Thiếu-tá VƠ ĐẰNG PHƯƠNG : 

biểu-tượng bất-khuất và kiêu-hùng 
của một sĩ-quan QUÂN-LỰC VNCH.

 


Nói đến cuộc bạo-động trong tù, chúng ta không thể quên được vụ 20 tháng 04 năm 1979 .xảy ra tại phân trại 04 thuộc trung-tâm trại cải-tạo B́nh-Điền tại tỉnh Thừa-Thiên. Vụ này do một ban tham-mưu gồm 9 Sĩ-quan của QLVNCH chỉ-huy toàn thể 500 tù-nhân trong trại vùng dậy đ̣i cải-tổ chế-độ lao-tù. 

9 sĩ-quan trong ban-tham-mưu đo là: 
-Trung-tá Nguyễn tri Tấn: Trung-đoàn phó trung đoàn 2/SĐ3BB 
-Thiếu-tá Vũ ngọc Tụng: Quân-Trấn Đà-lạt 
-Thiếu-tá Phạm-Cang: Tiểu đoàn trưởng TQLC 
-Thiếu-tá Lê quang Liển: Sĩ-quan TQLC 
-Thiếu-tá Hoàng Hưng: Sĩ-quan Bộ- Binh 
-Thiếu-tá Phan văn Lập: Chi-đoàn trưởng Thiết-giáp. 
-Đại-uư Trần-Biên : Sĩ-quan truyền-tin SĐ5/BB 
-Đại-uư Nguyễn thuận Cát : Sĩ- quan Biệt-động quân 
-Đại-uư Nguyễn đ́nh Khương :Tiểu đoàn phóTĐ120 Địa pương quân, tiểu-khu Quảng-trị.. 

Sau vụ này nhiều anh em tù nhân đă bị bọn công an đánh đập một cách bạo-tàn đến găy xương,trào máu,bầm gan tím ruột. Nhiều sĩ-quan đă bị chết trong tù sau những trận đ̣n dă-man vô nhân đạo như Đại-uư Nguyễn văn Báu, Đại-uư Nguyễn thuận Cát, Thiếu-uư Trần hữu Sơn . C̣n tất cả 9 sĩ-quan trong ban tham-mưu nói trên đều bị cùm tay,cùm chân gần năm năm trời trong nhà biệt giam. Nếu ai có ở tù tại phân trại 4 thuộc trung -tâm trại cải - tạo B́nh-Điền lúc bấy giờ (20 tháng 04 năm 1979 ) mới chứng kiến được cảnh công-an từ dưới ty công an thuộc tỉnh B́nh trị Thiên lên tàn sát tù-nhân bất chấp cả bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. 

Chúng đă dă-man,bạo-tàn đánh đấm liên-tục không biết mệt. Sau khi hành nghề đánh,đấm,đá,đạp 3 tiếng đồng hồ,bọn công-an thợ đấm bắt đầu rút khỏi trại để lại trong trại 50 tù nhân nằm la-liệt,rên la quằn-quại trên những vũng máu như anh Nguyễn văn Thiện,anh Nguyễn văn Vy,anh Nguyễn hữu Ai, anh Đôn,anh Nguyễn trung-Việt ,anh Nguyễn hữu Tứ v.v giống như cảnh ở ngoài chiến -điạ hoang tàn chờ trực-thăng đến bốc xác chết và những người bị-thương vậy. 

Chứng kiến cảnh đánh đập một cách man rợ như vậy tất cả tù-nhân trong trại đều căm thù đến uất-nghẹn.Có một sĩ-quan trong phân trại 4 lúc bấy giờ cảm thấy hận thù thêm chất ngất. Mang sẵn trong người gịng máu bất-khuất và anh-hùng của Lê-Lợi, Quang-Trung, gịng máu kiên-cường và dũng-cảm của Trần hưng Đạo,Trần b́nh Trọng cũng như ư-thức được Trách-nhiệm, Danh-dự và Tổ-quốc, anh nguyện dấn thân lao vào cuộc chiến mới ngay trong ngục-tù Cộng-sản; Tiếp-tục nuôi-dưỡng ư-chí đấu-tranh đến giọt máu cuối cùng ,ngơ hầu mang vinh-quang về bồi-đắp cho quê mẹ,tô-thắm cho non sông. Bởi v́ anh ta biết rằng, chân-lư dù có bị đè bẹp xuống dưới bùn lầy nước đọng rồi cũng sẽ ngóc đầu dậy mĩm cười với trời xanh bất chấp cả thời-gian lẫn không gian. Cho dù anh có thể bị đoạ-đày trong kiếp tù tội thêm 10 hay 20 năm nưă,cho dù anh có thể bị xử bắn theo luật rừng, anh vẫn hiên-ngang bảo-vệ chân-lư đến cùng không một chút nao-núng trong ḷng: đó là Thiếu-tá VƠ ĐẰNG PHƯƠNG thuộc Lữ-đoàn 258 TQLC / QLVNCH.

Nhận thấy Cộng-sản đă đối xử quá tàn-nhẫn vơí tù-nhân qua chế-độ lao-tù trong các trại “cải-tạo” nhận thấy Cộng-sản đối xử tàn-tệ vơí vợ con cuả tất cả các sĩ-quan cũng như cuả các viên chức thuộc chính-phủ Việt nam Cọng hoà trước đây, nhận thấy Cộng-sản sau khi chiếm được miền Nam vẫn cổ-xuư chiến-tranh gây hấn Kampuchia làm con dân nước Việt chết thêm hàng chục ngh́n người,nhận thấy Cộng- sản không chịu thực thi những lời cam-kết mà vẫn làm cho nhân-dân Việt-nam đói khổ sau hơn 10 năm chiếm được miền Nam,Thiếu-tá VƠ ĐẰNG PHƯƠNG mặc dầu đang ở trong ngục tù Cộng-sản ,quyết-định viết một bức thư gởi cho tên thủ-tướng Phạm văn Đồng để yêu-cầu tên thủ-tướng nầy giải-toả những vấn đề nêu trên. 

Anh VƠ ĐẰNG PHƯƠNG ở tù lúc bấy giờ đă hơn 10 năm rồi, nhưng anh vẫn dứt-khoát viết một bức thư gởi tên thủ-tướng Phạm văn Đồng để đại diện cho nhân-dân Việt-nam yêu-cầu chính-phủ Hà-nội xét lại chính-sách cai trị nhân-dân cuả đảng Cộng-sản Việt-nam. Chính Đại-uư Nguyễn đ́nh Khương , Tiểu-đ̣an phó TĐ 120 Điạ-phương quân, người đă tham gia vụ 20 tháng 04, bị Cộng-sản cùm gần 5 năm mới được thả ra,đă được anh Phương móc nối để cùng nhau thảo nên bức thư đó. Lúc anh Khương được đưa từ phân trại 2 về phân trạí 1 thuộc trung tâm trại B́nh-Điền, anh Khuơng ngủ sát chỗ nằm với anh VƠ ĐẰNG PHƯƠNG. Lúc bấy giờ, mỗi người chỉ được 45cm chiều ngang để nằm và phải nằm nghiêng mới đủ chỗ nên theo lời thuật lại cuả anh Khương , hai người đă cùng nhau nằm ngủ trong mền để thảo ra bức thư đó. Nội dung bức thư mà anh VƠ ĐẰNG PHƯƠNG gởi lên tên thủ tướng Phạm văn Đồng như sau: 
 
 

Xét rằng : 

Sau khi Cộng-sản chiếm miền Nam Việt-nam vào ngày 30 tháng 04 năm 1975, tất cả sĩ-quan QLVNCH đều bị bắt giam trong các trại cải-tạo mà không xét xử, không tuyên án.. Đây là một hành-động vi-phạm trắng trợn hiệp-định Paris năm 1973 mà chính các ông đă kư kết. 

Tất cả sĩ-quan QLVNCH trong những trại cải-tạo trên khắp lảnh thổ Việt-nam đều bị đối xử quá tồi-tệ,vô nhân-đạo. Đó là một sự trả thù hèn-hạ,thấp kém,điên-cuồng,mất cả t́nh người,không đếm xỉa ǵ đến bản tuyên- ngôn quốc tế nhân -quyền. 

Gia-đ́nh vợ con của tất cả sĩ-quan QLVNCH cũng bị đối xử quá tồi-tệ : 
-Họ bị đày lên rừng thiêng nước độc để sống trong các vùng mệnh danh là kinh-tế mới. 

Tất cả những nhà cửa, tài-sản của nhân- dân miền Nam bị tứơc đoạt một cách công khai,trắng trợn . 

Con cái của các sĩ-quan trong chế-độ cũ đều bị cấm vào học ở tất cả các trường v́ bị coi là con của Nguỵ. Lư-lịch 3 đời bị gán cho những thành phần này khiến con cháu họ không thể làm bất cứ việc ǵ để sinh-sống được. 

Sau hơn 10 năm đất nước Việt-nam đă thống nhất, nhân-dân Việt-nam vẫn c̣n đói rách, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc . Chiến-tranh vẫn chưa chấm dứt,hoà-b́nh vẫn chưa xuất hiện trên đất nước Việt-nam.Sự tự-do dân chủ vẫn chưa được thực-thi. Nhân-dân Việt-nam vẫn sống trong lo-âu sợ-hăi. Điều này chứng tỏ Đảng và nhà nước đang thi-hành một chính sách sai lầm hoàn toàn. 

Nay yêu cầu Đảng và Nhà nước : 
Thả ngay lập-tức tất cả sĩ-quan và những nhân-viên của chế-độ cũ đang bị giam cầm trái phép và phải đối xử nhân-đạo theo bản tuyên- ngôn nhân-quyền quốc-tế. 

Hăy đối xử nhân-đạo và b́nh-đẳng với vợ con , gia-đ́nh của tất cả sĩ-quan và những viên-chức trong chế-độ cũ trước đây. 

Xét lại toàn bộ đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước để toàn dân được no cơm ấm áo và được sống trong một nước hoà-b́nh,độc-lập,tự-do, dân-chủ thực sự : 

- Thực thi hoà-giải hoà- hợp dân-tộc. 
- Phục hồi lại nền kinh-tế 
- Chấm dứt chiến-tranh 
- Giải toả lệnh bế-quan toả- cảng để thông thương với nước ngoài. 
Làm tại B́nh-Điền ngày 19 tháng 6 năm 1985 
 

Kư tên VƠ ĐẰNG PHƯƠNG 
Chủ-Tịch Lâm-Thời Phong-Trào Thiết-Lập 
Nền Đệ-Tam Cộng-Ḥa. 

Sau khi viết xong bức thư, anh VƠ ĐẰNG PHƯƠNG có mời một số sĩ-quan đă tham-gia vụ 20 tháng 04 cùng kư vào bức thư trên. Nhưng sau đó anh nghĩ rằng các anh nầy vừa tham-dự một trận chiến trong ngục-tù quá khốc-liệt nên để cho các anh ấy nghỉ dưỡng quân một thời gian đă. Thế rồi anh VƠ ĐẰNG PHƯƠNG quyết định kư tên một ḿnh. Sau đó anh ghi lại thành 3 bản, một bản anh gởi cho tên thủ-tướng Phạm văn Đồng nhờ trưởng trại chuyển giao, một bản gởi cho tên trưởng trại cải-tạo B́nh-Điền nhờ cán bộ trực trại chuyển giao, và một bản lưu . 

Sau khi tên trại trưởng trung-tâm trại cải-tạo B́nh-Điền là trung-tá Trần văn Truyền nhận được bức thư nói trên , anh VƠ ĐẰNG PHƯƠNG liền bị cùm ngay rồi bị đưa vào ở trong nhà kỷ-luật khoảng 3 tháng trước khi đưa ra toà xét xử. Dĩ-nhiên bức thư của anh PHƯƠNG là một bản án chống lại chế-độ Cộng-sản Hà-nội một cách rơ-rệt nên ban tham mưu cán-bộ trại cải- tạo sau nhiều ngày họp với ty công-an B́nh trị Thiên đă quyết định đưa anh ra toà án nhân-dân để xét-xử . 

Đứng trước vành móng ngưạ, thiếu- tá TQLC VƠ ĐẰNG PHƯƠNG đă trả lời một cách khẳng-khái và hùng hồn khiến ai nấy đều cảm phục. Một số nhân-viên làm việc trong toà án đă bỏ dở công việc để chạy vào xem v́ thấy bị-cáo là một mẫu người thật khí-khái. Cứ mỗi lần quan toà hỏi câu nào, anh VƠ ĐẰNG PHƯƠNG không trả lời trực-tiếp,anh giả-bộ nói loanh-quanh để chưởi chế- độ độc-tài đang tác-oai tác quái trên đất nước Việt-nam. Có đoạn anh PHƯƠNG đă nói: 

_ Tôi nói đây với tư-cách của người dân thường, nói lên tiếng nói mà những người chung quanh tôi, bạn bè tôi, nhân-dân Việt- nam, không dám nói. Tôi nói có t́nh có lư, chứ không phải xử-dụng biện-pháp quân sự để đàn-áp. 

Nghe anh PHƯƠNG nói vậy, tên quan ṭa nói ngay: 

_Anh là một thằng sĩ-quan nguỵ không hơn không kém, anh là cái thá ǵ ? Một triệu nguỵ-quân và chư hầu c̣n thất- bại nói ǵ một ḿnh anh. 
Nhưng rồi qua một đoạn khác anh PHƯƠNG vẫn hiên-ngang : 

_ Các ông làm ǵ có luật-pháp. Luật-pháp của các ông là luật rừng. Tôi đă ở trong tay các ông th́ do các ông quyết-định. 

Thấy những lời nói hùng-hồn của bị-cáo bất lợi cho phiên-toà, tên quan-toà liền chỉ-thị cho bị-cáo nói câu cuối cùng. Biết chúng cố-ư không cho nói nhiều, anh VƠ ĐẰNG PHƯƠNG quyết-định cô-đọng lại nhữnh tư-tưởng quan-trọng rồi tiếp-tục ngẩng đầu cao và dơng-dạc trước toà: 

_ Ai là kẻ vi-phạm hiệp-định Paris 1973 ? 
_ Ai là kẻ đă gây ra chiến-tranh và nghèo đói ? 
_ Phạm văn Đồng phải chịu trách -nhiệm hoàn-toàn về việc xé bỏ hiệp-định Paris. Rồi đây nhân-dân Việt-nam cũng như nhân-dân thế-giới đều được biết lời nói cuả tôi trước toà-án này. 

Anh VƠ ĐẰNG PHƯƠNG đang nói thao-thao bất-tuyệt th́ tên quan toà đứng lên tuyên-bố chấm dứt phiên-toà để vào nghị-án. Sau khi nghị án , toà tuyên-án anh PHƯƠNG 10 năm tù ở sau khi thi-hành xong án tù cải-tạo v́ phạm tội âm-mưu lật đổ chính-quyền dân-chủ nhân-dân.. Theo anh Nguyễn kim Chung( đại-uư TQLC ,cũng đă xuất-hiện trong phiên-toà này như một bị-cáo v́ bị nghi-ngờ có liên-hệ đến vụ này ) , khi nghe đọc bản án , anh Chung nghĩ rằng đây là một bài luận văn viết đâu sẵn từ trước v́ nó giống như một bài luận văn trong Quốc văn giáo-khoa thư của chương tŕnh Bộ giáo-dục cho học-sinh học. C̣n việc đưa anh VƠ ĐẰNG PHƯƠNG ra toà xét xử chẳng qua chỉ là một việc làm có tính cách h́nh-thức để đánh lừa quần chúng mà thôi .Như vậy từ năm 1975 đến năm bị đưa ra toà, anh PHƯƠNG đă ở tù được 10 năm. Bây giờ theo lệnh toà-án anh PHƯƠNG tiếp-tục ở tù thêm 10 năm nữa là 20 năm . Sau khi rời toà-án và bị c̣ng tay đưa lên lại trại cải-tạo B́nh- Điền để ở tù tiếp, tên trại trưởng trung-tá Trần văn Truyền lúc bấy giờ có khuyên anh PHƯƠNG nên nhún-nhường và phải biết điều hơn ,anh PHƯƠNG đă quát vào mặt tên trại trưởng : 

_ Ông đừng có dạy đời tôi nữa, ông biết Trần b́nh Trọng trong lịch-sử Việt-nam chứ ! Tôi muốn sống như Trần b́nh Trọng. ! 

Dĩ-nhiên sau đó thiếu-tá VƠ ĐẰNG PHƯƠNG tiếp-tục ở tù thêm 10 năm nữa trong sự uất-ức và hận thù triền-miên . 

Măi đến năm 1995, anh VƠ ĐẰNG PHƯƠNG mới được Cộng-sản trả tự do khỏi trại cải-tạo Hàm-tân. Lúc trở lại quê nhà, anh bị bạo bệnh kéo dài và hành-hạ do những trận đ̣n tra tấn dă-man và ác-độc qua những năm tháng quằn-quại trong ngục-tù Cộng-sản để rồi sau đó, anh đă vĩnh-biệt cơi đời trong tức-tưởi và uất- nghẹn v́ thù nhà chưa trả, nợ nước chưa đền . 

Qua những hành-động đầy kiên-cường và bất-khuất của Thiếu-tá VƠ ĐẰNG PHƯƠNG nói trên, ta thấy rằng Sĩ-quan của QLVNCH là thành phần ưu-tú của dân-tộc Việt-nam. Ngay trong ngục-tù Cộng-sản, họ vẫn luôn luôn biểu-lộ tinh-thần Danh-dự, Tổ-quốc,Trách-nhiệm. Anh VƠ ĐẰNG PHƯƠNG đúng là một Sĩ-quan gương -mẫu đă vị quốc vong thân. 

Tổ-quốc và Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hoà vinh-danh anh. 
 

DƯƠNG VIẾT ĐIỀN

 


 

 

Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

 


View and sign Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

Please visit and sign our guestbook to honor the ARVN Heoes

and to remember the thousands of civilians murdered in Hue City in 1968.

 

since Memorial Day 1999

 

Memorial homepage

Sitemap

Liberation - Giải Phóng

 

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Tiễn biệt Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Hoài cảm của T.70

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

 Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản

50 Năm Tội Ác Cộng Sản (html)

A life for Freedom and Democracy

TAPS - Colonel Ngô Thế Linh

Sea Commandos - Coastal Security

Strategic Technical Directorate

History of Strategic Technical Directorate

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Sacred Sword of the Patriots League

Presidential Unit Citation for SOG

An ARVN Hero by T.70

Thu Duc ARVN Military Officer Academy

Viet Cong "Strategy of Terror"

President Ngo Dinh Diem (54-63)

President Nguyen Van Thieu (67-75)

VN Coastal Raiders part 1, part 2, part3

The Lost Commandos (MACV-SOG)

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

Campaign for the Vietnamese Yellow Flag

Boat People tragedy

50 Years of VN Communist Crimes

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later.