"Chống Cộng cực đoan"

Gọi đàn
Số 47 thứ Năm 7 tháng 10 năm 1999Cộng Sản Việt Nam ngày càng nhận ra rằng, chúng và bọn tay sai của chúng không thể nào dập tắt được ngọn lữa đấu tranh của người Việt hải ngoại để lật đổ chế độ độc tài của chúng. Trong gần 1/4 thế kỷ, bao nhiêu tiền bạc, tâm trí, biết bao nhiêu tên tay sai t́nh nguyện phục vụ chúng, Cộng Sản Việt Nam chẳng những không khống chế được người Việt hải ngoại mà ngày càng bị tập thể này lấn lướt, ngày càng dồn chúng vào những thất bại chua cay.

Ví dụ tập thể cựu quân nhân công chức VNCH, ban đầu Cộng Sản tưởng có diệu kế để tiêu diệt họ, Cộng  Sản thâm độc hơn Hitler tiêu diệt người Do Thái bằng hơi độc, không dại ǵ làm cuộc tắm máu như Khờ me Đỏ, họ lùa kẻ thù vào những "trại căi tạo", bắt làm theo tiêu chuẩn mà không có ăn, không được thăm nuôi lại ở chỗ rừng sâu nước độc. Cộng Sản mượn hai vũ khí đói rét và bệnh tật để tiêu diệt dần ṃn kẻ thù mà khỏi tốn cơm, không bị mang tiền tàn ác.

Nhưng nhờ các Việt kiều hải ngoại tranh đấu bằng mọi cách, những quân cán chính VNCH được thăm nuôi và cũng nhờ sự can thiệp của các chính phủ tự do qua sự tranh đấu của người Việt Hải ngoại Cộng Sản phải thả kẻ thù của chúng và cho qua Mỹ theo diện H.Ọ, những người Việt hải ngoại trở về lại trong nước để chiến đấu, những cuộc nỗi dậy ở trong nước đều có bàn tay hải ngoại trợ giúp.

Điều thiết thực mà người Việt hải ngoại đă làm cho Cộng Sản lo sợ nhất là chúng bị người Việt hải ngoại vạch rơ những cái tàn bạo, độc tài, và ngu xuẩn của Cộng Sản ở trong nước. Người Việt hải ngoại nói lên những ǵ mà người dân trong nước không thể nói được, người Việt hải ngoại là con mặt là lỗ tai và là cái loa của người dân trong nước.

Nhờ vậy, Cộng Sản không thể bưng bít những điều tàn ác chúng làm, không thể che dấu được, không thể lường gạt được dư luận quốc tế y như trước năm 1975. Nếu trước năm 1975, Cộng Sản đă thắng chúng ta nhờ dư luận tại hải ngoại th́ sau năm 1975 CSVN rồi cũng phải chết v́ người Việt hải ngoại đă vạch trần tội ác của chúng cho mọi người biết.

Hai mươi mấy năm qua, Cộng Sản Việt Nam vẫn không làm sút giảm cường độ chống Cộng của người Việt hải ngoại.

Thoạt mới nh́n làn sóng người di tản sau tháng 4-1975, Phạm Văn Đồng huênh hoang tuyên bố : mười năm nữa Việt Nam (CS) sẽ nhuộm đỏ nước Mỹ. Đồng tưởng sẽ xử dụng được khối người Việt di tản làm nội ứng, t́nh báo và kinh tài cho Cộng Sản, gây bất ổn cho nước Mỹ. Phạm Văn Đồng đă lầm.

Tuy nhiên, để giữ vững được một cường độ chống Cộng mỗi lúc một mạnh hầu một ngày nào đó lật đổ được chế độ Cộng Sản, người Việt hải ngoại phải luôn đề cao cảnh giác, phải chống Cộng một cách tích cực, cương quyết không chấp nhận lá cờ máu của chúng, không chấp nhận chúng là đại diện của người Việt hải ngoại cũng như trong nước, Cộng Sản đến đâu có biểu t́nh đến đó, chúng luôn luôn phải đi cửa sau, phải chịu nhục nhả.

Những cố gắng của CSVN và tay sai đều bị bẻ gảy một cách nhanh chóng và chính xác, hữu hiệụ Cộng Sản vừa chiêu dụ được Tô Văn Lai và Nguyễn Ngọc Ngạn phản bội , lập tức bị người Việt khắp nơi trên thế giới phản đối, khiến Tô Văn Lai phải ví việc ông ta dính bén đến Việt Cộng cũng như cái chân lỡ đạp cứt. Cộng Sản rất hận Tô Văn Lai việc so sánh này, chúng sẽ c̣n tiếp tục dùng Tô Văn Lai nhưng thế nào chúng cũng trả mối hận ḷng này.

Ông Vũ B́nh Nghi vừa dùng tờ báo này làm loa cho tên đồ tể Nguyễn Xuân Phong liền bị toàn thể người Việt San Jose lên án đến nỗi ông Vũ B́nh Nghi phải "thống hối" tuyên xưng là có "tinh thần chống Cộng Thái B́nh Xuân Lộc, Nhân Văn Giai Phẩm".

Trần Trường nghe lời Cộng Sản đem ảnh Hồ Chí Minh và lá cờ máu treo trong nhà là bị hàng chục ngàn người biểu t́nh phản đối đến nỗi chính quyền Mỹ phải lập thế đưa Trần Trường vào tù và dẹp những của nợ của y đưa rạ Cộng Sản đă phải bễ mặt v́ thất bại trong vụ này, chẳng những Trần Trường không làm nên cơm cháo ǵ mà cả thế giới đều có dịp chứng kiến tinh thần chống Cộng của người Việt hải ngoại rất cao và ngày càng cao.

Mặt Trận Hoàng Cơ Minh lợi dụng cuộc biểu t́nh của đồng bào đem h́nh ảnh tuyên truyền của Cộng Sản ra tŕnh chiếu cũng bị phát giác, cũng bị vạch mặt.

Tuần trước, lợi dụng Tết Trung Thu, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tại Houston đă đem lồng đèn có khẩu hiệu của Hồ Chí Minh ra mong tuyên truyền với trẻ con cũng bị tất cả các đoàn thể bên Houston nhất tề phản đốị Dù có căi cối căi chày, căi lấy được cách nào, toàn thể đồng bào Houston cũng biết được Mặt Trận làm tay sai cho Cộng Sản.

Đối với Cộng Sản Việt Nam, lực lượng chống Cộng hải ngoại là một lực lượng bất khả chống phá, dù chúng dùng những tay sai đắc lực, dù chúng chịu chi rất nhiều tiền. Một trong những âm mưu giảm cường độ chống Cộng của người Việt hải ngoại của Cộng Sản là chiêu bài chống Cộng cực đoan.

Đưa ra chiêu bài này, Cộng Sản không chống đối việc chống Cộng của người Việt hải ngoại, v́ làm như thế chúng sẽ bị lên án nặng nề, những tay sai đắc lực  nhất của chúng cũng không dám. Do đó, chúng "chấp nhận" việc chống Cộng là đương nhiên, nhưng mà - cái nhưng quan trọng - không nên cực đoan để người ngoại quốc người ta khinh khi, người ta cho người Việt hải ngoại hiếu chiến hoặc trong lúc thế giới đang ḥa hoản ḿnh hiếu chiến, chống Cộng cực đoan sẽ bị phản ứng ngược v. v. . .

Từ luận điệu không nên chống Cộng cực đoan đến những luận điệu : chống Cộng tới giờ thứ hai mươi lăm, chống Cộng tới sáng, tới chiều, giết cho đến thằng Việt Cộng cuối cùng v. v. . . đó là những luận điệu tay sai Cộng Sản gán cho người Việt chống Cộng, bêu rếu người chống Cộng của tay sai Cộng Sản.

Nhưng luận điệu của bọn tay sai do Cộng Sản Việt Nam mớm cho không thể nào đánh lừa được người Việt hải ngoạị Thế nào là chống Cộng cực đoan quá khích ? Chống Cộng cực đoan quá khích có phải là chủ trương tiêu diệt đến tên Cộng Sản cuối cùng không?

Đối với Cộng Sản, nhất là Cộng Sản Tàu và Cộng Sản Việt Nam chúng chủ trương giết hàng loạt, giết tập thể kẻ thù, xưa nay chỉ có Phát xít và Cộng Sản, nhất  là Cộng Sản mới chủ trương và thực hiện những cuộc tắm máu, giết tập thể, thà giết lầm chứ không tha lầm.

Tết Mậu Thân tại Huế, Cộng Sản trong đó có Nguyễn Xuân Phong đă chôn sống tập thể mấy ngàn người, dù những người này là tù binh, chúng cũng giết tập thể những đồng đội của chúng khi rút lui v́ sợ bị địch bắt sẽ có hại cho chúng.

Chính Hồ Chí Minh đă vâng lời Mao Trạch Đông để giết cả trăm ngàn người Việt Nam vô tộị C̣n người Quốc Gia chưa bao giờ làm điều đó.

Suốt trong cuộc chiến từ 1945 cho đến 1975, người Quốc Gia chưa bao giờ phạm cái tội mà Cộng Sản đă phạm không biết bao nhiêu lần. Vậy th́ không lư do ǵ người Quốc Gia lại chủ trương giết đến tên Việt Cộng cuối cùng như luận điệu những tên tay sai Cộng Sản "hót" theo quan thầy của chúng.

Nhưng người Quốc Gia chủ trương tiêu diệt chủ nghĩa Cộng Sản, không để cho một tập thể nào có chính sách như Cộng Sản cầm quyền, dù đó không phải là Cộng Sản. Cũng v́ vậy mà Gọi Đàn chống đối Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, v́ Mặt Trận này có những hành vi dă man như Cộng Sản mà đă nhiều lần Gọi Đàn nêu ra cũng như luật sư Hoàng Duy Hùng, ông Phạm Văn Thành và Ngô Tỷ đă tŕnh bày những điều tàn ác của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh mà họ vừa là nhân chứng vừa là nạn nhân.

- Chống Cộng tới sáng, chống Cộng tới chiều, chống Cộng tới giờ thứ hai mươi lăm?

Nếu đă chủ trương chống Cộng th́ dứt khoát phải chống cho đến khi không c̣n ai thực hiện chủ nghĩa Cộng Sản trên đất nước Việt Nam nữa. Nghĩa là người chống Cộng tiếp tục công việc của ḿnh cho đến khi lật đổ chế độ Cộng Sản và thay vào đó một chế độ tự do dân chủ.

Chống Cộng làm cảnh, chống Cộng để kiếm một chỗ ngồi trong Cộng Đồng, chống Cộng để cho người ta biết ḿnh là người chống Cộng hay chống Cộng để cho Cộng Sản phải giao thiệp với ḿnh, phải nói chuyện với ḿnh v. v. . . th́ đó không phải là chống Cô.ng.

Loại chống Cộng này Cộng Sản Việt Nam rất  hâm mô.. Những người chống Cộng thực sự không thể đi theo đường hướng này, cũng như Mặt Trận Hoàng Cơ Minh chống Cộng để Cộng Sản chia ghế cho là loại chống Cộng xôi thịt, vừa chống Cộng vừa làm tay sai cho Cộng Sản.

- Chống Cộng cực đoan có phải là phải dùng vũ lực, súng đạn để "nói chuyện" với Cộng Sản không ?

Đây là một câu hỏi gài bẫy mà Cộng Sản và tay sai thường dùng để bắt bẻ người Quốc Giạ Khi nào Cộng Sản và tay sai đặt ra câu hỏi này để bêu rếu, mỉa mai người chống Cộng, chúng cũng có một phản đề : ngày xưa cả triệu quân c̣n bị thua, nay trong tay không có tấc sắt mà đ̣i chống Cô.ng.

Nhưng câu hỏi gài bẫy này chỉ có tay sai Cộng Sản t́nh nguyện chun vào chứ người chống Cộng không chun vào bẫỵ Cộng Sản Nga, Cộng Sản Đông Âu hùng mạnh gấp ngàn lần Cộng Sản Việt Nam mà chết trước giờ chiến đấu bằng súng đạn, hay nói cách khác chúng không thể tự bảo vệ bằng súng đạn. Cộng Sản thua trước những người không có tấc sắt trong taỵ

Nga có nguyên tử, có tàu ngầm, có vệ tinh, có hỏa tiển nhưng thiếu thực phẫm, thiếu thuốc men, thiếu những nhu cầu tối thiểu cho con người mà phải đi đến chổ sụp đổ trước khi dùng sức ma.nh.

Tuy nhiên, bất cứ làm việc ǵ cũng không thể tự tạo cho ḿnh một cái chuồng nguyên tắc rồi giam ḿnh trong đó. Trái lại, phải tùy cơ ứng biến. Do đó, không phải như luận điệu chế riểu của Cộng Sản và tay sai, người chống Cộng tùy cơ ứng biến.

- Chống Cộng có đi ngược lại nguyện vọng hay trào lưu của thế giới hiện nay không?

Dứt khoát là không. Trong lúc cả thế giới đều hướng về tự do dân chủ, phục vụ con người đến nỗi lúc cần bảo vệ một thiểu số người, thế giới cũng không lư đến chủ quyền quốc gia của nước đó như vụ Kosovo, vụ Đông Timor mà Cộng Sản Việt Nam lại có chủ trương đi ngược lại, tàn ác với dân chúng, bóc lột tận xương tủy người dân, vi phạm trầm trọng các quyền tự do tối thiểu của con người th́ CSVN chẳng những là kẻ thù của dân tộc Việt Nam mà c̣n là kẻ thù của nhân loạị

Chống Cộng ngày càng có chính nghĩa, những kẻ đă tàn sát tập thể chính đồng bào của ḿnh hay một thiểu số sắc tộc nào đó phải đền tội trước ṭa án Quốc Tế, chính v́ vậy mà một tổ chức đưa Cộng Sản Việt Nam ra ṭa án Quốc Tế đang hoạt đô.ng.

- Có nên chống Cộng không quá khích ?

Chính bọn Cộng Sản và tay sai cũng không cho mọi người một định nghĩa chống Cộng tới mức độ nào th́ không quá khích. Lúc nào chúng thấy tập thể chống Cộng đạt một thắng lợi nào đó hoặc họ đang làm một việc ǵ bất lợi cho Cộng Sản th́ chúng cho là chống Cộng quá khích. Khi ai nói cương quyết chống Cộng th́ chúng bêu rếu là chống Cộng tới cùng.

Thực ra chống Cộng không bao giờ quá khích, không bao giờ cực đoan. V́ nếu chống Cộng quá khích th́ Cộng Sản đă bị tiêu diệt. Khi nào chủ nghĩa Cộng Sản đă bị lật đổ, đảng Cộng Sản không c̣n cai trị dân Việt Nam mà chúng ta vẫn chống đối những người Cộng Sản lúc trước, khi đó mới là chống Cộng quá khích.

Cộng Sản c̣n tồn tại, Cộng Sản c̣n gieo tại họa cho dân tộc, Cộng Sản c̣n dùng chính sách đần độn để bóc lột dân chúng th́ chưa có chống Cộng quá khích, chống Cộng cực đoan.

- Thương thuyết, ḥa giải, cộng tác, liên hiệp với Cộng,Sản có phải là một hành động chống Cộng không qua’ khích, không cực đoan không ?

Kinh nghiệm cho thấy những giải pháp chống Cộng trên đây đều là không tưởng. Thương thuyết, ḥa giải chỉ là không tưởng, v́ khi thương thuyết có nghĩa là chúng ta phải có một sức mạnh, một lực lượng ít ra cũng bên mười, bên bảy tám mới nói chuyện thương thuyết hay ḥa giải v́ cả hai bên đều phải nh́n vào thực tế, chiến đấu tiếp chưa biết ai thắng, ai bại mà kéo dài vô ích, lúc đó mới thương thuyết.

C̣n ḥa giải th́ chính Cộng Sản mới là kẻ phải ḥa giải với chúng ta, chứ chúng ta không có ǵ để ḥa giải với Cộng Sản, một là sau mấy chục năm cai trị theo chủ nghĩa Cộng Sản, Cộng Sản đă phá hoại đất nước, làm cho dân tộc ngày càng nghèo, càng đói rách, hai là chủ nghĩa Cộng Sản là một chủ nghĩa không tưởng, không thể thực hiện có kết quả được v́ vậy mà Nga Sô và Đông Âu đă thất bại và bải bỏ chủ nghĩa Cộng Sản, hai là chính cộng Sản đang cầm quyền phải từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản, phải bỏ điều bốn hiến pháp của chúng, cho dân chúng được tự do, được xử dụng lá phiếu một cách tự do và công b́nh th́ ḥa giải ḥa hợp sẽ đương nhiên có.

Với t́nh trạng hiện nay mà mói ḥa giải ḥa hợp là mắc mưu Cộng Sản cũng như những chính khách xôi thịt, chính khách xa lông trước năm 1975, nghe lời Cộng Sản mà chủ trương ḥa giải ḥa hợp, đến lúc Cộng Sản tṛng được tḥng lọng vào cổ th́ chỉ thấy tù tội, ngoại trừ cán bộ của chúng mới được mang quân hàm, làm chủ xí nghiệp mà thôị

Kinh nghiệm Quốc cộng liên hiệp 11 lần của Trung Cộng và Quốc Dân Đảng Trung Hoa, kinh nghiệm liên hiệp với Cộng Sản giữa các đảng phái quốc gia và Cộng Sản năm 1946 đă cho chúng ta biết thủ đoạn thâm độc của Cộng Sản.

Liên hiệp chỉ là cái bẫy, hiệp ước đối với Cộng Sản chỉ có nghĩa là đối phương của chúng phải thi hành, c̣n chúng th́ vi phạm hay không thi hành. Bao nhiêu hiệp ước mà Cộng Sản đă kư, có cái nào chúng tuân hành đâu ?

Ở trong nước ai nói tới Ḥa giải ḥa hợp đều bị tù. Vậy th́ hai chữ ḥa giải ḥa hợp chỉ là một thủ đoạn rẽ tiền, người quốc gia chống Cộng không mắc mưu này của Cộng Sản.

- Khi nào gọi là chống Cộng quá khích ?

Lúc Cộng Sản không c̣n cai trị đất nước, khi Cộng Sản đă bị lật đổ mà chúng ta c̣n t́m cách trả thù, chúng ta c̣n dùng những thủ đoạn Cộng Sản để áp dụng cho chúng, chỉ khi đó chúng ta mới mang tiếng chống Cộng cực đoan hay quá khích. C̣n bao giờ cộng Sản c̣n bóc lột dân chúng, c̣n tàn ác với đồng bào, c̣n bách hại tôn giáo không có hành vi chống Cộng nào gọi là quá khích cả.
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


 


visitors
 

 

Sign Memorial guestbook

 

View President Ngo Dinh Diem guestbook

 

 

 

Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

 


View and sign Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

Please visit and sign our guestbook to honor the ARVN Heoes

and to remember the thousands of civilians murdered in Hue City in 1968.

 

since Memorial Day 1999

 

Memorial homepage

Sitemap

Liberation - Giải Phóng

 

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Tiễn biệt Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Hoài cảm của T.70

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

 Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản

50 Năm Tội Ác Cộng Sản (html)

A life for Freedom and Democracy

TAPS - Colonel Ngô Thế Linh

Sea Commandos - Coastal Security

Strategic Technical Directorate

History of Strategic Technical Directorate

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Sacred Sword of the Patriots League

Presidential Unit Citation for SOG

An ARVN Hero by T.70

Thu Duc ARVN Military Officer Academy

Viet Cong "Strategy of Terror"

President Ngo Dinh Diem (54-63)

President Nguyen Van Thieu (67-75)

VN Coastal Raiders part 1, part 2, part3

The Lost Commandos (MACV-SOG)

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

Campaign for the Vietnamese Yellow Flag

Boat People tragedy

50 Years of VN Communist Crimes

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later.