ĐÔI LỜI VĨNH BIỆT CÙNG

TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU
 
 


 
 Kính thưa Tổng Thống, 
 

Được tin Tổng Thống qua đời, đối với tôi tựa như tin sét đánh ngang đầu, tâm tư bấn loạn. Ngồi tại văn pḥng làm việc nhưng tâm trí tôi tựa như đâu đâu, không làm sao tập trung được tư tưởng vào công việc đang làm. Sự ra đi quá đột ngột của Tổng Thống khiến cho tôi căm thấy xót xa cho một kiếp người, dù một lần người ấy đă là Tổng Thống đứng đầu một quốc gia. Suốt bao năm qua, từ ngày Tổng Thống rời khỏi đất nước, Tổng Thống đă gánh chịu bao lời oán trách của chiến hữu, của đồng bào tị nạn hăi ngoại, cộng thêm lời đổ tội của người bạn đồng minh Hoa Kỳ đối với trách nhiệm mất nước về tay cộng sản xâm lược.

 

Là kẻ hậu sanh, trong suốt thời gian Tổng Thống cầm quyền, tôi c̣n quá trẻ để có cơ hội tham gia chánh sự hoặc để được ân hưởng ơn mưa móc của Tổng Thống. Dù vậy, nay th́ Tổng Thống đă ra đi về miền viên miễn, trong thâm tâm tôi tự căm thấy cần phải bày tỏ đôi lời tâm t́nh cùng Tổng Thống, đôi lời bênh vực Tổng Thống đối với những chỉ trích đôi lúc vô lư và bất công. Tôi có thể bị gán buộc là tiếng nói của những người cận kề Tổng Thống, mang nặng những t́nh căm riêng tư. Sở dỉ tôi nói muốn nói lên ư nghỉ của ḿnh là v́ có một v́ sao sáng ngời vừa rơi rụng, một vị tổng thống của miền Nam Việt Nam tự do vừa qua đời, môt lănh tụ chính trị yêu nước vừa tạ thế, người mà tôi có cơ hội làm việc chung trong công cuộc đấu tranh giành lại tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam trong những năm sống lưu vong nơi hăi ngoại. Tôi thấy cần phải phát biểu ư nghỉ của ḿnh v́ cho tới nay vẫn c̣n có lắm người tiếp tục buộc tội một cách bất công đối với Tổng Thống, cốt để chạy tội cho phần ḿnh và xót xa hơn nửa là có những người thân cận với Tổng Thống đă và đang t́m cách tách rời sự liên hệ với Tổng Thống hầu được an thân.
 

Tổng Thống bị cáo buộc là người lảnh đạo bất tài, điều hành một chế độ tham nhũng. Tôi tự nghỉ trong hoàn cảnh của một đất nước chiến tranh, đầy hổn loạn về phương diện chính trị, nếu người khác đứng vào địa vị của Tổng Thống tôi không biết họ có làm việc được hữu hiệu như Tổng Thống đă làm hay không? Trong 10 năm cầm quyền, Tổng Thống đă phải đương đầu với những biến cố chính trị và quân sự như biến động Phật Giáo miền Trung, cuộc tấn công ồ ạt của cộng sản trong Tết Mậu Thân, mùa hè đỏ lửa chiếm lại thành Quảng Tri, bảo vệ mănh đất B́nh Long anh dũng và  c̣n phải đương đầu với người bạn đồng minh trong tiến tŕnh kư kết hiệp định Ba-Lê với cộng sản Hà Nội. Thông thường, đối với những người đối lập chánh trị, h́nh như họ phải t́m đủ lư lẻ để tranh đoạt lấy chính quyền, họ có nhu cầu phải chê bai người đang cầm quyền là có những hoạt động kém cỏi trong vai tṛ lănh đạo đất nước. Ai cũng biết đất nước Việt Nam ḿnh tan nát v́ trải qua bao cơn binh lửa, chống giặc Tàu, chống giặc Tây, chống giặc Nhật và cuối cùng là chống lại sự xâm lăng của khối cộng sản quốc tế mà Hà Nội chỉ là kẻ thi hành âm mưu xâm lược. Thời gian dùng để bảo vệ lănh thổ nhiều hơn thời gian dùng để phát triển quốc gia. Đó là cái kém may mắn của cả một dân tộc đứng trên phương diện nâng cao dân trí và phát triển đất nước, từ văn hóa đến chính tri, từ xă hội đến kinh tế. Lổi nầy không thể chỉ quy trách hoàn toàn cho bất cứ ai đă lănh trách nhiệm điều khiển quốc gia chỉ trong một thời gian ngắn ngủi so với gịng lịch sử lâu dài của dân tộc, như cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm hay ngay chính bản thân của Tổng Thống.  Khi mà tŕnh độ dân trí c̣n trong t́nh trạng thấp kém so với tŕnh độ dân trí của những quốc gia Tây phương tiến bộ, cộng thêm các định chế quốc gia để cân bằng và kiễm soát c̣n lỏng lẻo, yếu kém th́ việc tham nhũng trong guồng maư quản tri đất nước khó mà tránh khỏi. Phó Tổng Thống Trần Văn Hương có lần c̣n phải cất tiếng than rằng “dẹp hết tham nhũng th́ c̣n ai làm việc nước!”. Nếu phải t́m một người để đổ lổi hầu cứu vớt trách nhiệm cho nhiều người khác th́ Tổng Thống đúng là một vật tế thần  để cứu vớt trách nhiệm của nhiều chính khách, nhiều tướng lảnh trong nhiệm vụ bảo vệ lănh thổ và xây dựng đất nước. 
 

Tổng Thống bị cáo buộc là người lănh đạo chính trị kém cỏi, không biết rỏ chánh sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong việc điều hành chiến tranh Việt Nam. Nh́n về bề mặt, tổng quát để chê trách th́ dể nhưng nếu thật sự lănh trách nhiệm lảnh đạo quốc gia th́ không biết ai có thể làm khác hoặc làm hay hơn Tổng Thống hay không?  Tôi nghỉ rằng Tổng Thống không những biết mà c̣n biết rất rành rẻ về đường lối điều hành chiến tranh Việt Nam của Hoa Kỳ. Tôi có lần nghe kể lại, mổi ngày Tổng Thống chỉ có dành được 4, 5 tiếng đồng hồ để lo phần b́nh định và phát triển đất nước. C̣n số giờ c̣n lại kể cả trong giấc ngủ, Tổng Thống phải dùng đến để suy nghỉ cách đối phó với người bạn đồng minh. Tổng Thống đă nói “làm bạn với Hoa Kỳ khó hơn làm kẻ thù của họ”. Người bạn đồng minh nầy  t́m mọi cách để kiểm soát và áp lực mọi hoạt động của chính phủ Việt Nam. Người bạn nầy cài người chung quanh Tổng Thống, tỉ như ngay cả trong Hội đồng An ninh quốc gia chẳng hạn, cốt để kiểm soát mọi tư tưởng và hoạt động của Tổng Thống. Nếu buổi sáng, ông đại sứ đồng minh đến yêu cầu Tổng Thống thi hành điều ǵ mà Tổng Thống nói rằng cần phải xét lại, th́ buổi chiều hôm đó, ngoài đường phố, hoặc là đoàn thể tôn giáo hoặc là đoàn thể chính trị đối lập sẽ đ̣i hỏi cái điều mà ông đại sứ đồng minh vừa yêu cầu buổi sáng với Tổng Thống! Xa hơn nửa, trong thời gian thảo luận bản dự thảo hiệp ước Ba-Lê hồi cuối tháng 8  năm 1972, khi mà Mỹ muốn kư hiệp ước Ba-Lê với Cộng sản Bắc Việt bất kể sự tồn vong cua nhân dân Miền Nam, khi mà Tổng Thống phản kháng không chịu kư vào bản hiệp ước th́ có mấy ai biết rằng lúc đó sinh mạng của Tổng Thống như “chỉ mành treo chuông” trước áp lực dử dội của người bạn đồng minh. Nếu Tổng Thống không can đăm phản kháng việc kư kết hiệp định Ba-Lê lúc ấy trước khi nhận được lời cam kết của chính phủ Nixon hứa sẽ bảo vệ miền Nam nếu Công sản Hà Nội vi phạm hiệp đinh đă kư kết,   th́ miền Nam Việt Nam có lẻ đă mất sớm hơn chớ không đợi đến ngày 30/4/75 khi đại tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng chỉ sau một ngày lảnh trách nhiêm lảnh đạo quốc gia!   
 

Tổng Thống bị chê trách là không quan tâm đến các thuyền nhân tị nạn trong khi Tổng Thống cũng là một người đang có kiếp sống lưu đài nơi xứ người. Trong một bài báo được phỏng vấn tại Anh Quốc, nơi mà Tổng Thống sống tạm dung trong mấy năm đầu xa xứ. Tờ báo đă cắt xén câu trả lời của Tổng Thống về việc cứu trợ người tị nạn và thuyền nhân.  Để từ đó, có những kẻ ác ư cố t́nh chê trách Tổng Thống đă nói “việc cứu giúp người ti nạn không liên quan ǵ tới ông”. Giă thiết, nếu câu trả lời nầy là câu trả lời của một người dân b́nh thường th́ khi nghe qua ai cũng nhận thấy có phần nghịch lư rồi th́ thử hỏi một vị cựu Tổng Thống lại có thể phát ngôn được như vậy hay sao? Có chăng là khi thương trái ấu cũng tṛn, c̣n khi ghét th́ trái bù ḥn cũng méo! Có những người trước đây v́ lư do nầy hay lư do khác, vốn không đồng chánh kiến với Tổng Thống và luôn cả Cộng sản Hà Nội đă khai thác triệt để lời vu khống trong bài báo nầy với chủ tâm ngăn chận mọi hoạt động đấu tranh hướng về Việt Nam của Tổng Thống. Người tị nạn v́ quá khổ đau nên cũng dể xúc căm trước lời tuyên truyền phi nghĩa nầy. Thôi th́, âu cũng là một đại nạn khác cho Tổng Thống trong kiếp đời lưu xứ!
 

Tổng Thống c̣n bị chê trách là bỏ ngủ sau khi từ chức trách vụ Tổng Thống. Nếu ai đă từng nắm những vai tṛ cấp lảnh đạo quốc gia, chắc cũng biết việc ra đi hay ở lại Việt Nam đôi lúc không phải do chính ḿnh quyết định được. Có khi việc nầy c̣n tùy thuộc những lư do chính trị tiềm ẩn. Vào thời diểm của tháng 4/75, chính Hoa Kỳ đă áp lực Tổng Thống phải ra đi. Và ngay cả tân Tổng Thống Trần Văn Hương cũng nghỉ rằng Tổng Thống nên rời xứ để ông dể dàng thành lập tân chánh phủ và dể điều đ́nh một gỉai pháp chính trị với Công sản Hà Nội, bằng không Cộng sản Hà Nội lại nói rằng chính phủ của cụ Hương là “chính phủ Thiệu mà không có Thiệu”. Hoàn cảnh của Tổng Thống lúc đó ở lại cũng không được mà ra đi th́ phải lảnh chịu sự oán thù. Nói như nhà báo Bùi Bảo Trúc ”Phải đợi cho đến khi cát bụi lắng xuống hoàn toàn th́ lịch sử mới có thể phán xét những con người như ông Thiệu, khen cũng như chê một cách chính xác”.
 

Âu cũng là số trời, sự ra đi vội vả không định trước hồi cuối tháng 4/75 của Tổng Thống có khác nào như sự ra đi quá đột ngột của Tổng Thống trong mấy ngày vừa qua. Được biết ư định của Tổng Thống khi c̣n tại thế đă nhắn nhủ với một người cháu kêu bằng cậu là khi nào Tổng Thống qua đời th́ hỏa thiêu thân xác của Tổng Thống. Tổng Thống là người Công giáo mà có ư định hoả thiêu cũng là việc ít có. Nhưng Tổng Thống đă quyết định không muốn để thân xác vùi chôn nơi đất tạm dung mà muốn phần thân xác của Tổng Thống sau khi đă hóa thành tro bụi sẽ đươc đem về quê cha đất tổ rải trên đồng ruộng, may ra giúp được ít nhiều cho người nông dân nghèo khó Việt Nam có được cộng lúa xanh tươi. Mong cho Tổng Thống đạt thành ước nguyện sau cùng.
 

Kính thưa Tổng Thống,

 

Tôi và nhà tôi đến Newton để nh́n mặt Tổng Thống lần sau cùng, để được đứng kề bên quan tài của Tổng Thống nói lên lời tiển biệt, để giử trọn “t́nh thầy tṛ”, để thắc chặt “t́nh chiến hữu” giữa người ra đi và những người ở lại.  Tôi muốn nói với Tổng Thống là tôi rất danh dự có được cơ hội làm việc bên Tổng Thống nhằm đấu tranh giành lại tự do, dân chủ cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

 

Kính xin Thiên Chúa nhân từ tiếp dẩn linh hồn Tổng Thống về nơi cỏi Thiên Đàng và xin Thiên Chúa bang cho Tổng Thống Phu nhân cùng gia đ́nh thân tâm an lac.
 
 

Kính chào vĩnh biệt Tổng Thống.

 

Mùa thu Cali, ngày 8 tháng 10 năm 2001

Vơ Duy Thưởng

 

 

 

Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

 


View and sign Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

Please visit and sign our guestbook to honor the ARVN Heoes

and to remember the thousands of civilians murdered in Hue City in 1968.

 

since Memorial Day 1999

 

Memorial homepage

Sitemap

Liberation - Giải Phóng

 

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Tiễn biệt Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Hoài cảm của T.70

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

 Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản

50 Năm Tội Ác Cộng Sản (html)

A life for Freedom and Democracy

TAPS - Colonel Ngô Thế Linh

Sea Commandos - Coastal Security

Strategic Technical Directorate

History of Strategic Technical Directorate

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Sacred Sword of the Patriots League

Presidential Unit Citation for SOG

An ARVN Hero by T.70

Thu Duc ARVN Military Officer Academy

Viet Cong "Strategy of Terror"

President Ngo Dinh Diem (54-63)

President Nguyen Van Thieu (67-75)

VN Coastal Raiders part 1, part 2, part3

The Lost Commandos (MACV-SOG)

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

Campaign for the Vietnamese Yellow Flag

Boat People tragedy

50 Years of VN Communist Crimes

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later.