Hồi Kư của Người Lính Già

 

" Những người được đứng bởi 1 cọc tre hoặc sắt gơ xuyên từ đít lên tới đầu chừng 40 cụm, mỗi cụm 5 đến 10 người, phiá dưới chân là những người bị chặt ngang cổ, có người bị chặt chân ngang bụng."
 Kính thưa ông chủ nhiệm tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong: 
 

Cách đây chừng 5, 6 số báo tôi đọc thấy 1 cậu trả lời của 1 độc giả khác trước đó về các câu hỏi tại sao vụ Tết Mậu Thân Việt Cộng (VC) giết nhiều người ở Huế như thế và giết bằng cách nào. Tôi nghĩ rằng 2 người đó là 1 và mục đích là làm lợi cho sự tuyên truyền của Việt Cộng. 

Với tư cách là người chiến đấu trong cuộc từ đầu đến cuối tôi biết tường tận về việc đó nay tôi xin viết lại cho rơ: Tôi là một đại đội trưởng thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn 3, sư đoàn 1 Bộ binh. VC đă qua mặt được lực lượng Cảnh sát, An ninh quân đội, pḥng 2 của Sư đoàn 1 Tiểu khu các lực lượng diện địa để đưa trước 3 tiểu đoàn chính quy vào ếm trong thành nội Huế. Đúng 3:30 sáng ngày 1 tháng 1 năm Mậu Thân, tức là 1/12/1968 th́ bắt đầu nổ súng, ban đầu chúng chiếm trung tâm cải huấn Thừa Thiên và kho lương thực của đồn quân cụ, lực lượng rằng phối hợp với bọn nằm vùng đi từng nhà bắt quân dân cán chính của ta mà chúng đă theo dơi từ trước, đồng thời hướng dẫn bọn chính quy (gồm 12 tiểu đoàn) từ ngoài vào. 
 

Chúng bắt tất cả 5800 người, giết tại nhà độ 100, đưa ra Bắc độ 100, c̣n lại bị giết tập thể tại 4 địa điểm: 

1) Khe Đá Mài thuộc quận Hương Thủy. 
2) Băi Cát Xuân Ô Điên Đại quận Phú Vang. 
3) Sau chuà áo vàng - quận 2 đường Chi Lăng. 
4) Băi Dâu - quận 2 phía Bao Vinh.

Sau khi quân ta đánh tấn VC ra khỏi Huế tôi bị thương điều trị tại quân y viện Nguyến Tri Phương . T́nh cờ gặp đoàn xe của Tiểu nhị Thừa Thiên đi đào xác hai hố tập thể Xuân Ô Điên Đại, tôi đi theo xem. Vùng đó tôi quá quên thuộc v́ hơn 2 năm qua đơn vị tôi bảo vệ an ninh cho vùng đó. Đoàn xe đi theo tỉnh lộ răi đá về hướng Tây Bắc thành phố Huế. Đến chợ Sam xe dừng lại v́ chỉ c̣n cách xa 1 cây số, chúng tôi đă ngư~i trong gió biển mùi hôi thối Đoàn người đi bộ tiến về băi chôn người cách 500m th́ một cảnh tưởng hăi hùng xăy ra . Rơ ràng là 1 bức tranh của Quỷ trong truyện Liêu Trai: Trên các gịng (lằn) của bải cát là NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC ĐỨNG BỞI 1 CỌC TRE HOẶC SẮT GỔ XUYÊN TỪ ĐÍT LÊN TỚI ĐẦU chừng 40 cụm , mỗi cụm 5 đến 10 người, phía dưới chân là NHỮNG NGƯỜI BỊ CHẶT NGANG CỔ, CÓ NGƯỜI BỊ CHẶT CHÂN NGANG BỤNG. Phía dưới chân các gịng cát th́ nước c̣n rịu rịu v́ trời c̣n mưa lay ray suốt cả tháng là những người BỊ CHÔN SỐNG, 2 TAY BỊ BUỘC CHẶT SAU LƯNG RỒI CHÔN QUAY MẶT LẠI NHƯ ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI NHAU, có người trên đầu có mủ, có người có 1 tàn thuốc gắn vào nón . Tất cả đều tím đen hoặc rỉ nước vàng hôi thối ghê gớm. Sau cùng là các hầm, hầm được lấp đi sả thừng ḷi chân tay ra ngoài, mỗi hầm có 4 đến 5 câm, xâm xuyên qua ḷng bàn tay bằng dây kẽm gai và bị đánh bằng vật cứng ở sau đầu, cũng có người bị tan nát mặt, tất cả đều bị rưă thối rất khó nhận dạng. 


Những người được hưỡng đặc ân th́ được chết tại nhà, như Trung Sĩ Rốt Cảnh Sát, bọn chúng vào bắt tại nhà, buộc dây dắt đi ngoài đường gọi người khác ra hàng :"Tôi là Trung Sỉ Cảnh Sát Nguyến Văn Rốt đây, tôi nghe lời cách mạng kêu gọi ra hàng nên đă được khoan hồng tha thứ, các anh em hăy ra hàng để được khoan hồng tha thứ như tôi". Đến gần sáng ấy đem về trước sân gọi vợ con ra xem và bắn 1 phát vào đầu. Hiện nay tiệm Bún "Mụ Rớt" rất ngon nổi tiếng ở đường Chi Lăng Quận 3 Huế. 
 

C̣n thiếu tá Cứ tỉnh đoàn trưởng xây dựng nông thôn Huế, đă núp kỹ trên máng xối VC vô lục soát 2 giờ không ra, sau đó chúng dụ mụ vợ gọi Anh ra để nhận chức vụ củ không có ǵ thay đổi hết, bây giờ cách mạng thiếu người. 

Bà vợ kêu:" Anh ơi, xuống đi, cách mạng đang cần Anh hợp tác, không bắt chi mô đừng sợ".

Cứ ta ḅ xuống bắt quỳ giữa sân và bắn 1 phát vào đầu . 


Bọn chỉ điểm hồi đó tôi có biết mấy tên: 
 

    • Nguyến Đắc Xuân - Đại học sư phạm văn khoa Huế 

    • Hoàng Phủ Ngọc Phan - sinh viên 

    • Hoàng Khiêu - Huấn luyện viên thể dục ở tại bang Washington 

    • Nguyến thị Đoan Trinh - sinh viên - Con ông Nguyến Đóa dạy Pháp văn trường Bồ Đề Huế 

    • Nguyến Khắc Từ - huynh trưởng gia đ́nh phật tử toàn quốc - sau đó vượt biên bị bắt chết trong tù 

Tôi viết bài nầy thân tặng các bạn trẻ chưa từng chứng kiến hoặc các bạn già ở ngoài cuộc hoặc ngoài Huế đang c̣n tin theo sự bóp méo của VC mà coi thường sự độc ác gian manh của chúng. 


Tôi nhớ sau ngày 28/2/1975 khi vào Tập trung cải tạo tại quận Điện Bàn - Quăng Nam . Tên trưởng ty công an tỉnh Quăng Nam Đà Nẳng lên diển đàn nói rằng cuộc thảm sát Mậu Thân là do Mỹ ngụy làm để đổ thừa cho ta, mà có vài anh em sĩ quan bàn giấy có vẻ tin mới là lạ. 

Thân mến 
 

Người lính già 
Seattle
 
 visitors since 
8/15/2002
 
 
 
 
Ho^`i Ky' cu?a Ngu+o+`i Li'nh Gia`


 

Ki'nh thu+a o^ng chu? nhie^.m ta.p chi' Va(n Nghe^. Tie^`n Phong: 
 

Ca'ch dda^y chu+`ng 5, 6 so^' ba'o to^i ddo.c tha^'y 1 ca^.u tra? lo+`i cu?a 1 ddo^.c gia? kha'c tru+o+'c ddo' ve^` ca'c ca^u ho?i ta.i sao vu. Te^'t Ma^.u Tha^n Vie^.t Co^.ng (VC) gie^'t nhie^`u ngu+o+`i o+? Hue^' nhu+ the^' va` gie^'t ba(`ng ca'ch na`o. To^i nghi~ ra(`ng 2 ngu+o+`i ddo' la` 1 va` mu.c ddi'ch la` la`m lo+.i cho su+. tuye^n truye^`n cu?a Vie^.t Co^.ng. 

Vo+'i tu+ ca'ch la` ngu+o+`i chie^'n dda^'u trong cuo^.c tu+` dda^`u dde^'n cuo^'i to^i bie^'t tu+o+`ng ta^.n ve^` vie^.c ddo' nay to^i xin vie^'t la.i cho ro~ : To^i la` mo^.t dda.i ddo^.i tru+o+?ng thuo^.c tie^?u ddoa`n 3, trung ddoa`n 3, su+ ddoa`n 1 Bo^. binh . VC dda~ qua ma(.t ddu+o+.c lu+.c lu+o+.ng Ca?nh sa't, An ninh qua^n ddo^.i, pho`ng 2 cu?a Su+ ddoa`n 1 Tie^?u khu ca'c lu+.c lu+o+.ng die^.n ddi.a dde^? ddu+a tru+o+'c 3 tie^?u ddoa`n chi'nh quy va`o e^'m trong tha`nh no^.i Hue^'. DDu'ng 3:30 sa'ng nga`y 1 tha'ng 1 na(m Ma^.u Tha^n, tu+'c la` 1/12/1968 thi` ba('t dda^`u no^? su'ng, ban dda^`u chu'ng chie^'m trung ta^m ca?i hua^'n Thu+a` Thie^n va` kho lu+o+ng thu+.c cu?a ddo^`n qua^n cu., lu+.c lu+o+.ng ra(`ng pho^'i ho+.p vo+'i bo.n na(`m vu`ng ddi tu+`ng nha` ba('t qua^n da^n ca'n chi'nh cu?a ta ma` chu'ng dda~ theo do~i tu+` tru+o+'c , ddo^`ng tho+`i hu+o+'ng da^~n bo.n chi'nh quy (go^`m 12 tie^?u ddoa`n) tu+` ngoa`i va`o. 
 

Chu'ng ba('t ta^'t ca? 5800 ngu+o+`i, gie^'t ta.i nha` ddo^. 100, ddu+a ra Ba('c ddo^. 100, co`n la.i bi. gie^'t ta^.p the^? ta.i 4 ddia. ddie^?m: 

1) Khe dda' ma`i thuo^.c qua^.n Hu+o+ng Thu?y. 
2) Ba~i Ca't Xua^n O^ DDie^n DDa.i qua^.n Phu' Vang. 
3) Sau chua` a'o va`ng - qua^.n 2 ddu+o+`ng Chi La(ng. 
4) Ba~i Da^u - qua^.n 2 phi'a Bao Vinh. 


Sau khi qua^n ta dda'nh ta^'n VC ra kho?i Hue^' to^i bi. thu+o+ng ddie^`u tri. ta.i qua^n y vie^.n Nguye^'n Tri Phu+o+ng. Ti`nh co+` ga(.p ddoa`n xe cu?a Tie^?u nhi. Thu+`a Thie^n ddi dda`o xa'c hai ho^' ta^.p the^? Xua^n O^ DDie^n DDa.i, to^i ddi theo xem. Vu`ng ddo' to^i qua' que^n thuo^.c vi` ho+n 2 na(m qua ddo+n vi. to^i ba?o ve^. an ninh cho vu`ng ddo'. DDoa`n xe ddi theo ti?nh lo^. ra~i dda' ve^` hu+o+'ng Ta^y Ba('c tha`nh pho^' Hue^' . DDe^'n cho+. Sam xe du+`ng la.i vi` chi? co`n ca'ch xa 1 ca^y so^', chu'ng to^i dda~ ngu+~i trong gio' bie^?n mu`i ho^i tho^'i. DDoa`n ngu+o+`i ddi bo^. tie^'n ve^` ba~i cho^n ngu+o+`i ca'ch 500m thi` mo^.t ca?nh tu+o+?ng ha~i hu`ng xa~y ra. 
 

Ro~ ra`ng la` 1 bu+'c tranh cu?a Quy? trong truye^.n Lie^u Trai: Tre^n ca'c gio`ng (la(`n) cu?a ba?i ca't la` NHU+~NG NGU+O+`I DDU+O+.C DDU+'NG BO+?I 1 CO.C TRE HOA(.C SA('T GO^? XUYE^N TU+` DDI'T LE^N TO+'I DDA^`U chu+`ng 40 cu.m, mo^~i cu.m 5 dde^'n 10 ngu+o+`i, phi'a du+o+'i cha^n la` NHU+~NG NGU+O+`I BI. CHA(.T NGANG CO^?, CO' NGU+O+`I BI. CHA(.T CHA^N NGANG BU.NG. Phi'a du+o+'i cha^n ca'c gio`ng ca't thi` nu+o+'c co`n ri.u ri.u vi` tro+`i co`n mu+a lay ray suo^'t ca? tha'ng la` nhu+~ng ngu+o+`i BI. CHO^N SO^'NG, 2 TAY BI. BUO^.C CHA(.T SAU LU+NG RO^`I CHO^N QUAY MA(.T LA.I NHU+ DDANG NO'I CHUYE^.N VO+'I NHAU, co' ngu+o+`i tre^n dda^`u co' mu?, co' ngu+o+`i co' 1 ta`n thuo^'c ga('n va`o no'n. 


Ta^'t ca? dde^`u ti'm dden hoa(.c ri? nu+o+'c va`ng ho^i tho^'i ghe^ go+'m. Sau cu`ng la` ca'c ha^`m, ha^`m ddu+o+.c la^'p ddi sa? thu+`ng lo`i cha^n tay ra ngoa`i, mo^~i ha^`m co' 4 dde^'n 5 ca^m, xa^m xuye^n qua lo`ng ba`n tay ba(`ng da^y ke~m gai va` bi. dda'nh ba(`ng va^.t cu+'ng o+? sau dda^`u, cu~ng co' ngu+o+`i bi. tan na't ma(.t, ta^'t ca? dde^`u bi. ru+a~ tho^'i ra^'t kho' nha^.n da.ng. 
 

Nhu+~ng ngu+o+`i ddu+o+.c hu+o+~ng dda(.c a^n thi` ddu+o+.c che^'t ta.i nha`, nhu+ Trung Si~ Ro^'t Ca?nh Sa't, bo.n chu'ng va`o ba('t ta.i nha`, buo^.c da^y da('t ddi ngoa`i ddu+o+`ng go.i ngu+o+`i kha'c ra ha`ng :"To^i la` Trung Si? Ca?nh Sa't Nguye^'n Va(n Ro^'t dda^y, to^i nghe lo+`i ca'ch ma.ng ke^u go.i ra ha`ng ne^n dda~ ddu+o+.c khoan ho^`ng tha thu+', ca'c anh em ha~y ra ha`ng dde^? ddu+o+.c khoan ho^`ng tha thu+' nhu+ to^i" . DDe^'n ga^`n sa'ng a^'y ddem ve^` tru+o+'c sa^n go.i vo+. con ra xem va` ba('n 1 pha't va`o dda^`u . Hie^.n nay tie^.m Bu'n "Mu. Ro+'t" ra^'t ngon no^?i tie^'ng o+? ddu+o+`ng Chi La~ng Qua^.n 3 Hue^'.

Co`n thie^'u ta' Cu+' ti?nh ddoa`n tru+o+?ng xa^y du+.ng no^ng tho^n Hue^', dda~ nu'p ky~ tre^n ma'ng xo^'i VC vo^ lu.c soa't 2 gio+` kho^ng ra, sau ddo' chu'ng du. mu. vo+. go.i Anh ra dde^? nha^.n chu+'c vu. cu? kho^ng co' gi` thay ddo^?i he^'t, ba^y gio+` ca'ch ma.ng thie^'u ngu+o+`i . 

Ba` vo+. ke^u :" Anh o+i, xuo^'ng ddi, ca'ch ma.ng ddang ca^`n Anh ho+.p ta'c, kho^ng ba('t chi mo^ ddu+`ng so+." 

Cu+' ta bo` xuo^'ng ba('t quy` giu+a~ sa^n va` ba('n 1 pha't va`o dda^`u .
 

Bo.n chi? ddie^?m ho^`i ddo' to^i co' bie^'t ma^'y te^n : 

- Nguye^'n DDa('c Xua^n - DDa.i ho.c su+ pha.m va(n khoa Hue^' 
- Hoa`ng Phu? Ngo.c Phan - sinh vie^n 
- Hoa`ng Khie^u - Hua^'n luye^.n vie^n the^? du.c o+? ta.i bang Washington 
- Nguye^'n thi. DDoan Trinh - sinh vie^n - Con o^ng Nguye^'n DDo'a da.y Pha'p va(n tru+o+`ng Bo^` DDe^` Hue^' 
- Nguye^'n Kha('c Tu+` - huynh tru+o+?ng gia ddi`nh pha^.t tu+? toa`n quo^'c - sau ddo' vu+o+.t bie^n bi. ba('t che^'t trong tu` 

To^i vie^'t ba`i na^`y tha^n ta(.ng ca'c ba.n tre? chu+a tu+`ng chu+'ng kie^'n hoa(.c ca'c ba.n gia` o+? ngoa`i cuo^.c hoa(.c ngoa`i Hue^' ddang co`n tin theo su+. bo'p me'o cu?a VC ma` coi thu+o+`ng su+. ddo^.c a'c gian manh cu?a chu'ng . 


To^i nho+' sau nga`y 28/2/1975 khi va`o Ta^.p trung ca?i ta.o ta.i qua^.n DDie^.n Ba`n - Qua~ng Nam . Te^n tru+o+?ng ty co^ng an ti?nh Qua~ng Nam DDa` Na(?ng le^n die^?n dda`n no'i ra(`ng cuo^.c tha?m sa't Ma^.u Tha^n la` do My~ ngu.y la`m dde^? ddo^? thu+a` cho ta, ma` co' va`i anh em si~ quan ba`n gia^'y co' ve? tin mo+'i la` la. . 

Tha^n me^'n 
 

Ngu+o+`i li'nh gia` 
Seattle


 


 

Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

 


View and sign Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

Please visit and sign our guestbook to honor the ARVN Heoes

and to remember the thousands of civilians murdered in Hue City in 1968.

 

since Memorial Day 1999

 

Memorial homepage

Sitemap

Liberation - Giải Phóng

 

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Tiễn biệt Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Hoài cảm của T.70

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

 Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản

50 Năm Tội Ác Cộng Sản (html)

A life for Freedom and Democracy

TAPS - Colonel Ngô Thế Linh

Sea Commandos - Coastal Security

Strategic Technical Directorate

History of Strategic Technical Directorate

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Sacred Sword of the Patriots League

Presidential Unit Citation for SOG

An ARVN Hero by T.70

Thu Duc ARVN Military Officer Academy

Viet Cong "Strategy of Terror"

President Ngo Dinh Diem (54-63)

President Nguyen Van Thieu (67-75)

VN Coastal Raiders part 1, part 2, part3

The Lost Commandos (MACV-SOG)

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

Campaign for the Vietnamese Yellow Flag

Boat People tragedy

50 Years of VN Communist Crimes

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later.