The Republic of Viet Nam
President Ngo Dinh Diem
 
 


 

Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Một Ḷng V́ Nước V́ Dân

 

(1/03/1901 - 11/02/1963)

 

visited Ngo Dinh Diem webpage

 

 

 

'Hùm Chết Để Da, Người Chết Để Tiếng'

Thương tiếc và tưởng nhớ 50 năm Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm

vị Tổng Thống khai sinh nền đệ Nhất Cộng Ḥa.

 

 

Thân thế và Sự Nghiệp của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm (Vietnamese)

Funeral and tomb of President Ngo Dinh Diem (Vietnamese)

 

Lễ Nhậm Chức Thủ Tướng (26 tháng 10 năm 1954)

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm về Hiệp Định Genève 1954

 

Biến cố năm 1963 (phần 1) , (phần 2) , (phần 3)

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă bị giết như thế nào?

 

President LB Johnson admits the murder of President Ngo Dinh Diem

Google archives - Tài liệu lịch sữ để tham khảo

 

Sign Memorial guestbook

 

View President Ngo Dinh Diem guestbook

 


 


 
  President Ngo Dinh Diem's speeches:

(courtesy of Mr. Larry Hadzima, Neillsville, Wisconsin)

 

Statement of Ngo Dinh Diem on June 18, 1954 at Paris, France.

Broadcast Declaration on the Eve of the National Referendum, October 22, 1955

Proclamation of the Republic, October 26, 1955

Inauguration of the first session of the National Assembly, March 15, 1956

Message to the National Assembly on the Foundations of the Constitution, April 17, 1956

Message on the occasion of the Promulgation of the Constitution, October 26, 1956

An address to the Joint meeting of the two Houses of Congress, May 9, 1957

Opening of the National Assembly, October Session, October 7, 1957

 

 

Ngo Dinh Diem, the first elected President
of the Republic of South Vietnam


The United States President Eisenhower greeted 
South Vietnam President Ngo Dinh Diem in Washington, 05/08/1957.
 


President of South Vietnam Ngo Dinh Diem, left, 
is welcomed in ceremonies at Washington National Airport. 
With him is President Dwight D. Eisenhower, and behind them, from left, 
Air Force Chief of Staff General Nathan Twining, Secretary of State 
John Foster Dulles and presidential aide and pilot, Colonel William C. Draper. 

 

Ambassador Fritz Nolting, was appointed ambassador to Vietnam in 1961 
with orders to support the government of Ngo dinh Diem. 

Ambassador Nolting was succeeded as ambassador by Henry Cabot Lodge 
who was approached almost immediately by anti-Diem generals planning a coup. 
Nolting, back in the United States, unsuccessfully tried to persuade President Kennedy from such action. 

The constitutionally elected Diem was assassinated on November 1, 1963, 
an action Ho Chi Minh himself reputedly called "stupid," 
and the military government of General "Big Minh" assumed power.

 


          

   

 

President Ngo Dinh Diem at Lasan Taberd Highschool, Saigon 


Left: Vice President Johnson visiting President Ngo Dinh Diem at Independence Palace, Saigon.
Right: President Diem and Ambassador Lodge four days before the coup d'etat (Dalat, October 28th, 1963).

 

The U.S. initially supported President Diem but six years later architected a coup d'etat 
using General Duong Van Minh, Mai Huu Xuan, Ton That Dinh, and others ... ). 
General Mai ordered the murder of President Diem, Advisor Nhu, Colonel Le Quang Tung
Colonel Ho Tan Quyen, LTC Le Quang Trieu and other Vietnamese Special Forces Staff.


The dirty Generals who betrayed President Ngo Dinh Diem for $42,000 U.S. dollars U.S. from Lucien Conien.

 

Picture taken on the Anniversary of the Republic of Vietnam, October 26th, 1963, 5 days before the coup d'etat.

Left: General Duong Van Minh, General Le Van Kim, unknown Colonel (??), General Tran Van Don.

Right: Generals Kim, Dinh, Don, Vy, and Xuan under house arrest in Dalat (1964).


 

Colonel Nguyễn Văn Y was Deputy of Security and Police and

Chief of Central Intelligence Agency was jailed by the Generals for being

loyal to President Diem along with Colonel Nguyen Van Chieu,

Colonel Ngo Chuan and many other high-ranking officers.

(source: Miss Nguyen Thi Nguyet Anh, daughter of Colonel Nguyen Van Y)

 

Đại Tá Nguyễn Văn Y, nguyên Tổng Giám Đốc Công An Cảnh Sát,

kiêm Đặc Ủy Trưởng Trung Ương T́nh Báo,

dưới thời Đệ Nhất Cộng Ḥa của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm.

(Cô Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, Ái Nữ của Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Y)

 

 

To cover up the blunder, US press reported that President Diem was corrupted.
When he was assasinated, he owned only one very small and simple home.

The death of President Diem was a political embarasement for President Kennedy.

 

Less than three weeks after President Ngo Dinh Diem was assassinated, 
President John F. Kennedy was likewise killed by an assassin's bullet, 
and the burden of Vietnam passed to Vice President Lyndon Johnson. 
Johnson supported South Vietnam's ineffectual military rulers with 
extensive military and economic aid and, beginning in 1965, 
large numbers of U.S. ground troops. Ten years and 
58,000 American deaths later, the communists with 
 Russia-China's aid took over South Vietnam. 
 
 

Buddhist flag incident - US involvement - Coup General
 

Phone conversation: President Diem and Ambassador Lodge
 

A rebutal of Edwin E. Moise's view on President Diem
(by a Vietnamese compatriot looking back at his death)
 

CIA Director William Colby, an Oral History (Interview)

1954 Letter from President Eisenhower to President Diem

1961 Letter from President Diem to President Kenndy

1962 Letter from President Kennedy to President Diem

Emperor Bao Dai and President Ngo Dinh Diem

CIA judgments on President Kennedy and President Johnson
on overthrowing President Diem and to go "BIG"(CIA - Center for the Study of Intelligence Report)
…. even more explicit pro-coup sentiment welled up within CIA as 1963 wore on, 
but virtually all of CIA's senior officers-- including O/NE's Sherman Kent, 
DDP Far East Division Chief William Colby,
senior DDI officers Huntington D. Sheldon and R. Jack Smith, 
DDCI Marshall S. Carter, and, most  important, DCI John McCone--
continued to urge caution about the idea of overthrowing Diem.
 
  


President Ngo Dinh Diem with the Ngo Dinh family at Phu Cam, Hue.


President Diem with the Ngo Dinh family.
 

President Ngo Dinh Diem, brothers Ngo Dinh Nhu, Bishop Ngo Dinh Thuc.
Mrs. Nhu, sister and Ngo Dinh Nhu's children.
 

President Diem praying in church.National Security Advisor Ngo Dinh Nhu, 
President Diem's younger brother.

President Ngo Dinh Diem's nephew:
Cardinal Francois Xavier Nguyen van Thuan


Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận với cây Thánh Giá ngài
làm bằng gổ vụn và dây điện khi ở trong tù cộng sản.


 


 

The President was murdered on his way to church
on November 2nd, 1963.

 

 

 

Colonel Lê Quang Tung (right) Special Forces Commander and his brother

Lieutenant Colonel Lê Quang Triệu Special Forces Deputy Commander

with Colonel Hồ Tấn Quyền (left) Vietnamese Navy Commander

were murdered by the Generals who got paid $42,000 U.S. dollars

for staging the coup d'etat.


 

The tragic Beginning of how American took control of the Vietnam War.

President Ngo Dinh Diem and his brother Nhu were murdered by Captain Nhung
at the order of General Mai Huu Xuan, General Big Minh, and CIA Lou Conein.

President Diem was betrayed by his American friends and President Kennedy.
Ten years later President Thieu and the South Vietnamese were once again
betrayed by President Nixon, Henry Kissinger at Paris conference.
 


(UPI photograph taken by an Englishman, Mr. Hugh Van Ess)

The tragic End came twelve years later on April 30th, 1975.

Eventually three millions Vietnamese fled the country, hundreds of thousands
"boat-people" died in the China sea, and countless thousands of former
ARVN Officers, goverment Officials died in "re-education" camps.

Vietnam became one of the poorest country.
 
 

TIẾC THƯƠNG

(Kẻ hậu sinh xin đốt nén hương ḷng tưởng niệm 
nhân ngày giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm,
vị Tổng Thống khả kính đầu tiên 
của nước Việt Nam Cộng Ḥa)

Một ánh sao băng, tắt giữa trời
Giang sơn từ đấy tối thêm thôi!
Thương người nghĩa khí tàn cơn mộng
Tiếc bậc tài hoa úa mảnh đời!
Khinh bọn túi cơm, loài rắn rết
Giận phường giá áo, lũ đười ươi
Nếu không phản phúc, không tham vọng
Đất nước giờ đây hẳn kịp người!

Ngô Minh Hằng
Trích "Có Những Vùng Trời"
11-02-2002


 

visited President

Ngo Dinh Diem page

 

 

 


 

Mạn đàm với Vĩnh Phúc (Nguyễn Văn Lục)

Bài Thơ Nỗi Ḷng - Chí Sĩ Ngô Đ́nh Diệm (Trần Việt Yên)

Vấn Đề NĐD được cử làm Thủ Tướng (HNT & TTNĐ)
TT Ngô Đ́nh Diệm: Thử thách đầu tiên (HNT & TTNĐ)
TT Ngô Đ́nh Diệm: Giai đoạn cực kỳ gây cấn (HNT & TTNĐ)
TT Ngô Đ́nh Diệm: Tái thiết miền Nam (HNT & TTNĐ)

Ṿng Hoa Tưởng Nhớ (Trương Phú Thứ)
Cái Chết của TT Ngô Đ́nh Diệm (Aladin Nguyen)
Cuộc đảo chánh ám sát TT Ngô Đ́nh Diệm (Aladin Nguyen)

Phỏng vấn hai cựu tướng Khiêm và Xuân
Bài học từ một sự tuẫn tiết (TS Lâm Lễ Trinh)
Bốn mươi năm ngậm ngùi (Trương Phu' Thứ)
Cầu nguyện với Cố TT Ngô Đ́nh Diệm (Phan Thiết)
Về những đàn anh lớn (Nguyễn Tường Phong)

Phản Tướng - Bọn ác ôn côn đồ (Tú Gàn)
Những bí mật được tiết lộ sau 40 năm (Tú Gàn)
Những Giờ Định Mệnh (Tú Gàn - Sài G̣n Nhỏ)

Bốn mươi năm sau tỉnh hay mê (BS Nguyễn Tiến Cảnh )

CS nghĩ sao về Cố TT Ngô Đ́nh Diệm? (BS Tôn Thất Thiện)
Nghĩa Biển T́nh Sông - (Hoài cảm của Trần khắc Kính)


 

 

Sign Memorial guestbook

 

View President Ngo Dinh Diem guestbook

 


 


 
 
 


 

 

 

 

 

Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

 


View and sign Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

Please visit and sign our guestbook to honor the ARVN Heoes

and to remember the thousands of civilians murdered in Hue City in 1968.

 

since Memorial Day 1999

 

Memorial homepage

Sitemap

Liberation - Giải Phóng

 

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Tiễn biệt Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Hoài cảm của T.70

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

 Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản

50 Năm Tội Ác Cộng Sản (html)

A life for Freedom and Democracy

TAPS - Colonel Ngô Thế Linh

Sea Commandos - Coastal Security

Strategic Technical Directorate

History of Strategic Technical Directorate

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Sacred Sword of the Patriots League

Presidential Unit Citation for SOG

An ARVN Hero by T.70

Thu Duc ARVN Military Officer Academy

Viet Cong "Strategy of Terror"

President Ngo Dinh Diem (54-63)

President Nguyen Van Thieu (67-75)

VN Coastal Raiders part 1, part 2, part3

The Lost Commandos (MACV-SOG)

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

Campaign for the Vietnamese Yellow Flag

Boat People tragedy

50 Years of VN Communist Crimes

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later.