Đức Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền 
Đă Tử Đạo Thế Nào ?

 

"Từ ngàn xưa, trải qua lịch sử Giáo Hội, đă có nhiều vị chết để bảo vệ quyền lợi của Giáo Hội. 
Ngày nay đă có một vị Giám mục nào sẳn sàng liều chết để bảo vệ Nhân quyền chưa? 
Ngày hôm nay tôi là người được diễm phúc ấy: 
Thiên Chúa đă gọi tôi để chịu Tù Tội và Chết Chóc v́ bảo vệ Nhân Quyền và Công Lư".

(Trích thư luân lưu của Đức Cha Điền gởi TGP Huế năm 1985)
 


visitors
 

 

1. Đức Cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền trước 1975
 

Đức Cố TGM Điền, sinh năm 1921, nguyên là một Linh mục xuất sắc về đạo đức và trí thức của Giáo phận Sài G̣n. Làm Linh mục ít lâu, Ngài đă trở nên một trong những thành viên đầu tiên của Ḍng Tiểu Đệ Phúc Âm theo tinh thần của Cha Charles de Foucault do Cha René Voillaume thành lập. Từ đó, Ngài đạp xích lô để mưu sinh và gần gũi với giới lao động. Năm 1960, Ngài được chọn làm Giám mục Cần Thơ. Năm 1964, Ngài được chọn làm Giám quản Tông Ṭa Ṭa TGM Huế. Ít lâu sau Ngài chính thức làm TGM Huế.

Ngài thánh thiện, hiền từ, kín đáo, tế nhị đến nỗi Ngài làm Giám mục ở Huế suốt 11 năm, trừ một căn pḥng nhỏ Ngài dùng để ngủ, c̣n lại tất cả các pḥng khác trong Ṭa TGM Huế cách bày biện trang trí Ngài vẫn cố t́nh để y nguyên như thời Đức TGM Phêrô Ngô Đ́nh Thục, để đợi Đức TGM Thục trở về, ngay cả cái ghế mỗi ngày Ngài qú chầu Ḿnh Thánh Chúa cả tiếng đồng hồ, Ngài cũng để y nguyên như thời Đức TGM Thục vậy.

Đặc biệt là Ngài rất cẩn thận để Giáo Hội tách biệt khỏi chính trị thế tục, đến nỗi suốt 11 năm làm Giám mục ở Huế từ 1964 đến 1975, Ngài không hề sử dụng một chuyến máy bay nào của Không lực Việt Nam Cộng Ḥa và Không lực Hoa Kỳ, Ngài cũng không hề tiếp một Nhân viên nào của Chính phủ Việt Nam Cộng Ḥa hay Sĩ quan cao cấp nào tại Ṭa TGM Huế với tư cách là quan quyền phần đời cả. Đầu năm 1975, Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân Khu I, một Vi. Tướng lúc đó rất có uy tín trong chế độ Sài G̣n cũ, muốn gặp Đức TGM Điền, Ngài đă trả lời: "Tôi là nhà tu hành, nếu Ngài muốn gặp tôi với tư cách là một con người đi t́m chân lư và b́nh an th́ xin kính mời Ngài đến b́nh thường như mọi người, lúc nào cũng được, nhưng nếu Ngài muốn đến thăm tôi với tư cách một Sĩ quan của Quân lực VNCH th́ tôi không đủ tư cách tiếp Ngài". Nghe trả lời thế, Tướng Ngô Quang Trưởng đă không đến.

Năm 1974, Ngài đi dư. Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới ở Rôma, có Tạp chí phỏng vấn Ngài về Cộng Sản VN, Ngài đă trả lời rằng : "Người Cộng sản cũng là người anh em của tôi". Sau đó, có dư luận cho rằng Ngài là TGM "đỏ".

Đầu năm 1975, Ngài tiên đoán quân CS Bắc Việt thế nào cũng đánh chiếm Huế, nên có bí mật thăm ḍ các Linh mục Giáo phận Huế để biết nếu quân Bắc Việt chiếm Quảng Trị - Thừa Thiên, th́ liệu có bao nhiêu Linh mục t́nh nguyện ở lại để làm việc trong chế độ cộng sản. Cuộc thăm ḍ cho kết quả đáng buồn : chỉ có 6 trong khoảng 120 Linh mục dám ở lại với CS mà thôi.

Ngài tức khắc vào Sài G̣n t́m 1 Nhà hưu cho các Linh mục già lăo của GP Huế di tản vào và bàn giao Hội Thừa Sai VN cho Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn B́nh để vội về lại Huế cho kịp. Ngày 19.3.75 Ngài về đến Đà Nẵng bằng một trong vài chuyến Boeing cuối cùng của Hàng Không VN lúc đó. Từ Đà Nẵng, xe của Ṭa TGM Huế đưa Ngài về đến Huế lúc 2 giờ sáng ngày 20.03.75. Được biết chỉ c̣n khoảng hơn 6 Linh mục thật sự ở lại trong tỉnh Thừa Thiên, c̣n tỉnh Quảng Trị th́ không c̣n Linh mục nào, Ngài vội nhờ đường dây điện thoại c̣n lại cuối cùng của pḥng Tuyên úy Công giáo để gọi gấp vào Sài G̣n gọi tôi ra, là người đă t́nh nguyện theo Ngài ra sống trong vùng cộng sản.

Tôi đang dâng Thánh Lễ tại Vườn Xoài trong một tuần giảng tĩnh tâm tại đây, nhận được tin Đức TGM Huế muốn tôi ra Huế lúc 6 giờ sáng. Tôi vội về lại cộng đoàn Thừa Sai thu xếp và ra Đà Nẵng lúc 12 giờ trưa ngay ngày hôm đó. Tôi chỉ ra Huế sau Đức TGM Điền 10 giờ đồng hồ, nhưng Đèo Đá Bạc đă bị quân Bắc Việt chiếm, nên từ Đà Nẵng, tôi phải dùng nhiều phương tiện, cuối cùng sau 5 đêm và gần 6 ngày trọn, tôi về được đến Ṭa TGM Huế chiều 25.03.75.
 
 
 

2. Đức Cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền sau 1975 
 

Sáng 26.3, quân Bắc Việt treo cờ giải phóng trên Thành phố Huế. Quân đội giải phóng miền Nam VN thực chất cũng là quân Bắc Việt thôi, nhưng phải lấy cớ là quân miền Nam giải phóng để tránh tiếng cho Hà Nội khỏi xâm lược miền Nam.

Ngay ngày 01.04, ủy ban quân quản tỉnh Thừa Thiên đă mời Đức TGM Điền tham dự buổi mit-tinh để chào mừng ngày Huế giải phóng. Ngài đă phát biểu theo tinh thần tích cực, vui mừng v́ chiến tranh chấm dứt tại một phần Đất Nước. Sau đó Ngài đều cổ vũ mọi người vui sống theo tinh thần lạc quan đó. Ngài phổ biến tập sách "Tôi Vui Sống" để hướng dẫn Dân Chúa sống Phúc Âm trong hoàn cảnh mới một cách tích cực.

Dịp 02.09.75, Ngài xin đi Hà Nội để chào mừng Đức Hồng Y Tiên Khởi của Giáo Hội Công giáo Việt Nam: Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, đồng thời để 2 Vị Lănh đạo gặp nhau lần đầu tiên. Trên đường đi, Ngài thăm 2 Đức Giám mục Giáo pận Vinh và Thanh Hóa. Tại Hà Nội, Ngài gặp Đức Giám mục Bắc Ninh hiện nay là Đức Hồng Y Giuse Maria Phạm Đ́nh Tụng. Ngài lưu lại Ṭa Tổng Giám mục gần 2 tuần, gặp Đức TGM Phó Hà Nội, sau nầy là Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, gặp Cha Fx. Nguyễn Văn Sang, hiện nay là Giám mục Thái B́nh, Tổng Thư kư HĐGMVN, gặp Cha Tổng Đại diện Trọng, hiện nay là GM Phụ tá Hà Nội, gặp cha Nguyễn Tùng Cương, về sau làm Giám mục Hải Pḥng, gặp Cha Tông, hiện nay là Tổng Đại Diện TGP Hà Nội, và nhiều linh mục quan trọng khác. Chuyến đi miền Bắc nầy giúp Ngài thấy rất rơ CSVN đối xử thế nào với các Tôn giáo tại VN và nhất là Giáo hội Công giáo VN. Về lại Huế, CSVN yêu cầu Ngài viết và nói lại chuyến đi ấy, Ngài nhất mực từ chối. CSVN cũng mời tôi, Linh mục Thư kư cùng đi với Ngài làm như thế, nhưng tôi cũng từ chối.

CSVN đàn áp các tôn giáo càng ngày càng rơ rệt, nhất là việc phân biệt đối xử các Tín hữu ghi rơ trong lư lịch ḿnh là "công giáo". Biết bao nhiêu sinh viên công giáo không thể tốt nghiệp đại học, bao nhiêu học sinh công giáo không thể thi vào đại học, bao nhiêu nhân viên bị mất việc làm chỉ v́ ḿnh là công giáo. Việc bổ nhiệm, thuyên chuyển Linh mục càng ngày càng khó khăn. Giữa năm 1975, Ngài phong chức được 2 linh mục, đầu năm 1976, được 4 Linh mục và sau đó đành chịu. Măi 18 năm sau, năm 1994, Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể mới phong chức được thêm 5 linh mục khác.

Từ một người rất sợ cộng sản, nhưng trong Đức Tin và Đức Ái, Đức TGM Điền cố gắng sống cởi mở, hài ḥa, tích cực. Nhưng dần dần Ngài nhận thức rơ, CSVN thực sự muốn tiêu diệt các Tôn giáo và nhất là công giáo. Năm 1977, nhân 2 cuộc họp do Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tổ chức, Đức TGM Điền đă phát biểu 2 bài đ̣i Tự do Tôn giáo, trong đó Ngài xác nhận, người công giáo bị đối xử là "công dân hạng hai". Tôi đánh máy ra và phổ biến cho các Linh mục Giao phận Huế. Ít lâu sau, 2 bài nầy được in ra khá nhiều ?ở Sài G̣n và báo chí nước ngoài đăng lại. Cuối tháng 08.77, Linh mục Hồ Văn Quư, Giám đốc Đại chủng viện Huế và tôi bị bắt, các ṭa án nhân dân của các tổ chức quần chúng kết án chúng tôi 20 năm, nhưng năm 1977, Việt Nam vừa nộp đơn xin gia nhập Liên Hiệp Quốc, nên chiều 24.12.77, hai chúng tôi được đột ngột thả ra. CSVN buộc Đức TGM Huế phải bổ nhiệm 2 anh em chúng tôi đi làm việc, không cho ở Nhà Chung, nhưng không được bổ nhiệm ở thành phố, giáo xứ lớn, ở vùng núi, ở vùng biển ; chỉ được ở giáo xứ nhỏ vùng quê mà thôi. Đầu tháng 7. 1978, Linh mục Augustinô Hồ Văn Quí đi Bố Liêu, Quảng Trị; c̣n tôi đi Đốc Sơ, gần Thành phố Huế.

Trước Giáng Sinh 1979, CSVN dùng bạo lực cưỡng chiếm Tiểu chủng viện Hoan Thiện, đuổi 3 Linh mục đang dạy trong đó phải đi làm việc khác và hơn 80 chủng sinh phải về sống với gia đ́nh. Giáng Sinh năm đó, Đức TGM Điền ra lệnh cho cả Giáo phận Huế phải để tang cho đứa con yêu 149 tuổi nầy đă bị giết. Ngài nói :" Chủng viện là con mắt của Giám mục, nay tôi đă bị móc mắt rồi". Cả Giáo phận quá đau ḷng về việc Tiểu chủng viện bị cưỡng chiếm.

Lúc bấy giờ, CSVN không muốn giáo hữu đi hành hương kính Đức Me. La Vang, ngăn chận xe khách dọc đường, đuổi tất cả những ai muốn đi La Vang xuống. Nên việc hành hương kính Đức Me. La Vang rất khó khăn. Cha Tôma Trần Văn Cầu, Quản xứ Trí Bưu phụ trách Trung Tâm La Vang ; về sau Cha Emmanuel Nguyễn Vinh Gioang, Quản xứ Diên Sanh phụ trách La Vang, và tất cả các Linh mục vùng Quảng Trị đă phải kiên tŕ đấu tranh bằng nhiều cách để có thể đưa giáo hữu đến La Vang. Dịp 15-08-1981, tôi phải hướng dẫn khách hành hương La Vang bị chận dọc đường, đứng tại chỗ mà hướng về La Vang mà nguyện kinh 4 lần 4 nơi khác nhau, mới có thể khai thông tuyến đường. Năm đó, lần đầu tiên sau 75, số người hành hương La Vang lên đến 10 ngàn người. Sau đó, CSVN kết án 5 chủng sinh từ 2 đến 5 năm tù và đuổi 5 chủng sinh khác về nhà.

Từ 1976, Đức TGM Huế không truyền chức linh mục được thêm cho một chủng sinh nào. Đại chủng viện Huế coi như bị đóng cửa với 1 Linh mục giám đốc duy nhất. Các Ḍng tu liên tiếp gặp quá nhiều khó khăn. Phải tu chui, khấn chui, một cách vô lư và rất ấm ức. Các giáo xứ kinh tế mới và xa xôi quá khó khăn mới có một Thánh Lễ dịp Giáng Sinh, Phục Sinh, ...

Năm 1980, cùng với Đức TGM Phó Têphanô Nguyễn Như Thể, Ngài đi dự buổi họp đầu tiên của HĐGMVN tại Hà Nội. Khi về lại, cả 2 Vị TGM đều rất buồn về Bức Thư Chung không được vừa ư, nhưng v́ muốn bày tỏ tính hiệp nhất của Giáo hội mà đành ḷng kư chung. Sau đó, Ngài được đi Rôma. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đă gọi Ngài là "TGM anh dũng", chia sẻ với Ngài công thức lừng danh để sống trong chế độ cộng sản: "cộng tác trong t́nh trạng luôn luôn đề kháng" (collaborer en résistant).

Năm 1983, CSVN kết án tôi 10 năm tù ở và 4 năm tù quản chế rồi đưa tôi ra Thanh Hóa. Đức TGM Điền càng đau buồn.

Nhiều lần, Ngài viết thư cho Linh mục Nguyễn Hữu Vịnh, Chủ tịch Ủy Ban Đoàn Kết Công giáo chứng minh rằng Giáo Hội Công giáo VN đang bị bách hại thực sự; và GHCGVN đă có Hội Đồng Giám mục VN là cơ quan chính thức để điều hành sinh hoạt Giáo hội, liên lạc với Chính quyền Cộng Sản, không cần có thêm một Ủy ban nào hết. Nếu UBĐKCG hoạt động th́ UB ấy cao hơn HĐGMVN, tạo nên sự bất hợp lư trong Giáo hội. (Tại nhiều giáo phận, việc thuyên chuyển, bổ nhiệm linh mục, việc du học và du lịch nước ngoài do UBĐKCG nầy lèo lái).

Ngài phải t́m cách chuyển các tài liệu ấy ra nước ngoài. V́ thế, Ngài đă bị CSVN gây ra bao nhiêu đau khổ.
 
 
 

3. Đức Cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền đă Tử Đạo thế nào ? 
 

Năm 1975, Đức TGM Điền không hề bị một bệnh nào, chỉ thỉnh thoảng bị cảm lạnh. Nhưng chịu quá nhiều phiền toái do CSVN gây ra như bị ép buộc kư giấy trao cho CSVN sử dụng hầu hết các cơ sở giáo dục và từ thiện của Giáo phận, bị triệu tập làm việc suốt hơn 100 ngày, suốt ngày bị nghe những lời thóa mạ, bị buộc viết các lời khai, bị buộc ăn năn sám hối v́ đă đấu tranh các quyền lợi chính đáng của Giáo Hội, bị buộc tố cáo chê bai các linh mục, tu sĩ con cái của ḿnh, không thể truyền chức linh mục cho các chủng sinh đă học xong từ lâu, không thể bổ nhiệm các linh mục, có thời gian không thể đi cử hành Nhiệm tích Thêm sức trong giáo phận, nên từ 1981, Ngài bị bệnh nhồi máu cơ tim, thỉnh thoảng tim ngừng đập vài giây, cao huyết áp, xơ cứng động mạch, suy thận, cột sống và đái đường, mỗi thứ một ít, nhưng chưa có bệnh nào nặng đến nỗi gây ra cái chết đột ngột.

Đức TGM Điền qua đời ngày 08-06-1988, lúc bấy giờ tôi đang ở trại giam Nam Hà, Hà Nam Ninh. Khoảng 1 tuần sau đó, tôi chỉ biết tin Ngài qua đời qua nhật báo Nhân dân. Các điện tín và các thư thân nhân (nay c̣n sống và tạm dấu tên) viết báo tin cho tôi Ngài qua đời đều không đến tay tôi.

Cuối năm 1992, tôi ra khỏi tù. Nghe nhiều người bàn tán về cái chết "đầy bí ẩn" của Đức TGM Điền và về các "ơn lạ" mà nhiều người đă xin được nhờ cầu nguyện với Ngài. Tôi qú trước mộ Ngài cầu nguyện rất lâu rằng : "Nếu việc làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của Đức Tổng làm sáng danh Chúa và có lợi cho Hội Thánh CGVN, th́ xin Đức Tổng cầu bầu cùng Chúa phù trợ cho con đủ điều kiện làm xong việc quá khó khăn nầy". Sau đó, tôi bắt đầu âm thầm tiến hành điều tra. Sau đây là kết quả bước đầu. Kính xin mọi người bổ sung đầy đủ hơn:

Cuối tháng 05-1988, Ngài xin vào điều trị tại bệnh viện Nguyễn Trăi, sao cho tạm ổn định để có thể đi Rôma. Ngài rất nôn nóng đi Rôma để báo cáo về Đức TGM Phó mà Ngài định đặt, về Đức GM Phụ tá Giacôbê Lê Văn Mẫn mà Ngài đă tấn phong "bí mật" và về GHCGVN, về GP Huế. Có 2 bác sĩ quen săn sóc, 1 bác sĩ ở đường Sương Nguyệt Ánh, gần Nhà thờ Chợ Đũi và một bác sĩ bạn của bác sĩ nầy. Theo họ, Đức TGM bị ung thư đường tiểu, không thể chữa.

Ngài có bị nhỗ 2 răng: 1 răng vàng và một răng khôn, có đem 2 răng ấy đến 42 Tú Xương nhờ em ruột của Nha sĩ Phạm Thị Thân khám. Cô Y tá ở pḥng khám nầy có quen cô Bích Hồng. Cô Nguyễn ThịKim Anh, 12 A Trương Quốc Dung, F.10 Phú Nhuận ĐT 08. 8350482 - 08. 8449472 quen biết cô Bích Hồng, Thị Nghè, thuộc Tu hội Trợ Tá Tông Đồ, người săn sóc Đức Tổng vào những giờ cuối. Hai Lm Stanilaô Nguyễn Đức Vệ - và Gioakim Lê Thanh Hoàng đi theo Đức TGM Điền để săn sóc Ngài biết cô Hồng nầy.

Không biết có sự gợi ư của CSVN hay không, nhưng cho dù có, th́ cũng chỉ v́ chân t́nh và ngay t́nh, có hai Đức Giám mục (tạm thời xin dấu tên) thăm Ngài hai lần khác nhau tại bệnh viện Nguyễn Trăi khuyên Ngài xin vào bệnh viện Chợ Rẫy để có thể xét nghiệm làm hồ sơ xin đi nước ngoài chữa bệnh v́ theo hai Đức Giám mục nầy cho biết trên nguyên tắc CQ CSVN đă đồng ư. Ngài nghe lời và xin chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy đầu tháng 06.1988, mục đích là để được khám nghiệm trước khi lên máy bay đi Rôma. Tại đây, các bác sĩ cho rằng bệnh Ngài quá nặng, không chữa được. Có một lần, Ngài đau đớn quá, Ngài bấm chuông gọi 2 Cha Vệ - Hoàng đưa Ngài về, v́ không chữa được, nhưng sau đó, có một điện tín báo: Nhà Nước đă cho đi chữa bệnh nước ngoài, giấy tờ đă xong. Ngài rất mừng, vui, ăn hết một tô xúp, nhưng bí tiểu.

Sáng 6-6-1986, cả 2 Linh mục Huế Vệ và Hoàng theo chăm sóc Ngài đều vắng mặt. Ngài có người em ruột là Nguyễn Thị Thủy, Nữ tu Ḍng Mến Thánh Giá Chợ Quán (quen gọi là D́ Sáu) thường trực bên cạnh Ngài rất chu đáo, cẩn thận, không để Ngài uống thuốc ǵ mà không kiểm tra chặt chẽ. Nhưng sáng hôm đó, Nữ tu Nguyễn Thị Quí, Ḍng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, xin phép thay Nữ tu Thủy để được săn sóc Ngài. Bà Thủy không chịu, hai người dằng co nhau, nên Đức Tổng nói : "Thôi em để cho người ta săn sóc một lát, em về nghỉ ngơi đôi chút. Lợi dụng chỗ sơ hở nầy, khoảng từ 10 giờ đến 11 giờ ngày 06-06-1988, một cô y tá đến trao cho Ngài một nắm thuốc. Ngài hỏi cô y tá : "Cô cho tôi uống thuốc ǵ vậy?" Cô trả lời rất cộc cằn lỗ măng : "Nhiệm vụ của ông là phải uống những ǵ chúng tôi điều trị ông, không được hỏi lôi thôi ǵ cả". Ngài rất phân vân. Cuối cùng Ngài bằng ḷng uống. Uống xong, Ngài cảm thấy rất đau đớn. Ngài hỏi cô y tá : "Cô biết tôi mấy giờ nữa th́ chết không?". Cô y tá ấy hốt hoảng và run sợ trả lời: "Con lạy cụ, xin cụ tha lỗi cho con. Việc nầy là do cấp trên." Đức Tổng trả lời : "Không những tôi tha lỗi cho cô mà thôi, tôi c̣n tha thứ cho cả cấp trên sai cô làm, tôi tha thứ hết". Sau đó, thấy d́ Sáu vào, Ngài nói với D́ Sáu : "Chén đắng Chúa trao anh đă uống xong. Xin trọn theo ư Chúa". D́ Sáu báo cho cô y tá biết Ngài đau đớn lắm. Khoảng 12 giờ 30 trưa, cô y tá ấy trở lại cho Ngài uống một liều thuốc khác. Sau đó Ngài bị tiêu chảy liên tục cho đến chết, không cầm lại được. Các nhân chứng hiện nay đều c̣n sống, một số Nữ tu cần tạm dấu tên một thời gian.

Khoảng 13 giờ ngày 8-6-1988, Ngài bấm chuông gọi cấp cứu, nhưng không có ai đến cả. Vài phút sau, Ngài qua đời tại pḥng Ngài nằm điều trị bệnh, pḥng nầy nay đă thay đổi số, (lúc đó, người thân không ai nhớ số pḥng), chỉ nhớ ở tầng lầu thứ 2, bệnh viện Chợ Rẫy, Sài G̣n, lúc ấy chỉ có D́ Sáu bên cạnh.

Lúc Ngài qua đời xong, cô y tá gọi điện thoại nói: "Vụ việc đă hoàn thành".

V́ muốn đưa ra Huế, bệnh viện đă mổ bộ ruột của Ngài. Bộ ruột nát bầy nhầy khác thường. Một bác sĩ tên B́nh, bệnh viện Chợ Rẫy trao cho thân nhân, và đề nghị không nên đưa về nhà nữa. Lúc đó, các thân nhân quá đau ḷng, không ai c̣n b́nh tĩnh để nhận lănh cả. Bệnh viện đă đem chôn, nay chưa t́m ra dấu vết. Thật là đáng tiếc.

Sau đó, cô y tá ấy thanh minh rằng cô không biết Vị mà cô cho uống thuốc là ai, và cô đă xin lỗi thân nhân. Cô được gửi đi du học ngay tại Cộng Ḥa Dân Chủ Đức (Đông Đức) theo thời hạn là sẽ trở về Việt Nam tháng 3-1995. Không rơ nay đang ở đâu.
 
 
 

Xác Ngài được đưa về Ṭa TGM Sài G̣n.
 

Tin tức về cái chết của Ngài bị bưng bít. Tất cả các đường điện thoại gọi ra Huế đều bị cắt. Lúc bấy giờ chưa có FAX, chưa có E-mail. Nội bô. Giáo hội không ai có điện thoại di động. Cho đến nỗi, Giáo phận Huế đă thành lập một phái đoàn vào Sài G̣n để tiễn đưa Đức Tổng đi Rôma. Khi phái đoàn Giáo phận Huế vào đến Ṭa TGM Sài G̣n, hỏi Đức Tổng Huế ở đâu? Nhân viên chỉ 1 pḥng, Giáo phận Huế tưởng Đức Tổng c̣n sống, không ngờ nhân viên chỉ pḥng đang quàng xác Ngài! Các linh mục Giáo phận Huế tại Huế chỉ biết tin nhờ Radio Veritas, Philippines. Sau đó mới tổ chức để đưa xác Ngài về Huế. Nhà Nước gây rất nhiều trở ngại để việc đưa xác Ngài về Huế bị chậm lại. Dầu vậy, giáo dân GP Huế quá thương tiếc Ngài đă đón tiếp xác Ngài rất trọng thể.

Xác Ngài được liệm trong ḥm bọc kẻm, phần mặt có lồng kính để thấy được mặt. Môi ngài tím bầm, mũi trương śnh bong bóng máu, làm cho giáo dân thắc mắc, mặc dù đă được điểm trang kỹ lưỡng, nhưng môi Ngài vẫn tím bầm. Đoàn xe tang chở thi hài Đức Tổng Giám mục về Toà Giám Mục Huế lúc 21 giờ 30, ngày 13 tháng 06, và sáng 14-06 được đưa lên an vị tại Nhà Thờ Chính Ṭa Phủ Cam để Tín hữu và quan khách kính viếng Ngài suốt ngày đêm. Tối 14-06, v́ mặt Ngài biến dạng khác thường, nên ban tẩm liệm đă đậy nắp ḥm gỗ che mặt Ngài lại. Sáng 15-6, Thánh Lễ Đồng tế an táng trọng thể do Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn TGM Hà Nội chủ tế cùng với hầu hết các Đức Giám mục trong HĐGMVN và rất đông các linh mục các giáo phận của 3 giáo tỉnh và của giáo phận Huế. V́ số giáo hữu quá đông, nên măi đến tối 15-06 mới hạ huyệt được, rồi ban tẩm liệm đă khoan 5 lỗ quanh ḥm kẻm để dễ phân hủy và an táng Ngài tại phía trái Cung Thánh Nhà Thờ Phủ Cam. Linh mục Phaolô Nguyễn Kim Bính, Hạt trưởng Thành phố Huế, Chánh sở Nhà Thờ Chính Ṭa Phủ Cam trang hoàng mộ Ngài rất lộng lẫy như mộ một Vị Thánh Tử Đạo. Sau đó, phái đoàn Ṭa Thánh thăm Nhà Thờ Phủ Cam, thấy vậy có ư kiến rằng: không nên đi trước ư kiến của Ṭa Thánh, nên Lm Kim Bính đă trang hoàng đơn giản như hiện nay: phần mộ sát với nền Nhà Thờ, bên trên có một tấm đá cẩm thạch đen, có khắc vài ḍng về Ngài.

D́ Sáu, em ruột Ngài là Nữ tu Mến Thánh Giá Chợ Quán, 118 Trần B́nh Trọng, Q. 5, Sài G̣n. ĐT 08. 8350482. Nay ở Nhà Hưu dưỡng Ḍng MTG Chợ Quán, 30/1 ấp Truông Tre, xă Linh Xuân, Thủ Đức, Sài G̣n. ĐT 08. 8964116.

C̣n cô y tá đă cho Ngài uống thuốc là nhân viên cũ của NBS Dương Quỳnh Hoa, hôn thê của BS Trần Văn Thọ, 117 CM 1-11 cũ, nay là 1 cơ quan Nhà nước. Cô có làm việc cho BS Nguyễn Văn Thọ, 99 Vơ Tánh, gần cổng xe lửa số 6, đối diện với Nhà thờ Cô Đốc Phục Lâm. Cô có 1 người bạn công giáo, đă trọ học ở 40/5 Ngô Tùng Châu, Gia Định, đối diện với pḥng mạch bác sĩ Hoàng Văn Đức, khoa trưởng Y khoa Minh Đức. Lm Đỗ Quang Biên, dạy trường Trí Đức do Lm Nguyễn Văn Ngà làm hiệu trưởng, Lm, Nguyễn Văn Ḥa (nay là GM Nha Trang và đă được bổ nhiệm TGM Phó Hà Nội) làm hiệu phó, biết anh nầy, anh hiện ở Đà Lạt.
 
 

4. Kết luận:
 

Liều thuốc Ngài bị buộc uống sáng 6-6 là liều thuốc độc. Liều thuốc Ngài bị uống sau trưa ngày 6-6 là liều thuốc xổ để giúp tẩy bớt các dấu vết chất độc trong ruột, tạo nên cơn tiêu chảy cho đến ngày 8-6 mà bệnh viện cố t́nh không cho cầm lại, mặc dù Chợ Rẫy là một bệnh viện lớn nhất nh́ ở Sài G̣n. Bộ ruột nát bầy nhầy khác thường ; miệng Ngài tím bầm, hai bàn tay Ngài cũng bị bầm tím, 2 hốc mắt trái và phải đều bị tím bầm và có 2 bong bóng máu đen sẫm rất lớn tại 2 lỗ mũi, vỡ rồi lại hiện, làm gương mặt Ngài biến dị khác thường, khiến tối 14-6 một giáo hữu trong ban tẩm liệm (nay c̣n sống, nhưng tạm dấu tên) phải xin Lm Nguyễn Kim Bính cho phép đậy nắp ḥm gỗ bên ngoài ḥm kẽm, không để khách đến viếng thấy mặt Ngài nữa, v́ quá đau ḷng và khó nh́n. Kèm theo những diễn biến chung quanh việc Ngài bị buộc uống thuốc sáng 06-06 nói trên, các điều nầy không phải là những bằng chứng Ngài đă thực sự bị ngộ độc sao?

Năm 1997, khi thả Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải ra khỏi tù, CSVN nói với Lm Giải rằng : "CQ không đầu độc TGM Điền". Khi không tại sao CSVN lại tự buột miệng phải thanh minh một điều không ai chất vấn cả?

Trong Tuyên ngôn 24-11-1994, tôi ghi rơ : "Đức TGM Điền đă khổ v́ đạo và đă chết v́ đạo", mà CSVN trong suốt 5 tuần làm việc liên tiếp, không hề dám đả động ǵ đến chuyện ấy. V́ sự thực là thế. 

Chắc chắn một điều, kể cả cho dù chưa đưa ra bằng chứng khoa học 100 % Ngài đă bị cho uống thuốc độc đi nữa, v́ một đàng bộ ruột Ngài chưa t́m được, một đàng việc khai quật mộ Đức Cố TGM Điền lên là điều chưa thật sự cần thiết trong lúc nầy, th́ việc Ngài suốt 11 năm liên tiếp chịu khổ v́ Giáo hội từ 1975 đến khi chết (1986), cũng đủ cho mọi người thành tâm ngay thẳng xác nhận Ngài ĐĂ CHẾT V̀ ĐẠO rồi.

Ngày 26.12.2000, Lễ Thánh Têphanô Tử Đạo tiên khởi, tôi nằm sấp trên mộ Ngài, khóc rất nhiều và cầu nguyện thiết tha khá lâu giờ, xin Ngài phù trợ cho công việc đấu tranh tự do tôn giáo của một nhóm linh mục Huế và tôi được thành công theo ư Chúa. Tôi xin Ngài cầu bàu cùng Chúa cho tôi một dấu chỉ từ trời trong ngày hôm đó. Và tôi đă được nhận lời mau lẹ ngay sáng hôm đó.
 

(Ấn kư) 

Lm Tađêô Nguyễn Văn Lư
Quản Xứ An Truyền

Theo bước chân uy dũng của Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền và Cố Linh Mục Bửu Đồng 
ngày nay, Linh Mục Nguyễn Văn Lư, LM Phan Văn Lợi và LM Nguyễn Hữu Giải
cùng giáo dân An Truyền, Nguyệt Biều đang tranh đấu đ̣i Tự Do Tôn Giáo.
 

Linh Mục Bửu Đồng

( Chánh xứ An Truyền, bị CSVN chôn sống
cùng với 7,600 nạn nhân vào Tết Mậu Thân )

 

Linh Mục Nguyễn Văn Lư

 


 

Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

 


View and sign Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

Please visit and sign our guestbook to honor the ARVN Heoes

and to remember the thousands of civilians murdered in Hue City in 1968.

 

since Memorial Day 1999

 

Memorial homepage

Sitemap

Liberation - Giải Phóng

 

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Tiễn biệt Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Hoài cảm của T.70

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

 Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản

50 Năm Tội Ác Cộng Sản (html)

A life for Freedom and Democracy

TAPS - Colonel Ngô Thế Linh

Sea Commandos - Coastal Security

Strategic Technical Directorate

History of Strategic Technical Directorate

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Sacred Sword of the Patriots League

Presidential Unit Citation for SOG

An ARVN Hero by T.70

Thu Duc ARVN Military Officer Academy

Viet Cong "Strategy of Terror"

President Ngo Dinh Diem (54-63)

President Nguyen Van Thieu (67-75)

VN Coastal Raiders part 1, part 2, part3

The Lost Commandos (MACV-SOG)

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

Campaign for the Vietnamese Yellow Flag

Boat People tragedy

50 Years of VN Communist Crimes

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later.