Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu

 
 

Điếu văn của Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn trong Tang lể Cựu Tổng Thống VNCH NGUYỄN VĂN THIỆU 
Ngày 6 tháng 10, 2001 tại Boston, Massachusetts, Hoa kỳ 
 
 

Kính thưa quư vị, 
 

Thưa các bạn, Mùa thu của Đất Trời mới bắt đầu với lá vàng rơi rụng, th́ cũng là lúc một cây cao vừa đổ xuống, một lănh tụ của giai đoạn dài Lịch sử Việt Nam khói lửa vừa xa ĺa trần thế, t́m về miền miên viễn. Cây cao đó, lănh tụ đó là: Cựu Trung Tướng Nguyễn văn Thiệu Cựu Tổng Thống Việt Nam Cộng Ḥa.

Hôm nay, từ các nơi xa xôi cách đây hàng trăm hàng ngàn dậm, chúng ta đến đây, để kính cẩn nghiêng ḿnh chào từ biệt lần cuối một Chiến hữu Niên Trưởng đă từng sát cánh với nhau trên chiến trường, một Lănh đạo đă từng đồng tâm, nhất trí với nhau trong công cuộc đấu tranh bảo vệ miền Nam Việt Nam, trong suốt gần một thập niên của nền Đệ nhị Cộng Ḥa, vào hậu bán thế kỷ hai mươi. MỐI NGẬM NGÙI, THƯƠNG TIẾC NHƯ BÀY TỎ CHÂN THÀNH TÔN KÍNH... 

Nh́n lại cuộc chiến trên quê hương Việt Nam chúng ta, hơn một phần tư thế kỷ trước đây, h́nh ảnh cựu Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu đă gắn liền với vận mệnh nổi trôi của Đất Nước, và nổi đắng cay đau xót của Dân Tộc. Ông là người Lănh đạo quốc gia trong những năm tháng cực kỳ cam go, phải đương đầu với một cuộc chiến đa diện dai dẳng của Cộng sản đệ tam quốc tế đă đánh bại hai cường quốc Pháp và Hoa kỳ. Từ du kích chiến đến chiến tranh qui ước, từ khủng bố chọn lựa đến tàn sát tập thể không phân biệt dân lành của Cộng sản thù nghịch. Từ quỷ kế hèn hạ của đối phương đă hai lần bắt tay với thực dân và đế quốc để tiêu diệt hàng ngũ quốc gia yêu nước chân chính, đến bội ước và bất tín của người bạn đồng minh, và trên hết, sự giành giật quyền lợi giữa hai thế lực siêu cường Nga Mỷ thuở đó đă dày ṿ cơ thể bé nhỏ miền Nam Việt Nam, kể cả nhân dân và người Lănh đạo. 

Nếu như mới đây, 19 tên không tặc khủng bố liều mạng, chỉ với mấy con dao rọc giấy, đă sát hại hàng ngàn người tại Nữu ước và Hoa thạnh đốn, đă làm kinh hoàng cả thế giới, đă chọc thủng pḥng tuyến kiên cố nhất, hùng mạnh nhất của Trung tâm quyền lực tối cao Hoa ky,ø th́ bối cảnh quân sự và chánh trị ở Việt Nam hồi đó, gay go và phức tạp gấp ngàn lần, với hàng chục vạn chủ lực quân xâm lăng miền Bắc được toàn thể Nga sô, Trung Cộng và Khối Cộng sản triệt để kiên tŕ vơ trang yểm trợ, trong lúc Hoa kỳ và cả Thế giới Tự do tháo chạy nửa chừng, ngoảnh mặt làm ngơ, cắt đứt 100% mọi viện trợ, bỏ rơi một Việt nam Cộng ḥa cô thế, với bao nhiêu nghiệt ngă mà người Lănh đạo, tiêu biểu là cựu Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu hay bất cứ một ai, khó có thể làm được khác hơn. Chúng tôi nghĩ rằng mọi sự bênh vực hay quy trách là những xúc cảm tự nhiên v́ người dân Việt đă phải trải qua quá nhiều đau thương tang tóc. Tuy nhiên, Lịch sử trung thực vốn dĩ không thiên vị hay bất công. Cho nên những trang sử của cuộc chiến Việt Nam khởi đầu từ năm 1945 nói chung, và dưới thời đệ nhị Cộng ḥa do Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu lănh đạo nói riêng, rồi đây sẽ được các sử gia chân chính thận trọng lượng giá. 

Trước năm 1975, với cương vị Chủ tịch Hạ nghị viện và sau cùng là Thủ Tướng Chánh phủ, tôi đă có rất nhiều dịp tiếp xúc, hội họp thảo luận với Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu về các kế hoạch điều hành quốc gia. Tôi nhận thấy Ông là một Lănh tụ chánh trị cẩn trọng, cương nghị, và trên hết, Ông là người yêu nước. Ông ngày đêm lo âu về vận mệnh quốc gia, không ngừng toan tính về sự tranh thắng ngoài chiến trường chống kẻ thù, cũng như trên bàn hội nghị ḥa đàm vừa chống kẻ thù và cay nghiệt thay, vừa đối phó với ngay cả đồng minh của ḿnh. Trong suốt những năm ông lănh đạo quốc dân bảo vệ miền Nam, Ông đă chiến đấu không ngơi nghỉ trên mọi trận đồ. Tóc Ông bạc nhanh hơn, và trắng đi trước tuổi. Những người làm việc chung quanh Ông, khi nói chuyện với nhau về Ông, đă gọi Ông là “Ông đầu bạc”, với tất cả sự kính mến. 

Sau năm 1975 tại Hoa kỳ, tôi cũng có rất nhiều cơ hội gặp lại Cựu Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu. Trong những dịp hàn huyên tâm t́nh, Ông luôn luôn ôn lại kư ức về thời kỳ đen tối của đất nước, nhất là khi nhắc lại đường lối lật lọng của đồng minh đi đêm với giặc thù, cùng những hy sinh to lớn của chiến sĩ và thống khổ triền miên của đồng bào, tôi thấy mắt Ông ứa lệ. BÂY GIỜ TH̀ ÔNG ĐĂ RA ĐI... 

Thời gian và cuộc sống hối hả nơi hải ngoại có thể làm người đời quên đi giai đoạn trầm luân trước kia của quê hương bên kia bán cầu, kể cả người lănh đạo. Nhưng chắc ai ai cũng sẽ c̣n nhớ măi câu nói khẳng định của Oâng một thời vang vọng: “Đừng nghe những ǵ Cộng sản nói mà hăy nh́n kỹ những ǵ Cộng sản làm...” Câu nói đó là một định nghĩa bất biến, một cảnh giác thường trực cho mọi người, trong quá khứ, trong hiện tại, và luôn cả sau này, cho đến bao giờ mà chế độ Cộng sản vẫn c̣n thống trị trên đất nước Việt Nam. 
 

Kính thưa Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu, 

Tiễn biệt người đi bao giờ cũng mang nổi buồn cho người ở lại. Tiễn biệt một vị Nguyên thủ Quốc gia, một vị Tổng Thống lên đường về miền vĩnh hằng thực sự mang nhiều xúc động thương tiếc cho mọi người, đặc biệt cho những người một thời đứng chung quanh Tổng Thống, sau lưng Tổng Thống và cùng với Tổng Thống trong nhiều năm tháng chiến đấu cho Tự Do Dân Chủ và Ḥa B́nh cho quê hương. Chúng tôi xin cầu nguyện cho Tổng Thống măi măi an lạc nơi Nước Chúa thanh b́nh. Với Phu nhân của cựu Tổng Thống và quư tang quyến, chúng tôi xin được chia sẻ nổi mất mát đau đớn to lớn này, và nguyện cầu Phu nhân cựu Tổng Thống luôn luôn được sự an ủi và quan pḥng của Đức Mẹ Maria. Xin Chúa Nhân Lành hằng thương xót sớm đưa linh hồn Martino về hưởng Nhan Thánh Chúa.
 

Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn
Ngày 6 tháng 10, 2001 tại Boston, Massachusetts, Hoa kỳ 
 
 

 

Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

 


View and sign Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

Please visit and sign our guestbook to honor the ARVN Heoes

and to remember the thousands of civilians murdered in Hue City in 1968.

 

since Memorial Day 1999

 

Memorial homepage

Sitemap

Liberation - Giải Phóng

 

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Tiễn biệt Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Hoài cảm của T.70

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

 Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản

50 Năm Tội Ác Cộng Sản (html)

A life for Freedom and Democracy

TAPS - Colonel Ngô Thế Linh

Sea Commandos - Coastal Security

Strategic Technical Directorate

History of Strategic Technical Directorate

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Sacred Sword of the Patriots League

Presidential Unit Citation for SOG

An ARVN Hero by T.70

Thu Duc ARVN Military Officer Academy

Viet Cong "Strategy of Terror"

President Ngo Dinh Diem (54-63)

President Nguyen Van Thieu (67-75)

VN Coastal Raiders part 1, part 2, part3

The Lost Commandos (MACV-SOG)

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

Campaign for the Vietnamese Yellow Flag

Boat People tragedy

50 Years of VN Communist Crimes

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later.