Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm
Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền

 

Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

 

Một cuộc đời cho Dân Chủ và Tự Do
Tưởng Niệm Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

 

Thiếu Tá Ngô Thế Linh, Sở Bắc, Đà Nẵng, 1964

 

Trưởng Sở Bắc (Pḥng 45B, PTT), CHT Sở Pḥng Vệ Duyên Hải, 
Chỉ Huy Trưởng Sở Công Tác, Phó Giám Đốc Nha Kỹ Thuật,
Bộ Tổng Tham Mưu, Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

A Tribute to Colonel NGÔ THẾ LINH (English) 

Lễ An Táng, Điếu Văn Nha Kỹ Thuật và các Tổng Hội

Trường Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức - Nam Định

 


since Memorial Day 1999


Biệt Hải (Nha Kỹ Thuật) Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa
Sea Commandos - MACV-SOG
 

Nha Kỹ Thuật - BTTM - Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

Strategic Technical Directorate - MACV-SOG
 


MACV-SOG The Legacy

Sở Bắc, Sở Pḥng Vệ Duyên Hải,
Sở Công Tác, Sở Liên Lạc - Nha Kỹ Thuật

Vào xem những h́nh ảnh hào hùng của Sở Bắc, Biệt Kích Hắc Long, Lôi Hổ,
Người Ra Biển Bắc, xâm nhập Bắc Việt, Lào và Cam Bốt hy sinh cho Tổ Quốc.NHA KY THUAT & MACV-SOG LINKS
 

Anh Hùng Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm

History of Nha Kỹ Thuật, Bộ Tổng Tham Mưu, QLVNCH
Lịch Sử Nha Kỹ Thuật, Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh Ngoại Lệ

Sở Công Tác (Biệt Kích Hắc Long) - Nha Kỹ Thuật
Người Ra Biển Bắc (Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải)
Gia Đ́nh Biệt Hải (Sở Pḥng Vệ Duyên Hải)

Quyên tiền để giúp đở Thương Phế Binh QLVNCH
B́nh Luận về Thương Phế Binh QLVNCH

TAPS to a SF Commander

 

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

 


Guestbook

Xin lưu bút tưởng niệm đến những Anh Hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.

MACV-SOG & Nha Ky Thuat commandos


The Lost Commandos

 


But in late 1972, as the Paris peace talks convened, clothing and food improved for the captured commandos. Word spread among them that all prisoners of war would be released under the emerging treaty. On Jan. 27, 1973, the cease-fire agreement was signed by the United States, South Vietnam and North Vietnam, calling for the return of prisoners of war within 60 days. Although almost 600 U.S. POWs were released, the commandos-some of whom had been in the same prisons as the Americans-were not. In protest, scores of them staged a series of hunger strikes that were mercilessly broken up by prison guards armed with clubs and dogs.

At the negotiating table in Paris, the United States might not have been in any position to ask for the release of the commandos. "How could you ask for them?" Andrade asks. "These were not supposed to be United States teams, and you would not want to disclose your collusion in a secret operation. Even if we were involved in the training and the missions, it was (South Vietnamese) President Nguyen Van Thieu's job to ask for them." 

.....

 

 


   
 
 


BIÊT HẢISỞ PH̉NG VÊ DUYÊN HẢI

SEA COMMANDOS

COASTAL SECURITY SERVICE
Pitures and articles about top-secret missions by sea 
 
 


Salute to Vietnamese Nha Kỹ Thuật and MACV-SOG Commandos
Special Forces, who dare to go forth to free the oppressed.


This Special Operations Association Website is created by Ngô Xuân Hùng
[ Previous 5 Sites | Previous | Next | Next 5 Sites | Random | List Sites ]


 


The Mia Network SiteRing
This site owned by
Ngo Xuan Hung
Previous Site List Sites Random Site Join Ring Next Site
SiteRing by Bravenet.com 

 

 

Việt Nam Cộng Ḥa Muôn Năm

 


View and sign Guestbook

 

Xin vui ḷng lưu bút tưởng niệm đến các vị Anh Hùng của QLVNCH 
và các đồng bào nạn nhân đă bị cộng sản sát hại tại Huế.

Please visit and sign our guestbook to honor the ARVN Heoes

and to remember the thousands of civilians murdered in Hue City in 1968.

 

since Memorial Day 1999

 

Memorial homepage

Sitemap

Liberation - Giải Phóng

 

Tưởng Niệm CHT Sở Bắc

Tiễn biệt Cố Đại Tá Ngô Thế Linh

Biệt Hải - Sở Pḥng Vệ Duyên Hải

Nha Kỹ Thuật QLVNCH

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật

Hoạt động của BK Sở Bắc tại Bắc Việt

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Hoài cảm của T.70

Trường Vơ Khoa Thủ Đức

Oan hồn trên xứ Huế - Mậu Thân 1968

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tưởng niệm Cụ Trần Văn Hương

 Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Thiếu Tướng Phạm Văn Phú
 Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng

Chiến Dịch Vinh Danh Lá Cờ Vàng

Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản

50 Năm Tội Ác Cộng Sản (html)

A life for Freedom and Democracy

TAPS - Colonel Ngô Thế Linh

Sea Commandos - Coastal Security

Strategic Technical Directorate

History of Strategic Technical Directorate

Paradise island (Cù Lao Chàm)

Sacred Sword of the Patriots League

Presidential Unit Citation for SOG

An ARVN Hero by T.70

Thu Duc ARVN Military Officer Academy

Viet Cong "Strategy of Terror"

President Ngo Dinh Diem (54-63)

President Nguyen Van Thieu (67-75)

VN Coastal Raiders part 1, part 2, part3

The Lost Commandos (MACV-SOG)

MACV-SOG Commandos (RT Idaho)

Campaign for the Vietnamese Yellow Flag

Boat People tragedy

50 Years of VN Communist Crimes

Please bookmark this page,
more pictures and articles will be added later.