng. Điều đó đúng, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm hiền lành! Có thể Ngài bị người ta lợi dụng, nhưng Ngài không lợi dụng một ai cho mục đích tư lợi riêng. Lợi dụng người khác chỉ là bản chất đốn mạt của kẻ tiểu nhân. Lănh đạo anh minh là dùng luật pháp công minh trị dân, chứ không dùng chính sách bạo lực bất chính! Giả như nếu Tổng Thống Diệm gian xảo, độc tài gia đ́nh trị và bạo lực như Cộng sản hiện nay, th́ thử hỏi, có thể nào xảy ra dễ dàng vụ đảo chính ngày 01 tháng 11 năm 1963?!

Kết Luận

Tổng thống Diệm sống lại, khi mọi người mang ḿnh ảnh người trong trái tim của chúng ta. Tổng Thống Diệm đă ra đi khỏi trần gian này, nhưng người vẫn ở lại trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Ông không c̣n đây, nơi ông sống, nhưng ông sống khắp nơi, nơi chúng ta đang sống. Người là ngôi sao mai Bắc đẩu, phương Á, đă tắt nghịm, nhưng hào quang vẫn c̣n chiếu rọi. Công Đức và tài năng của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm sẽ sống măi và ghi khắc sâu đậm trong tâm hồn mọi người hiền lành chúng ta!

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm là một vị lănh tụ anh minh, yêu nước thương dân của tất cả mọi người yêu chuộng CÔNG BẰNG và SỰ THẬT. Sự hoài niệm và tri ân này, sẽ măi măi là niềm tin của những người CÔNG CHÍNH! Tổng Thống đă chết, nhưng măi măi vẫn c̣n sống trong ḷng mọi người Việt Nam khắp năm Châu cho những ai yêu Công Lư và Ḥa B́nh, đ̣i hỏi một quốc gia độc lập có CHỦ QUYỀN.

Cũng giống như Đức Chúa Giêsu, con chúa Trời. Khi Ngài chết, cũng chẳng một bia đề tên Ngài. Chỉ quân dữ nhạo báng, đóng trên thập tự của Ngài chữ: INRI (Giêsu Vua Do Thái). Một kiểu chết không tên không tuổi, giống như mộ Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm. Thế mà cả hơn hai ngàn năm, khắp thiên hạ trên thế giới đều thờ lạy kính phụng Người, dù trên thế giới này không c̣n mộ đề tên INRI. Mộ đă trống! Thế mới nghiệm: “Trăm năm bia đá vẫn c̣n. Ngàn năm bia miệng, vẫn c̣n trơ trơ”.

 

 


 

visited President

Ngo Dinh Diem page

 

 

 


 

Bài Thơ Nỗi Ḷng - Chí Sĩ Ngô Đ́nh Diệm (Trần Việt Yên)

Vấn Đề NĐD được cử làm Thủ Tướng (HNT & TTNĐ)
TT Ngô Đ́nh Diệm: Thử thách đầu tiên (HNT & TTNĐ)
TT Ngô Đ́nh Diệm: Giai đoạn cực kỳ gây cấn (HNT & TTNĐ)
TT Ngô Đ́nh Diệm: Tái thiết miền Nam (HNT & TTNĐ)

Ṿng Hoa Tưởng Nhớ (Trương Phú Thứ)
Cái Chết của TT Ngô Đ́nh Diệm (Aladin Nguyen)
Cuộc đảo chánh ám sát TT Ngô Đ́nh Diệm (Aladin Nguyen)

Phỏng vấn hai cựu tướng Khiêm và Xuân
Bài học từ một sự tuẫn tiết (TS Lâm Lễ Trinh)
Bốn mươi năm ngậm ngùi (Trương Phu' Thứ)
Cầu nguyện với Cố TT Ngô Đ́nh Diệm (Phan Thiết)
Về những đàn anh lớn (Nguyễn Tường Phong)

Phản Tướng - Bọn ác ôn côn đồ (Tú Gàn)
Những bí mật được tiết lộ sau 40 năm (Tú Gàn)
Những Giờ Định Mệnh (Tú Gàn - Sài G̣n Nhỏ)

Bốn mươi năm sau tỉnh hay mê (BS Nguyễn Tiến Cảnh )

CS nghĩ sao về Cố TT Ngô Đ́nh Diệm? (BS Tôn Thất Thiện)
Nghĩa Biển T́nh Sông - (Hoài cảm của Trần khắc Kính)


 

 

NgoDinhDiem Guestbook
 

Memorial Sitemap

Colonel Ngô Thế Linh

Thủ Đức Military Academy
 


NgoTheLinh Guestbook


 

Việt Nam Cộng Ḥa muôn năm

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later