Page 3 
 

Sở Pḥng Vệ Duyên Hải
Nha Kỹ Thuật, Bộ Tổng Tham Mưu
 

Coastal Security Service
(Strategic Technical Directorate)
Sea Commandos - UDT Seals Teams:
Mercury, Ronumbus, Vega,
Nimbus, Cancer, Cumulus.
 

email to former Sea Commando Nguyễn Trâm

Remembering our fallen comrades

Sea Commando 1st Re-Union
July 2th, 1998 - Santa Ana
 
 

Click for larger picturesRemembering fallen comrades

Finding old pals after 23 years

Sea Commando
standard equipment

TAPS - a moment of silence

After 23 years, a happy re-union

Peter Caroline (US Seals)
presented US Navy Seals

Biet Hai with Congressman Robert Dornan, Colonel Henry and
Peter Caroline (Navy Seals)

Colonel Jack Isler, Congressman
Bob Dornan, Colonel Henry,
Colonel Ngo The Linh

Sea Commandos with US Navy
Admiral Lyon and
US Seals Peter Caroline

 
 
Sea Commando 2nd Re-Union
July 5th, 2000 - Santa Ana
 

Rẽ nước lao nhanh bóng Thủy Thần
Những chàng Biệt Hải dựng mùa Xuân
Biển ơi sóng vẫn xanh mầu tóc
Dưới ánh sao mờ vút toán quân

Đôi cánh dù giương đẹp sắc ngời
Rời xa chiến đỉnh gío trùng khơi
Chào anh Biệt Kích thân hồ hải
Vẫn nhớ hiên ngang của một thời ...

Georgia, Xuân Kỷ Măo - 1999
Nguyễn Ngọc ChâuOpening Ceremony by
Association Representative

Congresswoman Loretta Sanchez
and other seniors paying respect

Recalling heroic act of
fallen comrades

Roll-call of fallen comrades
and circumstances of their
courageous sacrifice

Pouring a symbolic drink as an
offering to fallen comrades

Congresswoman Sanchez praising
the couregous Commandos

Miss Sanchez put on a sourvenir
pin for LTC Nguyen Huu Hung

Representative of Sea Commando
Family, Mr Tram Nguyen 
thanked all attendees for
their time and support

Navy Seals Doctor Peter P. Farmer
offered his thought on CSS
Sea Commando

 
 

Paradise island (Cù Lao Chàm)

 Chiến Tranh Tâm Lư - Gươm Thiêng Ái Quốc

 
 
 

BH page 2

sitemap

 

 

 

 

 

 

 

Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

 


View and sign Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

Please visit and sign our guestbook to honor the ARVN Heoes

and to remember the thousands of civilians murdered in Hue City in 1968.

 

since Memorial Day 1999

 

Memorial homepage

Sitemap

Liberation - Giải Phóng

 

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Tiễn biệt Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Hoài cảm của T.70

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

 Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản

50 Năm Tội Ác Cộng Sản (html)

A life for Freedom and Democracy

TAPS - Colonel Ngô Thế Linh

Sea Commandos - Coastal Security

Strategic Technical Directorate

History of Strategic Technical Directorate

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Sacred Sword of the Patriots League

Presidential Unit Citation for SOG

An ARVN Hero by T.70

Thu Duc ARVN Military Officer Academy

Viet Cong "Strategy of Terror"

President Ngo Dinh Diem (54-63)

President Nguyen Van Thieu (67-75)

VN Coastal Raiders part 1, part 2, part3

The Lost Commandos (MACV-SOG)

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

Campaign for the Vietnamese Yellow Flag

Boat People tragedy

50 Years of VN Communist Crimes

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later.