Linh Mục Bửu Đồng

Sacerdos et victimas
Đă là Tư Tế với Chúa Kitô th́ cũng là Hiến Tế với Ngài.
 


 

Bulletin de la Societe des Missions-Etrangeres de Paris, Decembre 1933

 

Bài giảng đêm Giáng Sinh 1967 tại các Giáo Xứ Sư Lỗ và An Truyền 
của Linh Mục Bửu Đồng


 


 
 

LINH MỤC BỬU ĐỒNG (1912-1968) & BỬU HIỆP (1914-1988)

 

 

 

 

Đức Tổng Giám Mục Ngô Đ́nh Thục chụp h́nh với gia đ́nh Ôn Mệ Ưng Trạo trước Nhà Thờ Phủ Cam, Huế.

Cha Gioan Baotixita Bửu Đồng đứng hàng đầu, thứ hai từ phải sang trái, gần bên thân phụ là Ôn Ưng Trạo (cháu của Vua Minh Mạng)

 

 

Lời di chúc của Linh Mục Bửu Đồng (với gia đ́nh)

Lời di chúc của Linh Mục Bửu Đồng (với con chiên của giáo xứ)
 

Bài điếu văn của Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền - TGM Địa Phận Huế
nhân ngày lễ Cải Táng - Huế 12-11-1969

 

Bài giảng của Linh Mục Thađeus Phạm Quang Điện (OSB) p50p51, p52
trong buổi lễ Cầu Hồn cho Cha Gioan Bửu Đồng tại 
Vương Cung Thánh Đường Sài G̣n, 18-12-1969

 

Bài Văn Tế của Linh Mục Raphael Bửu Hiệp nhân dịp khánh thành
bia Tưởng Niệm L.M. Bửu Đồng tại Phú Thứ 16-8-1973 
 

 

7,600 nạn nhân ở Huế, Tết Mậu Thân
 

Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

 

Cố Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền (Nguyễn An Quư)

 

Đức TGM Philippe Nguyễn Kim Điền đă tử đạo như thế nào? (LM Nguyễn Văn Lư)

 

Vị Giám Mục Uy Dũng, Đức TGM Philippe Nguyễn Kim Điền ?  (Ḥa Ái)

 

Linh Mục Nguyễn Văn Lư (LS Hoàng Duy Hùng)
 
 

visitors
 

 

 

 

 

 

 

Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

 


View and sign Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

Please visit and sign our guestbook to honor the ARVN Heoes

and to remember the thousands of civilians murdered in Hue City in 1968.

 

since Memorial Day 1999

 

Memorial homepage

Sitemap

Liberation - Giải Phóng

 

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Tiễn biệt Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Hoài cảm của T.70

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

 Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản

50 Năm Tội Ác Cộng Sản (html)

A life for Freedom and Democracy

TAPS - Colonel Ngô Thế Linh

Sea Commandos - Coastal Security

Strategic Technical Directorate

History of Strategic Technical Directorate

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Sacred Sword of the Patriots League

Presidential Unit Citation for SOG

An ARVN Hero by T.70

Thu Duc ARVN Military Officer Academy

Viet Cong "Strategy of Terror"

President Ngo Dinh Diem (54-63)

President Nguyen Van Thieu (67-75)

VN Coastal Raiders part 1, part 2, part3

The Lost Commandos (MACV-SOG)

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

Campaign for the Vietnamese Yellow Flag

Boat People tragedy

50 Years of VN Communist Crimes

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later.