COLONEL NGO THE LINH

You have never lived, until you have almost died.
For those who fight for it,
life has a flavor that the protected will never know!

 

Lễ An Táng và điếu văn từ các Tổng Hội

Điếu Văn từ Gia Đ́nh Nha Kỹ Thuật, Bộ Tổng Tham Mưu, QLVNCH
Điếu Văn từ Hội Ái Hữu Nguyễn Khoa Nam, Khóa 3 Thủ Đức
Điếu Văn từ Tổng Hội CSVSQ Liên Trường Vơ Khoa Thủ Đức Nam Định

 

 

visitors


TAPS to Commander Ngo The Linh
 
 


 
 

Colonel Ngo The Linh and his family with
Vietnamese Special Forces Commanders
Nha Trang, 1971.

Tấm ảnh trên chụp vào dịp Tết 1971 trước tư gia Đ/tá Ngô thế Linh. 
Cám ơn BCD Phạm Râng (ĐĐ4/TĐ91/BCND) đă gửi tặng. 
Xin các bạn bổ túc thêm những thiếu xót về tên tuổi. 

Hàng trước: Mặc thường phục bà Ngô thế Linh, em và con của Đại tá Ngô thế Linh 

           Hàng 2: Tr/tá Phan bá Kỳ, Th/tá Trung, Đ/tá Linh (có dấu gạch chéo trên ngực áo) 
Th/tá Hùng mang kính đen và Đ/úy Huỳnh thanh Nhơn. 

  Hàng 3: Tr/úy Tùng, Tr/Tá Đào đăng Đại, tr/úy (không nhớ tên), Th/tá Trần đ́nh Thái (Hội trưởng LLĐB hiện tại), 
Tr/tá Nguyễn đức Phổ, Tr/tá Tôn thất Chiêm, Th/tá Quang, Th/tá Nguyễn hữu Hà (có râu), Th/tá Nguyễn hải Triệu, th/úy Lộc. 

   Hàng sau cùng: Đ/úy Châu (mang kiếng), Đ/úy Nguyễn đăng Lâu (ĐĐ3/91BCND), 
Đ/úy Phạm Râng (ĐĐ4/91BCND), Th/tá Viên, Đ/úy Nghĩa, Th/tá Khanh.


 
 


Condolences from former 
President Nguyen Van Thieu

Former Attache - Captain Nguyen Loc
 and Captain Lam Ngoc Chieu

CCN/CCC/CCS  - Liaison Services,
Lieutenant Colonel Nguyen and Major Tran

Military Honor for the Colonel
by LTC Nguyen Huong Rinh

ARVN Flag Honor Ceremony
for Colonel Ngo The Linh

 MACV-SOG Commandos,
Special Forces and Airborne

Paying respect to former Commander


Major General Bui Dinh Dam and
Former Prime Minister Nguyen Ba Can


MACV-SOG Captain Vo Binh 
and One-Zero Le Hoang

Military Honor Ceremony

Major General Nguyen Khac Binh
Major General Bui Dinh Dam

Salute to Colonel Ngo The Linh

Lieutenant Colonel Nguyen (Commander of
CCS/CCC/CCN) offered condolences

Former Graduate of Military Academy
Thu Duc, Class 3, 1953

Former Colonel Tran Thanh Dien 
bidding Farewell

Friends bidding Farewell while
Captain Vo Binh standing guard

SOG Captain Lam Ngoc Chieu
offered condolences

Colonel Ngo's family and guards:
CCN "Cowboy" Doan Khanh

Major General Nguyen Khac Binh
Major General Bui Dinh Dam,
Colonel Nguyen Huu Chanh

REST IN PEACE

Captain Lam, Captain Loc, and 
Commandos Lap, Cuong, Hung Anh
with former Commander

MACV-SOG Commandos and
Colonel Ngo's family

Former ARVN Special Forces
stood Guard

Biet Kich Loi Ho, Nha Ky Thuat
Bo Tong Tham Muu, QLVNCH

Children and Grand-children
mourned before closing coffin

Lieutenant Colonel Vu Ngoc Dang,
former ARVN Airborne Chaplan

Prepared to move to Church
for Funeral Mass


Commandos carried the casket

RVN, Thu Duc, USA Flags

Ngo Quoc Viet - First Grandson

 

 

 

 

 

 


Colonel Linh is survived by more than
thirty children and grand-children

Major General Bui Dinh Dam

Major General Nguyen Khac Binh
Lieutenant General Hoang Xuan LamFather Vu, Father Thu, unknown,
unknown, and Father DuongFather Vu and other priests 
celebrated Mass

Lt. Colonel Dang, talked about 
ARVN Heroes tremendous sacrifice

Former ARVN Officers, soldiers, friends 
from nearby communities attended Mass
Commandos carrying  Commander Casket

Major Tran Kim Khanh, his former attache


Former Major Tran Kim Khanh

Strategic Technical Directorate

Bo Binh Thu Duc
Viet Nam Cong Hoa

Eventual Resting Place - Viet Nam

Final Blessing

Vietnamese flag bidding farewell

 A loving Father

Sons and former STD Commandos

His son and former Attache at SMS

Strategic Technical Directorate

 
 

Liaison Service (Command Center South) 
1971 New Year greeting card, the Year of the Pig 


 

Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

 


View and sign Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

Please visit and sign our guestbook to honor the ARVN Heoes

and to remember the thousands of civilians murdered in Hue City in 1968.

 

since Memorial Day 1999

 

Memorial homepage

Sitemap

Liberation - Giải Phóng

 

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Tiễn biệt Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Hoài cảm của T.70

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

 Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản

50 Năm Tội Ác Cộng Sản (html)

A life for Freedom and Democracy

TAPS - Colonel Ngô Thế Linh

Sea Commandos - Coastal Security

Strategic Technical Directorate

History of Strategic Technical Directorate

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Sacred Sword of the Patriots League

Presidential Unit Citation for SOG

An ARVN Hero by T.70

Thu Duc ARVN Military Officer Academy

Viet Cong "Strategy of Terror"

President Ngo Dinh Diem (54-63)

President Nguyen Van Thieu (67-75)

VN Coastal Raiders part 1, part 2, part3

The Lost Commandos (MACV-SOG)

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

Campaign for the Vietnamese Yellow Flag

Boat People tragedy

50 Years of VN Communist Crimes

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later.