Thiếu Tá Nguyễn Phan Tựu  (Khóa 11 Thủ Đức)
Chỉ Huy Trưởng Đoàn Công Tác 72
Sở Công Tác, Nha Kỹ Thuật, 
 

Commando Team Leader Captain Nguyen Phan Tuu received his Bronze Star from
SOG Chief Colonel John Sadler (left) and Nha Ky Thuat Chief Colonel Tran Van Ho (right)
 
 

Captain Nguyen, and SOG Chiefs Colonel Sadler, Colonel Singlaub
and few other Commandos rode SOG Skyhook at Long Thanh

A C-47 plane dips its tail to snatch the cable and lift its passenger off,

early Skyhook system in 1952.

 

Then, Captain John Sadler riding the Skyhook in 1952.
Later, Colonel Sadler would become MACV-SOG Chief (1964-1966)

in the color picture above.
 
 

Thiếu Tá Nguyễn Phan Tựu đi "Skyhook" tại 
Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Kích Long Thành.

Skyhook là một cách để "câu" người đi bằng máy bay. 
Để được "bốc" đi từ trong đất địch, Biệt Kích Nha Kỹ Thuật thả một bong bóng 
lớn lên trời với dây dài 1,500 feet cột chặc vào "harness" (bộ thắt lưng đặc biệt).

 


máy bay dùng hai cần lớn để kẹp lấy dây và kéo người lên theo.

 

Đôi lúc phải bay rất cao để tránh tầm đạn của địch quân. 

 
 

 

Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

 


View and sign Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

Please visit and sign our guestbook to honor the ARVN Heoes

and to remember the thousands of civilians murdered in Hue City in 1968.

 

since Memorial Day 1999

 

Memorial homepage

Sitemap

Liberation - Giải Phóng

 

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Tiễn biệt Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Hoài cảm của T.70

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

 Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản

50 Năm Tội Ác Cộng Sản (html)

A life for Freedom and Democracy

TAPS - Colonel Ngô Thế Linh

Sea Commandos - Coastal Security

Strategic Technical Directorate

History of Strategic Technical Directorate

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Sacred Sword of the Patriots League

Presidential Unit Citation for SOG

An ARVN Hero by T.70

Thu Duc ARVN Military Officer Academy

Viet Cong "Strategy of Terror"

President Ngo Dinh Diem (54-63)

President Nguyen Van Thieu (67-75)

VN Coastal Raiders part 1, part 2, part3

The Lost Commandos (MACV-SOG)

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

Campaign for the Vietnamese Yellow Flag

Boat People tragedy

50 Years of VN Communist Crimes

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later.