TUỔI TRẺ 
TƯƠNG LAI CỦA NƯỚC VIỆT

 

TUỔI TRẺ 
TƯƠNG LAI CỦA 
NƯỚC VIỆT
 
 

XIN NỐI TIẾP CÔNG TR̀NH

(Tặng tuổi trẻ Việt Nam trên toàn thế giới) 
 

Cao lên nữa, vượt lên tầm vũ trụ
Hỡi những ḷng v́ đất nước, quê hương
Hỡi những cánh tay nối liền hoàn vũ
Hỡi lớp sóng thần chuyển động đại dương...

Cao lên nữa, vươn lên và đứng thẳng
Cùng năm châu ngạo nghễ giống tiên rồng
Hỡi ánh nến vỡ oà đêm thầm lặng
Hỡi đàn con tổ quốc vẫn chờ trông!

Đây sông núi cuả ngàn đời oanh liệt
Đây ngựa thần, Phù Đổng đă yên cương
Trống Diên Hồng đă rung ḷng hào kiệt
Báo Hoàng Ân, Quốc Toản đă kiên cường!

Xin nối tiếp những công tŕnh hiển hách
Gương anh hùng bất khuất thuở Cha, Ông
Hờn vong quốc đă tràn lên sức mạnh
Đă đau nhừ trong ư núi t́nh sông...

Th́ hỡi gió! Hăy tung hoành cơn băo
Xóa tan đi bao dấu tích oan hờn
Và hỡi sóng! Cuốn phăng đời tàn bạo
Cứu giống ṇi và quang phục giang sơn!
 

Ngô Minh Hằng
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
   
 

TUO^?I TRE? 

TU+O+NG LAI CU?A 
NU+O+'C VIE^.T
 

XIN NO^'I TIE^'P CO^NG TRI`NH

 (Ta(.ng tuo^?i tre? Vie^.t Nam tre^n toa`n the^' gio+'i) 
 

Cao le^n nu+~a, vu+o+.t le^n ta^`m vu~ tru.
Ho+~i nhu+~ng lo`ng vi` dda^'t nu+o+'c, que^ hu+o+ng
Ho+~i nhu+~ng ca'nh tay no^'i lie^`n hoa`n vu~
Ho+~i lo+'p so'ng tha^`n chuye^?n ddo^.ng dda.i du+o+ng...

Cao le^n nu+~a, vu+o+n le^n va` ddu+'ng tha(?ng
Cu`ng na(m cha^u nga.o nghe^~ gio^'ng tie^n ro^`ng
Ho+~i a'nh ne^'n vo+~ oa` dde^m tha^`m la(.ng
Ho+~i dda`n con to^? quo^'c va^~n cho+` tro^ng!

DDa^y so^ng nu'i cua? nga`n ddo+`i oanh lie^.t
DDa^y ngu+.a tha^`n,  Phu` DDo^?ng dda~ ye^n cu+o+ng
Tro^'ng Die^n Ho^`ng dda~ rung lo`ng ha`o kie^.t
Ba'o Hoa`ng A^n, Quo^'c Toa?n dda~ kie^n cu+o+`ng!

Xin no^'i tie^'p nhu+~ng co^ng tri`nh hie^?n ha'ch
Gu+o+ng anh hu`ng ba^'t khua^'t thuo+? Cha, O^ng
Ho+`n vong quo^'c dda~ tra`n le^n su+'c ma.nh
DDa~ ddau nhu+` trong y' nu'i ti`nh so^ng...

Thi` ho+~i gio'!  Ha~y tung hoa`nh co+n ba~o
Xo'a tan ddi bao da^'u ti'ch oan ho+`n
Va` ho+~i so'ng!  Cuo^'n pha(ng ddo+`i ta`n ba.o
Cu+'u gio^'ng no`i va` quang phu.c giang so+n!
 

 Ngo^ Minh Ha(`ng
 
 


 
 
 

 
 
 

 

 

Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

 


View and sign Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

Please visit and sign our guestbook to honor the ARVN Heoes

and to remember the thousands of civilians murdered in Hue City in 1968.

 

since Memorial Day 1999

 

Memorial homepage

Sitemap

Liberation - Giải Phóng

 

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Tiễn biệt Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Hoài cảm của T.70

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

 Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản

50 Năm Tội Ác Cộng Sản (html)

A life for Freedom and Democracy

TAPS - Colonel Ngô Thế Linh

Sea Commandos - Coastal Security

Strategic Technical Directorate

History of Strategic Technical Directorate

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Sacred Sword of the Patriots League

Presidential Unit Citation for SOG

An ARVN Hero by T.70

Thu Duc ARVN Military Officer Academy

Viet Cong "Strategy of Terror"

President Ngo Dinh Diem (54-63)

President Nguyen Van Thieu (67-75)

VN Coastal Raiders part 1, part 2, part3

The Lost Commandos (MACV-SOG)

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

Campaign for the Vietnamese Yellow Flag

Boat People tragedy

50 Years of VN Communist Crimes

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later.